hlavna stranka

Prednáška na Strednej odbornej ekonomickej škole v Spišskej Novej Vsi.


Zdieľaj  | 


27. mája 2014 sa uskutočnila prednáška o období stalinských a komunistických represii študentom  Strednej odbornej ekonomickej školy  v Spišskej Novej Vsi.
Študentom prednášali, členka Sekcie násilne odvlečených  Elvíra Kručinská, predseda VTNP-PTP Ondrej Bartko z Kežmarku a predseda SZČPV František Bednár. Súčasťou prednášky bola aj prezentácia kníh s touto tematikou. Ďakujeme touto cestou vedeniu školy a pedagógom za pozvanie a milé privítanie.
Prednáška sa stretla so živým záujmom študentov o pre nich málo známych a často aj tabuizovaných témach.  Nakoľko sa  jedná už o druhú prednášku, prvá sa uskutočnila v novembri 2013 na Gymnáziu-Javorová, vysoko oceňujeme snahu pedagógov zo Spišskej Novej Vsi obohatiť vedomosti študentov  aj bezprostredným stretnutím a rozhovormi s priamymi  a ešte žijúcimi účastníkmi  tohto obdobia.
Priali by sme si, aby k poznaniu a rozšíreniu obzoru študentov prispeli rovnakou cestou aj školy v Poprade, kde má v súčasnosti sídlo Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov.


hlavna stranka