hlavna stranka

SPRAVODLIVOSŤ PRE OBETE KOMUNISTICKÉHO REŽIMU

Zdieľaj  | 


Vážený predseda SZČPV František Bednár,

z poverenia pani podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej si Vás dovoľujem pozvať na podujatie ku Dňu ľudských práv Spravodlivosť pre obete komunistického režimu, ktoré sa uskutoční v stredu 10. decembra 2014 o 18:00 hod. v Poľskom inštitúte (Nám. SNP 27, Bratislava). Podrobnejšie informácie sú v priloženej pozvánke spolu s programom podujatia.

 Veríme, že aj napriek Vašej pracovnej vyťaženosti si nájdete čas a zavítate medzi nás!

 Tešíme sa na Vašu účasť!

 S úctou,

 Daniela Hrobárová

vedúca kancelárie podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej

 Národná rada Slovenskej republiky

Nám. A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava

tel.: +421 2 59 72 17 01

e-mail: daniela.hrobarova@nrsr.sk


Vážená pani vedúca kancelárie podpredsedníčky NR SR,
v mene nášho združenia veľmi pekne ďakujem za pozvanie na podujatie ku dňu ľudských práv. S pánom veľvyslancom poľského veľvyslanectva som už mal možnosť stretnúť sa na niekoľkých akciách, ktoré sa organizovali v spolupráci s UPN. Touto cestou vyslovujem vrelé poďakovanie Poľskému veľvyslanectvu sa podporu tohto podujatia. Rovnako vrele ďakujem aj pani podpredsedníčke NR SR a poslancom NR SR za podanie návrhu zákona, ktorý by podobne ako zákon prijatý v Poľsku a Maďarsku spravodlivo odstránil diskrimináciu dôchodcov z radov obetí komunizmu, ktorú aj 25 rokov po páde komunistického režimu predstavuje súčasné poberanie výsluhových dôchodkov bývalými prisluhovačmi komunistického režimu, ktorí sú žiaľ istými politickými stranami na Slovensku naďalej chránení.

Pozvanie na podujatie je pre naše združenie veľkou poctou a s radosťou potvrdzujeme účasť podpredsedníčky Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov pani Eleny Bačkorovej. Je mi ľúto, keďže nie som ešte v dôchodkovom veku, že sa kvôli môjmu zamestnaniu na tomto podujatí nemôžem zúčastniť. Verím, že iniciatívu poslancov NR SR za OĽaNO, pomôcť obetiam komunizmu, podporia aj poslanci za iné politické strany a nevyjde nazmar.

S úctou

František Bednár
Predseda SZČPV

hlavna stranka