hlavna stranka

V Poprade  poslanci opäť neschválili zľavy v MHD pre účastníkov protifašistického odboja a bývalých politických väzňov

Zdieľaj  | 

Naša organizácia sa od  roku 2004, kedy bolo zrušené bezplatné cestovné v MHD pre účastníkov a priamych príbuzných protifašistického odboja, bývalých politických väzňov, násilne odvlečených do Gulagov a príslušníkov VTNP PTP, usiluje o obnovenia týchto úľav. Nami predložené opakované žiadosti  adresované primátorovi a poslancom boli vždy ignorované. Dňa 12. mája 2014 sme  v súvislosti s návrhom poslancov MsZ, ktorí  navrhli časť finančných prostriedkov   z rezervného fondu mesta, uvoľnených po zrušení rekonštrukcie námestia sv. Egídia, použiť na dotovanie úľav na cestovnom v MHD pre dôchodcov nad 70 rokov a ZŤP, požiadali  poslancov, aby sa úľavy na cestovnom týkali aj  oprávnených osôb z radov účastníkov protifašistického odboja a bývalých politických väzňov, tak ako je to zaužívané v iných mestách ako Bratislava a Košice. Na našu žiadosť odpovedal ako jediný  len poslanec MsZ Mgr. Igor Wzoš, ktorý nám prisľúbil, že náš návrh predloží na mestskom zastupiteľstve, za čo mu touto cestou vyslovujeme  úprimné poďakovanie.

Bohužiaľ, ako uviedol denník Korzár dňa 14. 5. 2014, návrh poslanca Igora Wzoša na zníženie cien cestovného pre držiteľov bronzových a strieborných Janského plakiet a pre politických väzňov neprešiel.  

Z postupu poslancov MsZ musíme žiaľ konštatovať, že Poprad sa stal na Slovensku mestom , ktorému sú ľahostajní účastníci protifašistického odboja a bývalí politickí väzni. Skutočnosť, že sa tak stalo takmer 25 rokov po tzv. páde komunizmu a transformácii vlastníkov straníckych preukazov, medzi ktorých patril aj trojnásobný popradský primátor,  na komunistických kapitalistov, len potvrdzuje, že v myslení tzv. volených zástupcov ľudu do mestského zastupiteľstva sa toho veľa nezmenilo. (Skutoční komunisti mali na rozdiel od majiteľov straníckych preukazov aspoň svoje presvedčenie a česť.)

Po tomto rozhodnutí poslancov medzi obeťami komunizmu a účastníkmi protifašistického odboja ostáva len nepríjemná pachuť politikárčenia,  osobných záujmov a zlomyseľnosti. Je evidentné, že za návrhom poslancov, meniť cestovné, je osobný záujem v poradí už štvrtej kandidatúry súčasného primátora, ktorý chce tak ako vždy doposiaľ nahradiť nesplnené sľuby kozmetickým potemkinovským pozlátkam, v podobe svietiacej fontány a ak mu to pred komunálnymi voľbami nevyšlo, tak aspoň zalepením očí, medovým motúzkom pre dôchodcov, v podobe zliav na cestovnom. Akú trvácnosť bude mať zavedenie týchto zliav, ktoré sú bez zjavne len vynútenou reakciou poslancov a osvojenie si jedného z bodov volebného programu kandidáta na primátora Františka Bednára pre novembrové komunálne voľby a ako dlho budú platiť, keď sa  rezervný fond mesta minie a kasa bude prázdna, je pri opätovnom zvolení súčasného primátora už ale úplne iná pesnička.

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov

Volebný program- leták    


http://poprad.korzar.sme.sk/c/7201846/popradski-poslanci-schvalili-nove-ceny-listkov-v-mestskej-doprave.html
Popradskí poslanci schválili nové ceny lístkov v mestskej doprave

Lacnejšie budú cestovať dôchodcovia nad 70 rokov, darcovia krvi a zdravotne postihnutí.

POPRAD. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade schválili zmenu výšky cestovného pre vybrané skupiny cestujúcich.
Podľa schváleného návrhu si prilepšia dôchodcovia nad 70 rokov, ťažko zdravotne postihnutí a ich sprievodcovia.
Lacnejšie cestovanie v mestskej hromadnej doprave budú mať aj darcovia krvi, a to držitelia diamantovej a zlatej Janského plakety a držitelia Kňazovického medaily.
Návrh poslanca Igora Wzoša na zníženie cien cestovného pre držiteľov bronzových a strieborných Janského plakiet a pre politických väzňov neprešiel. Nové ceny cestovného začnú platiť od 1. júla.

Budú potrebovať mestskú čipovú kartu
Súčasná tarifa v mestskej hromadnej doprave platí od 1. januára 2012. Podľa platnej tarify neexistuje žiadna skupina cestujúcich, ktorá by cestovala zadarmo.
Po novom budú zadarmo cestovať dôchodcovia nad 70 rokov a ocenení darcovia krvi, ak na platbu použijú mestskú čipovú kartu.
V prípade platenia v hotovosti zaplatia dôchodcovia nad 70 rokov desať centov. Ocenení darcovia krvi v takomto prípade zaplatia cestovné podľa príslušnej sadzby.
Starobných dôchodcov do 70 rokov sa zmeny cestovného nedotknú.
„Tieto požiadavky evidujeme už dlhodobo. Dôchodcovia nad 70 rokov často argumentovali tým, že v iných mestách cestujú zadarmo,“ uviedla vedúca odboru výstavby Mestského úradu v Poprade Kristína Horáková.
Okrem dôchodcov nad 70 rokov a darcov krvi zlacnie mestská hromadná doprava aj pre ťažko zdravotne postihnutých a ich sprievodcu.
Po novom bude táto kategória cestujúcich platiť o polovicu menej, ako v súčasnosti. Zľavy sa týkajú zdravotne postihnutých aj ich sprievodcov.
Pri poslednej úprave cestovného v mestskej hromadnej doprave v roku 2011 zvýšenie cien najviac pocítili dôchodcovia nad 70 rokov, ktorým sa cestovné zvýšilo z troch na 20 centov.
Deťom, žiakom a študentom sa vtedy cestovné zvýšilo o 50 % pri platbe kartou.

Čítajte viac: http://poprad.korzar.sme.sk/c/7201846/popradski-poslanci-schvalili-nove-ceny-listkov-v-mestskej-doprave.html#ixzz31hid5bYcSVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH  ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV

                  

So sídlom v Slovenskej Republike
Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
IČO: 37796542   DIČ:  2021593816  
Tel:++421 52 7722626, ++421 903 142771
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org                           

                                                                                              Poprad 12.5.2014

Vec:   Doplnenie zliav na cestovnom v MHD  pre oprávnene osoby - bývalí politickí väzni, príslušníci VTNP PTP  a príbuzní   násilne odvlečených

Vážená pani poslankyňa (Vážený pán poslanec) MsZ v Poprade,

prijmite touto cestou poďakovanie za prijatie návrhu na bezplatné cestovné v MHD pre dôchodcov nad 70 rokov a zliav na cestovnom pre ZŤP  a darcov krvi, ktorý bol podaný v súvislosti so zrušením rekonštrukcie námestia sv. Egídia v Poprade a prerozdelením finančným prostriedkov z rezervného fondu  mesta Poprad.
Dovoľujem si v mene bývalých obetí komunistického režimu a ich príbuzných dať do Vašej ctenej pozornosti, že v slovenských mestách, v ktorých  sa uplatňujú zľavy na cestovnom v MHD, tieto platia súčasne aj pre účastníkov protifašistického odboja a bývalých politických väzňov, medzi ktorých patria aj príslušníci VTNP PTP a násilne odvlečení do pracovných táborov v bývalom ZSSR.
Do roku 2004 tento nárok pre násilne odvlečených platil aj v  Poprade. V roku 2004 boli však všetky zľavy v Mestskej hromadnej doprave zrušené poslancami MsZ .
Máme za to, že Slovensko ako  plnoprávny člen EÚ, v zmysle Rezolúcie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1096 z roku 1996, citlivo vníma a pristupuje k riešeniu  problematiky obetí komunistického systému, medzi ktoré nesporne patria obete stalinských  Gulagov a bývalí politickí väzni.
Obraciam sa na Vás preto so žiadosťou  o doplnenie návrhu poslancov MsZ v Poprade na zmeny v cestovnom, tak, aby sa od 1. 7. 2014 , uvedené zmeny vzťahovali aj na uvedený okruh oprávnených osôb.

Príloha:

  1. Žiadosti odoslané p. primátorovi a poslancom v roku 2007, vrátane otvoreného listu publikovaného v Podtatranských novinách v januári 2007

S úctou
František  Bednár
predseda SZČPV

 

Volebný obvod č.1

JUDr. Stanislav Baran,  baransta@stonline.sk
JUDr. Adrián Kromka, adrian.kromka@msupoprad.sk
Mária Trembačová, majka.trembacova@gmail.com
PaedDr. Mária Vojtaššáková,
vojtassakova33@gmail.com
Mgr. Dušan Nebus,
gpdt@stonline.sk
Anna Schlosserová, hankaschloss@centrum.sk
Mgr. Igor Wzoš,
wzos.igor@gmail.com
Rudolf Kubus, rudolfkubus@gmail.com
Ing. Jozef Švagerko,
poslanec.svagerko@gmail.com

Volebný obvod č.2

Bc. Štefan Pčola, stefan@pcola.sk
Ing. Milan Baran,
baranmilan4@gmail.com
MUDr. Estera Bohunická,
ester.bohunicka@gmail.com
PhDr. Milan Antaš,
antas@mail.t-com.sk
Peter Gapa, gapus@zoznam.sk
JUDr. Jozef Beňo,
beno@advokacia.eu
Mgr. Alena Madzinová,
madzinova@gmail.com
Ing. Marián Barila,
marian.barilla@hkpoprad.sk
Ing. Slavomír Božoň,
sbozon2000@yahoo.com
MUDr. Peter Brenišin,
brenis@centrum.sk

 

hlavna stranka