hlavna stranka

Prijatie zástupcov Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov primátorom Košíc MUDr. Richardom Rašim PhD., MPH

Zdieľaj  | 

17. decembra 2012 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov našej organizácie s primátorom Mesta Košice MUDr. Richardom Rašim.  Našu organizáciu zastupovali, podpredsedníčka SZČPV Elena Bačkorová, predsedníčka Sekcie násilne odvlečených Klára Fuhrmanová a regionálna pracovníčka Košickej organizácie SZČPV MVDr. Mária Bačová.

Pána primátora sme informovali o našom projekte na rok 2013, ktorého súčasťou je uskutočnenie pietnej spomienky na obete okupácie v roku 1968 pri príležitosti  45. výročia tragických udalostí, ktoré si v Košiciach vyžiadali osem životov. Od poslednej pietnej spomienky v roku 2007 sa nepodarilo s vtedajším vedením mesta pripraviť projekt centrálneho pamätníka obetiam okupácie v Košiciach.  Tiež sme ho informovali o príprave medzinárodného projektu inštalácie pamätníka násilne odvlečeným do gulagov – 25 m vysokého „Kríža zmierenia“  v okolí Moldavy nad Bodvou, v súvislosti s ktorým sa dňa 29.1.2013 uskutoční pracovné jednanie za účasti starostov obcí Zádiel a Dvorníky-Včeláre, Správy NP Slovenský kras, OÚŽP Košice, Ministerstva ŽP SR, a našej organizácie.

Pán primátor prisľúbil podporu a spoluprácu na oboch týchto projektoch, za čo mu touto cestou vyslovujeme poďakovanie.


Projekt Centrálny pamätník násilne odvlečeným


V Košiciach sa od 1. 1. 2013  znížili vek nároku na bezplatnú prepravu v MHD zo 70 na 68 rokov

Táto zmena sa týka aj občanov uvedených v § 29 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, ktorí majú v zmysle § 6 nárok na bezplatnú prepravu v MHD.  Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov, ktoré zastupuje  viaceré obete stalinských pracovných táborov, vyslovuje touto cestou poďakovanie poslancom Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ako aj primátorovi Mesta za prijatie uvedenej zmeny. 

Obzvlášť oceňujeme, že k tomuto kroku mesto pristúpilo aj napriek zložitej ekonomickej situácii, aj z ohľadom na dlhy a pohľadávky spôsobené býv. primátorom R. Schusterom, v čase kedy ostatné mestá bezplatné cestovné zrušili, ako v Prešove v roku 2011 a v Poprade v roku 2005.

V súčasnosti sme oslovili primátora Prešova JUDr. P. Hagyariho so žiadosťou o obnovenie bezplatného cestovného. V Poprade sa nám napriek žiadosti odoslanej ešte v roku 2006 priamo primátorovi Ing. A. Dankovi, a viacerým opakovaným pokusom, nepodarilo tieto zvýhodnenia pre obete komunizmu  obnoviť.

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov

hlavna stranka