hlavna stranka

Otvorený list kandidátovi na prezidenta Andrejovi Kiskovi

Zdieľaj  | 

SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH  ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV
So sídlom v Slovenskej Republik

Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad

email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org

Vážený pán
Andrej Kiska
kiska@dobryanjel.sk

Naša zn. Sz 09/13     
                                                                                                                      Poprad 8. 3. 2013
                                                                                                             
  Otvorený list kandidátovi na prezidenta Andrejovi Kiskovi

Vážený pán Kiska,

nedávno ste sa pre médiá okrem iného vyjadrili, že v prezidentských voľbách v roku 2014 chcete zmeniť Slovensko.

Ako organizácii zastupujúcej obete a odporcov totalitných režimov nám nie je ľahostajné, že od  obdobia pádu vedúcej úlohy  KSČ v bývalom Československu  a vzniku samostatnej Slovenskej republiky  jej prezidentom  nebol človek, ktorý by nebol spojený s touto stranou.

Súčasná ekonomicko-politická situácia, žiaľ, v plnej nahote potvrdila, že po novembri 1989 politickú moc  reprezentovanú komunistickou ideológiou vystriedala   moc ekonomická, ktorá porušuje základné ľudské práva,  najmä  tie  najdôležitejšie  -- právo na dôstojný život a sociálne práva prevažnej väčšiny občanov nášho štátu. A porušuje ich  ešte bezohľadnejšie ako bývalý režim.

Zarazilo nás Vaše priznanie, že ste rokovali so zástupcom finančnej oligarchie  Jaroslavom Haščákom, pričom práve skupina, do ktorej menovaný patrí, bola založená zločineckou Štátnou bezpečnosťou a je všeobecne známe,  že v jej pozadí stál bývalý šéf  ŠtB Alojz Lorenc, ktorý bol právoplatne odsúdený v Českej republike za nezákonný zásah proti študentom. Neospravedlňuje Vás ani tá skutočnosť, že Vašim cieľom bolo zriadenie detskej polikliniky, pričom ste verejne priznali, že by ste na tento účel prijali peniaze i od spomenutej finančnej skupiny.

Kladieme Vám verejne otázku:

Ako chcete zmeniť Slovensko, ktorým smerom ho chcete nasmerovať,  keď ste ochotný prijať špinavé peniaze ?
Peniaze, za ktorými sú tisíce prepustených z práce, bieda, chudoba a sociálne samovraždy slovenských občanov,  pretože ponovembroví finanční oligarchovia si vybudovali svoj  verejne prezentovaný blahobyt na úkor väčšiny vlastných občanov!

Vážený pán Kiska,  Vy by ste chceli spájať oheň s vodou -- teda zlodejov a okradnutých!
Tento spôsob uvažovania nedá nikomu pochybovať o jednej z Vašich vlastností : nezapriete v sebe obchodníka.
Túto vlastnosť sa snažíte zaobaliť do sociálneho cítenia orientovaného na potreby tých najzraniteľnejších  -- na deti.

Slovensko pre skutočnú zmenu ale nepotrebuje prezidenta obchodníka, ktorý zbohatol na  biede  jeho vlastných -- slovenských  občanov!
Občanov, ktorí sú nútení  pre žobrácke mzdy nakupovať na splátky, a niektorí dokonca na dlh kupovať i základné potraviny, aby vôbec prežili!
Slovensko potrebuje prezidenta, ktorý sa dokáže pozrieť do zrkadla a postaviť na odpor novodobým korporatívnym zločincom z vysokej politiky, ktorá sa na Slovensku stala najvýnosnejšou a najorganizovanejšou zločineckou profesiou.
Slovensko potrebuje prezidenta, ktorý  bude predstaviteľom  a ochrancom záujmov všetkých jeho občanov a je schopný  kriticky sa pozrieť i na vlastné pohnútky, aby sa mohol bez hanby pozrieť aj sám sebe neskôr do očí.

Odporúčame Vám, vážený pán Kiska, aby ste si podrobne preštudovali článok „Nemecký úspech a slovenská bieda“ od autora pána Štefana Martoša, slovenského podnikateľa, ktorému bol priznaný  vo Švédsku politický azyl , kam sa musel ukryť pred ekonomicko-politickými zločincami, ktorí po nástupe mečiarizmu ovládli a zdevastovali našu ekonomiku.

Vo svojom príspevku uverejnenom na  http://necenzurovane.sk/martos/bieda.html uvádza:
Nastáva čas, aby sa občianska spoločnosť zjednotila, aký má byť budúci prezident. Kto sám začne uvažovať o kandidatúre, musí sa pozrieť do zrkadla. Vedia kandidáti, čo bude úlohou prezidenta?
Päť miliónov štyristotisíc obyvateľov Slovenska sužuje zločin, nespravodlivosť, chudoba a neistá budúcnosť.
Odstrániť príčiny, znamená zastaviť zločin, potrestať nespravodlivých a presadiť spravodlivosť.
Slovensko rozkradli a zničili ľudia, ktorí hodnoty nikdy nevytvárali. Najväčšie neprávosti sa páchajú s vedomím, dohľadom a spoluúčasťou právnikov. Spravodlivosť nie je iba to, čo bude, ale aj to, čo bolo. Spravodlivosť je podmienka, aby do spoločnosti vstúpila ochota obete a duch tvorivý.
Prezident musí byť priama osoba. Prezidenta formoval jeho doterajší život a skutky. Musí problém poznať a musí ho vedieť pomenovať. Od prezidenta sa vyžaduje, aby sa zločinu postavil na odpor.
Slovensko nepotrebuje prezidenta, ktorý chce spájať vodu a oheň.
Prvým krokom prezidenta musí byť poriadok v moci. V tomto mu budú nápomocní všetci občania. Zachrániť štát a zlepšiť život občanov si žiada obete.

Majú po dvadsaťtri rokoch zločinov títo politici právo
žiadať od občanov tieto obete?

V príspevku „Cervanová“ pán Martoš uvádza:

Jednou z najvýznamnejších úloh prezidenta, kde rozhoduje parlament, vláda a justícia, je kontrola moci všeobecne.  Moc bez kontroly je božie dopustenie. Významnou úlohou prezidenta je kontrola spravodlivosti. Nástrojom prezidenta nemusí byť zákon, môže byť jeho svedomie. Prezident je tou poslednou osobou v štáte, on sa zodpovedá pred bohom. Budú voľby prezidenta. Počúvame rôzne názory a nároky. Mal by to byť bohatý človek, aby nekradol. Mal by hovoriť anglicky, aby hanbu nerobil. Niektorí bagatelizujú význam prezidenta. Niektorí kandidáti chcú spájať vodu a oheň, teda zlodejov a okradnutých občanov. Osobnosť budúceho prezidenta formoval jeho doterajší život. Môže sa zastávať občanov a spravodlivosti človek, ktorý počas dvadsaťtri ročného rozkrádania a úpadku Slovenska proti tomu nikdy nijak neprotestoval?

Vážený pán Kiska!

Vaša činnosť po odpredaji obchodnej spoločnosti, ktorú ste vlastnili a viedli, je bez pochýb chvályhodným činom v prospech ťažko chorých.
Súčasné Slovensko však nepotrebuje ako prezidenta len filantropa, ktorý pomáha tým, o ktorých sa často nevie postarať súčasný systém, ktorý urobil predmet podnikania už aj z ústavného práva na zdravotnú starostlivosť.
Súčasné Slovensko potrebuje v osobe  prezidenta človeka, ktorý nebude robiť kompromisy s tými, ktorí sú zodpovední za biedu slovenských občanov.

Ak chcete meniť Slovensko ako prezident, v prvom rade by ste mali začať so zmenou zdola v samotnom Poprade, kde  žijete aj Vy. V tomto meste je už tretie volebné obdobie primátorom osoba, ktorej meno sa uvádza v spise SIS „Gorila“ v súvislosti s privatizáciou Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. Človek, ktorý vo funkcii verejného činiteľa prijal  ako dar luxusný automobil v hodnote 170 000,-- eur, ktorý je podozrivý z netransparentného nadobudnutia majetku v čase výkonu verejnej funkcie a ktorý arogantne zneužíva funkciu primátora na zastrašovanie tých, ktorí sa odvážili verejne poukázať na jeho činnosť a nemajú v úmysle sa ním dať zastrašiť. 

Vážený pán Kiska!
V médiách sa občania Popradu dozvedajú len o Vašich ambíciách  byť prezidentom Slovenskej republiky. Doposiaľ však od Vás nikdy  nezaznelo ani jediné slovo kritiky voči súčasnému spôsobu výkonu funkcie primátora v Poprade. Nebolo o Vás počuť vo februári 2012, kedy na námestí v Poprade protestovalo proti „popradskej gorile“ vyše 1200 občanov a nepodporili ste ani výzvu našej organizácie na vyhlásenie referenda o odvolaní primátora zo septembra 2012.        

S úctou       

František Bednár –predseda  SZČPV

Otvorený list kandidátovi na prezidenta Andrejovi Kiskovi

hlavna stranka