hlavna stranka

17. november 2012 - Protest- Berieme si späť svoju krajinu v Poprade

Zdieľaj
 
17. novembra si v Poprade približne 300 občanov protestom pripomenulo 23. výročie zamatového prevratu. V príhovore vystúpil aj predseda SZČPV, ktorý poďakoval oragnizátorom za uskutočnenie tejto akcie.

http://poprad.korzar.sme.sk/c/6607141/v-poprade-protestovalo-asi-tristo-ludi.html

Videoreportáž z protestu nájdete na webovej stránke http://narodnyblok.sk/aktuality/poprad17.html


Zverejnenie tzv. Z-zväzkov ŠtB by znamenalo definitívne pochovanie mýtu o "Nežnej revolúcii"

Oodstoupení výše uvedených současných představitelů státu ze svých funkcí i všech představitelů státu, kteří jsou vedeni jako spolupracovníci StB ve zveřejněných objektových svazcích StB a vt. zv. Z-svazcích, do doby než bude jejich činnost vyšetřena a dále neumožnit kandidovat na budoucího prezidenta těm kandidátům, kteří jsou rovněž vedeni jako spolupracovníci StB …
http://www.sinagl.cz/z-nasi-korespondence/otevrete-svazky-z-a-zverejnete-vsechny-udaje-o-soucasnych-i-minulych-politicich.html
Otevřete svazky „Z“ a zveřejněte všechny údaje o současných i minulých politicích!

Otevřený dopis

 

Vážený pan Milan Štěch
Předseda Senátu Parlamentu ČR
Valdštejnské nám. 4
118 01 Praha 1

Vážená paní
Miroslava Němcová
Předsedkyně Poslanecké Sněmovny
Parlamentu ČR
Sněmovní 4
118 26 Praha 1

Vážený pan
RNDr. Petr Nečas
Předseda vlády ČR
nábř. Eduarda Beneše 4 110 00 Praha 1

 

Praha, 11. září 2012.

 

Vážený pane předsedo Senátu PČR, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR, vážený pane předsedo vlády,

každoročně v tuto dobu svým dopisem prezidentu republiky podávám návrhy na ocenění významných českých osobností podílejících se svojí statečnou činností na osvobození našeho národa z komunistické totality. V letošním roce však dělám zásadní výjimku z následujících důvodů:
Velmi si vážím užitečné vzájemné korespondence s předsedou Senátu PČR panem Milanem Štěchem, neboť výsledkem této korespondence jsou informace, které jsem na základě diskutovaných problémů obdržel a které Vám, vážený pane předsedo Senátu PČR, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR a vážený pane předsedo vlády ČR, předávám, totiž kopie výpisů objektových svazků StB, kde jdou uvedena jména prezidenta ČR pana Prof. Ing. Václava Klause DrSc, bývalého předsedy vlády ČR a předsedy Poslanecké sněmovny pana Ing. Miloše Zemana CSc a bývalého ministra vnitra vlády ČR pana Mgr. Radka Johna (výpisy přetištěny „www.upn.goc.sk“) s údaji o uložení svazku do archivu resp. o zničení svazku ve dnech těsně po listopadu roku 1989.

V době těsně po listopadových dnech roku 1989 Ministerstvo vnitra ČR ve vládě předsedy Adamce spravoval triumvirát Valtr Komárek, Ján Čamogurský a Marián Čalfa, kteří dovolili šéfovi StB, jímž byl stále Aloiz Lorenc, skartace nej důležitějších dokumentů a vyřazování a ničení svazků budoucích významných politiků (spis č. j. NZ-00671/89 z 4. 12. 1989), především pracovníků Prognostického ústavu ČSAV, jak ukazují přiložené výpisy objektových svazků.

V dopise z 20 června 2012 jsem Vám, pane předsedo Stěchu, položil otázku, zda si dovedete představit, že prezident republiky, předsedové a místopředsedové Senátu PČR a Poslanecké sněmovny PČR, předseda vlády a jeho náměstci, bankéři, atd., byli spolupracovníky StB, případně KGB. Přiložené kopie výpisů objektových svazků dokumentují, že jak prezident republiky, tak i někteří předsedové vlády, předsedové Parlamentu ČR, někteří kandidáti na nového prezidenta ČR a zcela jistě i další, byli spolupracovníky StB a KGB. Nesouhlasím proto s Vámi pane předsedo Štěchu, že by se jednalo o nové kádrování veřejných činitelů jako za minulého režimu. V demokratickém státě je běžný požadavek, že veřejný činitel veřejnosti sdělí o sobě všechny informace. Pokud je zatají, pak ze své funkce musí okamžitě odstoupit, svá jednání řádně vysvětlit a obhájit svoji nevinu. Zatajení tak závažných skutků jako je spolupráce s StB a KGB je zločinem na národě, jehož důsledkem může být nová totalita. V každém případě musí parlament a vláda okamžitě učinit příslušné kroky a policie a další příslušné organizace musí všechny případy podrobně vyšetřit a obvinění předat nezávislému soudu, o což tímto dopisem žádám.

Vítám rozhodnutí Poslanecké sněmovny PČR, která k mému požadavku na úplné zveřejnění t. zv. Z-svazků si vyžádala odborné vyjádření. Bude zajímavé znát stanoviska těchto odborných vyjádření s velkou vypovídající hodnotou, která naznačí jak moc našemu soudnictví, Státnímu zastupitelství, policii a dalším odborným pracovištím, ale i veřejným mediím, záleží na svobodné budoucnosti našeho národa. Podle mého soudu žádné odborné posouzení není nutné, neboť v demokratickém státě všichni občané mají stejná práva a povinnosti a tedy spolupracovníci StB a KGB ve vládních a parlamentních strukturách, policii a soudnictví nemají co dělat, neboť to ohrožuje budoucnost nastupujících generací i národa jako celku. Usnesení „O svědomí Evropy a totalitě“ z 2. dubna 2009 Evropský parlament schválil poměrem hlasů 553:44:33. Usnesení odsuzuje totalitní režimy v Evropě a žádá po členských státech, Radě Evropy a Evropské komisi zcela konkrétní kroky vedoucí k vypořádání s dědictvím komunistické totality. Zveřejnění t. zv. Z-svazků a vyšetření policií činnost Prognostického ústavu ČSAV v 80. letech minulého století a v době transformace ekonomiky po roce 1989, včetně činnosti jeho pracovníků po roce 1989, jsou nutná z hlediska bezpečnosti státu a vyšetřit zda v důsledku jejich činnosti nedošlo k tunelování české ekonomiky a vyzrazování státních tajemství bývalé okupační mocnosti.

Proto žádám:

(I)    otevření t. zv. Z-svazků a úplné zveřejní všech údajů o současných i minulých politicích v nich uvedených, včetně všech těch, kteří kandidují na nového prezidenta republiky a vyšetření jejich činnosti před a po roce 1989,

(II)    odstoupení výše uvedených současných představitelů státu ze svých funkcí i všech představitelů státu, kteří jsou vedeni jako spolupracovníci StB ve zveřejněných objektových svazcích StB a vt. zv. Z-svazcích, do doby než bude jejich činnost vyšetřena a dále neumožnit kandidovat na budoucího prezidenta těm kandidátům, kteří jsou rovněž vedeni jako spolupracovníci StB,

(III)    vyšetření činnosti Prognostického ústavu ČSAV a jeho pracovníků v 80. letech minulého století, v době transformace ekonomiky po roce 1989, a zda v důsledku jejich činnosti nedošlo k tunelování české ekonomiky a vyzrazování státních tajemství bývalé okupační mocnosti,
(IV)    prověřit zda lustrační osvědčení nebyla vydávána neoprávněně všem těm, kteří jsou vedeni v objektových svazcích StB, včetně vedených v t. zv. Z-svazcích a byli nebo ještě jsou ve vysokých státních funkcích a úřadech.

S pozdravem

Doc. Ing. Jiří Nedoma CSc
Frýdlantská 1313/17
182 00 Praha 8

Příloha:
kopie výpisů objektových svazků - na jména V. Klause, M. Zemana a R. Johna

Na vědomí: veřejnost
* * *


Štrajky, protesty pred Generálnou prokuratúrou, protesty proti Gorile a ďalšie aktivity chudobných, diskriminovaných, postihnutých a státisícov občanov vytesnených nevedú k žiadnej zmene. Burcovanie občanov k tomu aby 17. novembra opäť vyšli do ulíc bude mať ten istý efekt ako pri „Sviečkovej manifestácii“, kde sa občania nechali v chladnom počasí popolievať a rozohnať brachiálnou mocou, ktorá z vykúrených izieb hotela Carlton v obsadení  Gejza Šlapka, M. Válek, A. Lorenc, Hruškovič, Janák a ďalší sa uchechtávali nad naivitou ľudí, ktorí sa nechali vyprovokovať Františkom Mikloškom a Jánom Čarnogurským k protestu a sami sa preventívne nechali vraj internovať, aby nedajbože nenachladli.

„17. novembra 2012“ nebude celonárodný protest, pretože falošný odpor na ulici nevedie k zmene režimu tak, ako to vopred pripravila KGB a ŠtB po dohode s tzv. disidentmi v roku 1989, len sa zopakuje situácia zo sviečkovej manifestácie, pričom nebude potrebné použiť striekačky Hasičského zboru, no obsadenie chechtajúcich sa gaunerov sledujúcich naivistov bude tou zmenou, keď z viacerých bytov v okolí námestia SNP, z  Ďurkovského bytu to môžu byť autentický František Mikloško a Ján Čarnogurský,  z ďalších ešte žijúci nadšený Gejza Šlapka (zať Viliam Maroš spoluprivatizátor národného majetku s  Vajdom v majetkovom holdingu) a aj Alojz Lorenc so svojimi Penťákmi, veď ešte žije a ako, či miliardár Široký.

Novodobá buržoázia komunistických kapitalistov nezlikviduje seba samú, keď sa jej naplnil americký sen, pretože november 1989 sa pre nich stal najlepším obchodom aký komunisti urobili od februára 1948!

Porobu obyvateľstva v Čechách a na Slovensku nie je možné odstrániť inak, ako voľbou takej politickej strany, ktorá  nájde odvahu prijať zákony na navrátenie rozkradnutého majetku.  V opačnom prípad nás a Európu čakajú len sociálne nepokoje  a hrozba, že k zmene dôjde krvavou cestou!

hlavna stranka