hlavna stranka

Obnovenie protestov „Gorila“ alebo pokus o oživenie mŕtvoly


Zdieľaj  | 

Ako sa ukázalo,  aktivisti, ktorí sa sami pasovali do úlohy organizátorov občianskych protestov  známych pod názvom Gorila, sa dopustili zásadnej kardinálnej chyby pri  ich iniciovaní už na samotnom začiatku. Privlastniac si protesty, začali selektovať a kádrovať, kto na nich môže vystúpiť a komu vystúpenie neumožnia. Títo amatérski rojkovia, manipulovaní z pozadia, takto úspešne odradili a znechutili značnú časť verejnosti nielen od priamej účasti, ale mnohých aj od podpory protestov.

Paralely s „Gorilou“ možno nájsť paradoxne aj so v súčasnosti oslavovaným SNP. Táto historická udalosť, ktorej pozadie tu nechcem rozoberať, bola rovnako privlastnená viacerými politickými skupinami, a skôr ako o vojenský význam išlo o politickú kalkuláciu a smerovanie po skončení vojny, čo už na sklonku II. sv. vojny bolo jasné každému, pretože každý vedel , že Slovenský štát nemôže existovať vo vtedajšej podobe.
Namiesto jednotného postupu bolo  SNP diskreditované  intrigami a súperením medzi Moskvou riadenými komunistami  a zástupcami zahraničného odboja riadeného Londýnom  na čele s vojenským velením Goliana a Viesta, ktorí boli za nejasných okolností udaní Nemcom a neskôr popravení.

V prvom rade je potrebné zdôrazniť podstatu veci. Kauza „Gorila“  je len korupčnou aférou a jednou z množstva epizód ekonomicko-politického banditizmu po novembri 1989. Jej hypotetické prešetrenie, k čomu za súčasnej politickej situácie nikdy nedôjde  a  čoho sa organizátori protestov dožadujú, nič nerieši,  pokiaľ sa nezmení systém, ktorý túto kauzu vygeneroval.
Na tomto systéme sa podieľali všetky ponovembrové vlády, a ani jeden z ich bývalých – a o súčasných ani nehovoriac – členov vyšetrenie nepripustí,  pokiaľ ich k tomu nedonúti zmena zvonka a následný tlak verejnosti. V opačnom prípade by to znamenalo priznanie, že prevrat s názvom „Nežná revolúcia“ bol totálnym zlyhaním a najlepším obchodom, aký komunisti a KGB riadená ŠtB v nadväznosti na zahraničie  urobili od prevratu vo februári 1948.

Apatická verejnosť, ktorá znechutená systematickým rozkrádaním štátneho majetku a jeho presunu na účty ekonomicko- politických zločincov, ktorí si svoj blahobyt a nákladný luxusný život vybudovali na úkor biedy ostatných občanov, si totiž už uvedomila, že nejaké pseudovyšetrenie kauzy „Gorila“  nebude mať žiadny vplyv na ich každodenný boj o existenčné prežitie v čase ekonomického úpadku a krízy EÚ.

Čo by sa zmenilo po ukončení vyšetrovania kauzy „Gorila“ ?

  • Znížilo by sa pokračujúce zadlžovanie Slovenska?
  • Zvýšila by sa zamestnanosť a životná úroveň občanov?
  • Boli by peniaze v štátnom rozpočte na zdravotníctvo a školstvo?
  • Boli by páchateľom zabavené v prospech štátu ich majetky a účty v SR a zahraničí?

Odpoveď je jednoduchá: nezmenilo by sa nič, okrem obetovania niekoľkých vybratých baránkov z kauzy „Gorila“.

Súčasné zákony v SR –  na rozdiel od prevažnej väčšiny štátov, kde platia zásady a normy trestnoprávnej, politickej a etickej kultúry – totiž neumožňujú ani 22 rokov po prevrate v novembri 1989 trestnú zodpovednosť právnych subjektov a aplikáciu účinného zákona na preukazovanie pôvodu majetku, čo je základným pilierom pre jeho navrátenie do vlastníctva štátu –  a to, prosím, nie je marxistická propaganda, ale bežná prax v kapitalistických  zemiach ako USA a štáty Západnej Európy.
Jedine po prijatí týchto zákonov –  k čomu však  žiadna politická strana na Slovensku nenašla odvahu a vôľu, by vznikol predpoklad zmysluplného vyšetrenia kauzy „Gorila“,  a hlavne množstva iných káuz podobného druhu,  na ktoré sa úmyselne zabúda.

Odkazujem preto pánom Myhálimu, Pčolinskému, Džadoňovi a ďalším, ktorí stoja  v pozadí organizovania protestov  a  ktorí mi nedovolili verejne vystúpiť  ani v Bratislave, ani v Košiciach a Poprade, (paradoxne mi to zakazoval aj Marián Kotleba z ĽSNS, z ktorej som v apríli 2012 vystúpil), aby si dobre preštudovali programové tézy Národného bloku na webovej stránke http://národnyblok.sk , vrátane návrhu Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov na prijatie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a novelizáciu Zákona o preukazovaní pôvodu majetku č. 101/2010 Z. z. uverejneného na webovej stránke  http://szcpv.org/12/ziadost.html .  
Za zmienku stojí príloha k tomuto návrhu o kauze vytunelovania Popradského pivovaru. Protagonisti tejto kauzy ho beztrestne  predali s daňovým nedoplatkom k 31.12.2003 vyše milióna eur.

Takýchto káuz sú na Slovensku stovky.

Rovnako sa v každom meste nájdu vo vedení miest takí  funkcionári, ako v období  bačovania pseudonárodniara Jána Slotu v Žiline.
Funkcionári,  ktorí si z funkcie primátora urobili zárobkový podnik - ako potvrdzuje dokument „Popradská gorila“ http://www.scribd.com/doc/83082958/PoGo uverejnený na webovej stránke  a video http://vimeo.com/37603755.
Sú dôkazom, že  Mesto Poprad a jeho primátor za takými, ako Slota,  už v ničom nezaostáva.

Za predpokladu, že na Slovensku začne platiť zákon a právo a polícia namiesto ochraňovania slovenských „goríl“ a trestného stíhania za ohováranie  každého občana, ktorý  našiel odvahu poukázať na ich bačovanie, začne  konfiškovať majetky a účty mafiánov a politikov na nich prepojených –  tak, ako sa to deje v Taliansku, či v USA; za predpokladu, že  poslanci NR SR, i  poslanci mestských zastupiteľstiev prestanú servilne prisluhovať funkcionárom podozrivým zo neužívania právomoci verejného činiteľa a nájdu  v sebe odvahu, i vôľu  na iniciovanie ich odvolania, namiesto toho, aby  v tichosti  –  ako nemí  spolupáchatelia –  zakrývali  podozrenia z porušovania zákonov svojimi bossmi, potom aj bežní občania  nájdu v sebe  záujem a odvahu vyjsť do ulíc a podporiť  protest „Gorila“.

                                   František Bednár- Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov

hlavna stranka