hlavna stranka

Výzva na zastavenie EUROVALU!

Zdieľaj  | 

 

Lifenews.sk

 

V Bratislave, 2. oktober 2011 

 


Slovensko stojí pred najvážnejším rozhodnutím novodobej histórie.

Úlohou Inštitútu Leva XIII. je naplniť výzvu pápeža Leva XIII. odhaľovať, monitorovať a varovať pred hrozbami voči slobode vo všetkých možných podobách. Z toho dôvodu sme sa rozhodli napísať naše stanovisko k navrhovaným opatreniam riešenia dlhovej krízy v Európe.
Sme presvedčení, že navrhované opatrenia - rozšírený euroval, trvalý euroval a európska hospodárska vláda - sú prijamím útokom na slobodu a podstatu národných štátov v celej Európe. Ide o opatrenia, ktoré budú mať závažný dopad na budúcnosť našej krajiny:
 • drastické zadĺženie Slovenska nesplatiteľnými pôžičkami (nárast slovenského verejného dlhu zo 40% na 70% ročného HDP, čo znamená ekonomickú katastrofu pre Slovensko, ako aj porušenie maastrichtských kritérií.)
 • strata suverenity v rozhodovaní o Slovenskej daňovej a fiškálnej politike
 • odstránenie parlamentnej demokracie za zámienkou vytvorenia centrálnej európskej hospodárskej vlády na riadenie a harmonizáciu európskych ekonomík
Považujeme za neslýchané, aby o takto ďalekosiahlych opatreniach rozhodovali politici s krátkodobým mandátom, bez priameho schválenia od občanov - teda referenda.

Nárast verejného dlhu Slovenska po prijatí Rozšíreného eurovalu.
Kríza = príležitosť!
Ten, kto sleduje médiá, vie, že ekonomická-dlhová kríza v Európe prekonáva najčernejšie očakávania a scénáre ekonomických analytikov. Čelíme údajne katastrofickým dôsledkom bankrotu Grécka. Politici z Bruselu bijú na poplach. Musíme vraj prijať radikálne politické riešenia, inak budeme mať na svedomí krach ďaľších štátov, a hrozí aj rozpad celej menovej únie. Posolstvo je teda jasné: Grécko musí byť vyplatené za každú cenu. Nech to stojí, čo to stojí. Pritom navrhované zmeny nemajú šancu zastaviť bankrot Grécka, len posilňujú politickú centralizáciu EU a problém len dočasne odsúvajú. 

Premiéri Merkelová a Sarkozy prišli s politickým "riešením", ktoré skrátka znamená: Ak nechcete nechať skolabovať európsky projekt, tak musíte zadĺžiť svoje krajiny a musíte sa zrieknuť suverenity v daňovej a fiškálnej politike. Zdá sa, že Merkelová a Sarkozy sa na júlovom summite rozhodli vsadiť všetko na jednu kartu a hrať o vabank. Snažia sa využiť krízu ako katalyzátor pre vybudovanie Európy. Tej Európy, o ktorej socialisti od vekov snívali - Európskeho socialistického zväzu. V podstate, ak by sme zaviedli všetky eurovaly, a dokonca aj plán európskej hospodárskej vlády, ocitneme sa zasa v centralne riadenom štátnom zriadení, ktoré sme mali možnosť 40 rokov testovať... a nenávidieť.  

Kríza sa tak stala dlho očakávanou príležitosťou pre socialistov. Zdanlivo dáva legitimitu EU pri okliešťovaní demokracie a národných parlamentov. Vravia, že národné parlamenty sa správajú populisticky a nezodpovedne pri hospodárení. Preto im vraj treba odobrať suverenitu - slobodu rozhodovať o daňovej a fiškálnej politike. Hospodárstvo, rozpočty, dane, a teda celkovú národnú politiku má v celej EU riadiť bruselské politbyro. Tým, čo si pamätajú na hodiny marxizmu a leninizmu, to iste niečo pripomína. Odstránenie národných štátov, ako sme sa učili, je nevyhnutný krok pre vybudovanie socialistickej internacionály.

Preháňame? Určite nie. Stačí sa bližšie zoznámiť s opatreniami, ktoré sa skrývajú pod newspeakom "eurovalu".

Pripavované opatrenia, ktoré má postupne schváliť slovenský parlament;
alebo  Perestrojka EU podľa Merkel-Sarkozy paktu: O čo ide?

 1. Rozšírený euroval: Zadĺženie Slovenska dlhmi bankrotujúcich štátov a súkromných bánk, ktoré sami nedokážeme splatiť. Dlh Slovenska tak bude môcť narásť zo súčasných 40% na 70% ročnej HDP. Slovensko, druhá najmenej zadĺžená krajina v EU, sa tak dostane pred reálnu hrozbu nasledovať Grécku cestu. Zároveň, prijatie tohto rozšíreného eurovalu znamená pre nás porušenie maastrichtských kritérií. Tie dovoľujú len 60% verejný dlh voči ročnej HDP. 
 2. Trvalý euroval alebo Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM): Slovensko má vydať  európskemu aparátu bianko šek manipulovať v prípade potreby s rozpočtom Slovenska. Ten má mať voľnú ruku zadlžovať Slovensko podľa toho, ako to uzná za vhodné. Je zrejmé, že toto by malo dopad na fungovanie nášho parlamentu a hospodárstva. Rozpočty krajiny by de facto zriaďovala ESM. Slovenský parlament tak odovzdá vládnu moc, ktorú má parlament iba zverenú od slovenských občanov, cudzej nadnárodnej mocnosti.
 3. Európska hospodárska vláda - Sarkozy s Merkelovou netaja svoje socialistické tendencie. 21. júna 2011 na summite v Paríži otvorene vyhlásili potrebu zavedenia Európskej hospodárskej centrálnej vlády. Má ísť o odstránenie základnej funkcie národných parlamentov - tvorenia daňovej a fiškálnej politiky (poberať dane a zostavovať rozpočet). V tomto pláne by sa Slovensko stalo vazalským regiónom v EU pod kontrolou Nemecka a Francúzska - šlo by o centralistickú formu európskeho fašizmu.
Podrobnejšiu analýzu dôsledkov prijatia eurovalov nájdete tu:
http://www.lifenews.sk/content/cena-za-euroval


Zdá sa, že dejiny sa znova otvárajú dokorán. Socialisti v EU zavetrili príležitosť ako krízu zneužiť na vytvorenie nového európskeho usporiadania.
Čo na to slovenskí "pravicoví" politici? Nič. Vraj, radšej červený ako ostať sám.


Prehlad názorov vládnej koalície k zavádzaniu socializmu v EU.

Slovenský fenomén:
Treba podotknúť, že naši politici nečakane obrátili kabáty v otázke riešenia vzniknutej dlhovej krízy.
Liberál Sulík, jediný konzistentný v otázke eurovalov, sa prekvapivo vyprofiloval do polohy celoeurópskeho obhajcu zdravého rozumu. SDKÚ, HID a dokonca aj KDH (konzervatívci?) za to zachvátil nečakaný prejav spontánneho EU patriotizmu. Pritom ešte v auguste pred rokom bol ich postoj jasne proti eurovalu a za kontrolovaný bankrot Grécka. Teraz vyhlasujú, že kto je proti opatreniam navrhovaných Nemcami a Francúzmi, teda proti zadĺženiu Slovenska a postupnému demontovaniu parlamentnej demokracie, je antieurópan, populista a extrémista - nepriateľ pokroku. Zdá sa, že rozumnú politickú debatu nahradila politická demagógia a politická EU servilita.

Izolácia Slovenska:
Už teraz je zrejmé, že dopad záchranných balíčkov a valov pre PIIGS (Portugalsko, Taliansko, Írsko, Grécko, Španielsko) sa nebude týkať našich susedov (Čechy, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina).  Ak prijmeme rozšírený euroval, tak ako jediná krajina V4 budeme niesť následky rozdávania a zadlžovania sa bez nádeje, že peniaze sa nám vrátia. V prípade zavedenia celého plánu Merkelovej a Sarkozyho by sme ako jediná z okolitých krajín mali centrálnu daň určenú v Bruseli (to by viedlo k zhoršeniu  nášho podnikateľského prostredia a odchod zahraničných investorov k našim susedom). Ako jediná z okolitých krajín by sme nemali viac štátnu suverenitu. Ako jediná z okolitých krajín by sme nemali kontrolu nad verejnými výdavkami. Slovensko by sa okamžite dostalo do politickej a ekonomickej izolácie v regióne V4ky.

Zdá sa, že Európa sa naozaj mení na dvojrýchlostnú. Rozdelenie sa však nedeje na základe zdravia ekonomík, ale podľa toho, kto sa zúčastnil a kto nezúčastnil EURo experimentu.

Historická príležitosť!
Európska Menová Únia (EMU) sa topí v dlhoch. Tí, čo sú mimo EMÚ, ďakujú Bohu, že tam nie sú (CZ, PL, HU,...). Tí, čo sa dostali na loď, teraz zmätene pobehujú.  Slovenskí politici namiesto ústupu do člnov zavelili presun do podpalubia - v duchu "poďme sa integrovať". Vraj tam bude ešte chvíľu sucho a hlavne nebudeme v tom SAMI. Podobne ako u Titaniku, ani teraz nechce tomu nikto veriť, že naozaj ideme ku dnu. Obrovský ladovec v podobe dlhov cudzích krajín, však zázračne nezmizne.

Apelujeme preto na politikov, zvlášť na pani premiérku Radičovú, predsedu strany Most-HID Bélu Bugára, a predsedu KDH Jana Fígeľa.
Prosím nemlčte a postavte sa v tomto historickom momente na správnu stranu:
Za slobodu a suverenitu Slovenska a nie socialistické experimentovanie.
Za zodpovednosť a nie zbabelú servilitu.
Za záujmy slovenských voličov a nie záujmy Bruselských ideológov!

Vyjadrite:
 • NIE k ďalšiemu zadlžovaniu Slovenska v mene falošnej "solidarity".
 • NIE k odbúravaniu suverenity a demokracie Slovenska cez posilňovanie nadnárodných inštitúcií 
 • NIE k socialistickým experimentom - budovaniu globálnej Socialistickej internacionály a vlády.
to znamená,
 • NIE k rozšírenému eurovalu
 • NIE k trvalému eurovalu
 • NIE k európskej harmonizácii daňovej a fiškálnej politiky
 • NIE k európskej hospodárskej vláde
 • NIE k zmenám charakteru Slovenského štátu bez opýtania sa občanov - referenda
 • ÁNO k Európe suverénnych národov
 • ÁNO k výstupu Grécka z EMÚ (návratu Grécka k Drachme a riadenému bankrotu)
 • ÁNO k príprave opatrení na možný návrat Slovenska ku korune, v prípade že EURo experiment začne kolabovať.

  
ZODPOVEDNÝ POSTOJ

Svätý Otec, Benedikt XVI., sa k snahám budovať Nový svetový poriadok - alebo globálnu Socialistickú internacionálu,  vyjadril nasledovne:

"Pod názvom Nový Svetový Poriadok (New World Order) snahy (socialistov) dostávajú  čoraz  jasnejšie  črty...  A tak na sklonku nového obrazu nového sveta, prišli  sme k bodu, kde kresťan – nielen on, ale najmä on – má povinnosť protestovať."

- Úvod ku knihe Evanjelium: Ako čeliť svetu v rozvrate; vydal lnštitút Leva XIII., 2010

 
ROZŠÍRTE TÚTO VÝZVU
Napíš protestný email voči eurovalu, vládnym stranám čo ho chcú prijať!
KDH: sekretariat@kdh.sk
SDKÚ: sdku@sdkuonline.sk
Most-Híd: office@most-hid.sk
 
Prepošlite túto výzvu aj svojim známim, nech sa zapojí čo najviac ludí:
KLIKNI a PREPOŠLI TÚTO VÝZVU
 
 
 
Vďaka za pomoc chrániť slobodu,

Robert Mátéffy
riaditeľ

 

Inštitút Leva XIII.
Email: r.mateffy@instituteofleoxiii.org
Č.ú.: 0633856183/0900 
Naše stránky:
www.instituteofleoxiii.org
www.sovietskypribeh.sk
www.lifenews.sk

 
P.S. - Objednajte si dokumentárny film Sovietsky Príbeh!
Práve teraz - v súvislosti s aktuálnym politickým smerovaním EU - je nesmierne dôležité demaskovať ideológiu ktorá stála za vznikom komunizmu aj nacizmu. Objednajte si DVD a dozviete sa čo motivuje socialistov opakovane budovať globálnu UTÓPIU a ako tieto snahy vždy nutne končia. 
DVD Sovietsky príbeh si môžete objednať na našej stránke
www.sovietskypribeh.sk

 
Ak treba, DVD Vám pošleme ako dar - celkom ZADARMO!

 

P.P.S.
Ak môžete podporte činnosť nášho Inštitútu finančným darom. Posledné mesiace sme mali veľké výdavky spojené s kampaňou Sovietsky Príbeh na školy. Váš dar, aj malý, nám veľmi pomôže pokračovať v našej misii. Vaša podpora je náš jediný zdroj príjmov. Vďaka za pomoc. Č.ú.: 0633856183/0900. (Do správy pre príjemcu dajte vaše meno a email)

 

Ak si neželáte dostávať naše pravidelné spravodajstvo,  kliknete sem a odošlete prázdny e-mail. Budete automaticky odhlásení.

 

ILXIII


www.instituteofleoxiii.org

Kampaň Za kresťanské Slovensko je iniciatívou
Inštitútu Leva XIII., o.z.

Ďakujeme za podporu tohto diela.

 

 
 

Slovakia
       
hlavna stranka