hlavna stranka

Vyhlásenie Panslovanskej únie č. 2/2011 k hrozbe islamizácie Európy

(spracované podľa: http://www.youtube.com/watch?v=74iYg1SQREo)

Európania a ich kultúra sú vážne ohrození. Vývoj, ktorý nás očakáva vzbudzuje oprávnené obavy. Na udržanie konkrétnej kultúry po viac ako 25 rokov, musí byť pôrodnosť v jednej rodine viac ako 2,11 dieťaťa. Menší prírastok znamená populačný úpadok. Na obnovu je potrebných 80 až 100 rokov. V Európskej únii však neexistuje žiadny politicko-ekonomický plán na udržanie európskej kultúry, v dnešnom ponímaní. Pôrodnosť v Európskej únii je priemerne 1,38 dieťaťa na jednu rodinu. Napriek tomu počet mladých ľudí v Európe neklesá. Prečo? Je to dôsledok islamskej imigrácie.

Prírastok pôvodných Francúzov na jednu rodinu je 1,8 dieťaťa. Prírastok moslimov žijúcich vo Francúzsku je však 8,1 dieťaťa na jednu rodinu. V roku 2027 jeden z piatich Francúzov bude moslim. Do 39 rokov sa Francúzsko stane islamskou krajinou. V minulých 30 rokoch islamská populácia v Spojenom kráľovstve vzrástla z 82 tisíc na 2,5 milióna, čo je viac, ako 30 násobný prírastok. Je tam 1 000 mešít, pričom mnohé z nich boli pôvodne kresťanskými kostolmi. V Holandsku 50% všetkých novorodencov tvoria moslimovia a behom 15 rokov polovicu populácie Holandska budú tvoriť moslimovia. V Belgicku 25% z celkovej populácie a 50% novorodencov sú moslimovia. Belgická vláda uviedla, že v roku 2025 sa 1/3 všetkých európskych detí narodí v moslimských rodinách. Podľa nemeckej vlády úpadok nemeckej populácie nemožno zastaviť. Nemecko sa stane moslimským štátom v roku 2050.

Líbyjský vodca Muamar Kaddáfí povedal: „Sú tu znamenia, že Alláh daruje víťazstvo islamu v Európe, bez mečov bez zbraní, bez dobýjania. Nepotrebujeme terorizmus, nepotrebujeme samovražedných atentátnikov. Päťdesiat a viac miliónov moslimov (v Európe) zmení Európu na moslimský kontinent v niekoľkých budúcich desaťročiach.“.

V súčasnej dobe žije v Európe 52 miliónov moslimov. Nemecká vláda očakáva ich zdvojnásobenie počas 20 rokov. V Európe bude v tom čase žiť 104 miliónov moslimov. V priebehu 5-7 rokov sa islam stane dominantným náboženstvo na celom svete.

V severnej Amerike je situácia obdobná. Nedokáže to zastaviť ani Latinská Amerika. Európa sa teda na Ameriku spoliehať nemôže.

Panslovanská únia je presvedčená, že my všetci, bez ohľadu na to, akého sme (politického, či náboženského) presvedčenia sa musíme nad vážnosťou situácie hlboko zamyslieť. Urobme dôkladnú systémovú analýzu súčasného stavu a hľadajme východiská. Bude potrebné urýchliť vstup všetkých slovanských štátov do Európskej únie. Únia sa však nesmie stať žalárom národov ale musí byť úniou slobodných národných štátov. Pravoslávie a západné kresťanstvo sú dve stránky tej iste mince, takže tu hľadať rozdeľujúce hranice nesmieme – bola by to hlúposť, ktorej následky by poškodili všetkých Európanov. Musíme si dať pozor na Albánsko a Bosnu, ale osobitne na Kosovo. Medzinárodné spoločenstvo by malo vyšetriť účasť iránskych mudžahídov vo vojne v Bosne a nehádzať všetku vinu len na hlavu Srbov. Berme vážne informácie o zverstvách páchaných v islamskom Kosove. Musíme sprísniť podmienky imigrácie moslimov do Európskej únie a tiež ich integrácie do európskej spoločnosti. Neplnenie integračných podmienok treba ustanoviť ako dôvod na vyhostenie. Musíme efektívne podporovať pôrodnosť pôvodných Európanov. Je načase v tejto súvislosti odmietnuť demagógiu multikulturalizmu a kategorického humanrightizmu. Chráňme seba, naše deti a našu kultúru a nie votrelcov.

Európe zostáva, na zmenu tohto nebezpečného trendu, asi len 17 rokov! Potom sa náš svet, ako ho poznáme, neodvratne zmení. Je načase sa zobudiť.

V Bratislave pondelok, 10. januára 2011

Predsedníctvo Panslovanskej únie

hlavna stranka