hlavna stranka

Američané vyzývají ke   generální   

  celonárodní stávce


http://www.youtube.com/watch?v=K3cWogTzuLQ&feature=player_embedded

    My, lidé, vyzýváme 15-18. dubna k totální národní stávce

Jiskra svobody se zažehává v srdcích a myslích lidu Ameriky, jakož i globálně, a my všichni máme morální povinnost plameny rozfoukat. Čas pro braní našich svobod za zaručené je minulostí.
Nyní je čas postavit se za svobodu individuálně a kolektivně a udělat nezbytné oběti, abychom ji znovu získali zpět. Ale je to snazší, než jak většina z nás ví.
Existují pouze 3 věci, které potřebujeme, abychom zajistili úspěch. Musíme být pro-aktivní, nenásilní a počtem obrovští. Je nás přes 300 milionů, zde v této zemi, kteří se pokouší přežít za korporátního fašismu. Je čas zabránit tak zvaným "kolům pokroku", aby rozdrtila naše životy a naši planetu.
Ti z nás, kteří chápou, v jakém nebezpečí se naše země, naše pozemky, naše domovy, naše děti, naši potomci a naše budoucnost nachází, se nyní musí spojit v pokojné pro-aktivní neposlušnosti. Systém závisí na naší spolupráci a vzkvétá denně. Ti z nás, kteří vědí, kam směřujeme, mají povinnost bránit naše rodiny a naše svobody, ale nemusíme pro to již umírat. Tentokrát použijeme náš počet a použijeme mozky, ne kulky.
Tentokrát se účastníme "mírové evoluce, revolučních myšlenek a rozhodnutí to prohlédnout". Tentokrát stojíme jako jeden muž. Již nepodporujeme korporátní agendu, která je schopná brát si naše peníze, protože jejich soukromě vlastněná média desinterpretují zprávy a lžou nám, aby nás udržela v temnotě. Využívají naší ignorance, činí stále obtížnějším zjistit pravdu, protože chápou, že pokud bychom znali jejich skutečnou agendu, zastavili bychom to okamžitě.
"Můžete oblbovat některé lidi neustále; a to jsou ti, na které se musíte zaměřit." - George W. Bush "Pokud by Američané věděli, co jsme udělali, pověsili by nás na lucernách." - George W. Bush "Existují tři věci na zapamatování: tvrdit vše, nevysvětlovat nic, popírat vše." - Prescott Bush, otec H. W. Bushe. To je několik zarážejících citátů, ale není to pouze o republikánech nebo o současné vládě. Je to způsob nad stranický, náboženský rámec nebo mimo rámec nálepkování. Je to o svobodě nebo diktatuře, a stále více z nás to zjišťuje každým dnem. Již nejsme spokojeni s předáváním naší moci a důvěřivosti loutkám, které nám odmítají říct, kam přesně naše peníze jdou, zatímco AIG a Goldman Sachs vydělávají miliardy na bonusech a očekávají, že my účet za jejich hráčské kasino na Wall Street zatáhneme. To je další velká zeď, která musí padnout.
Již se nepodvolíme nebo nebudeme platit politiky, kteří kradou naše peníze, zatímco ignorují naše přání.
Již dále nejsme ochotni dovolit, aby naše individuální svobody a osobní práva byla zadupávána touto "zdivočelou vládou" utrženou ze řetězu, která používá naši vlastní armádu a policii proti nám, zatímco si užívá našich peněz na párty, kam nejsme pozváni.
Již se nebudeme podvolovat "vládě zákona" a jednotek OSN, které jsou nazývány "udržovatelé míru", ale ve skutečnosti jde o cizí jednotky okupující naši zemi a stavící se proti občanům. Budeme kolektivně odmítat vystavovat se poškození/zraňování a budeme se starat o svůj život a staneme se co nejvíce soběstačnými. Opevníme se v našich domovech a komunitách a budeme se pro ochranu proti tomuto z řetězu utrženému monopolu uchylovat k našim místním šerifům.
Ti z nás, kteří jsou v armádě nebo policii, musí ctít přísahu, kterou jsme se zavázali, když jsme se ujali našich postů. Budeme bránit naší ústavu proti VŠEM nepřátelům, cizím a domácím. Již nebude ignorována naše ústava a nařízení nezákonného vlasteneckého zákona (Patriot Act). "My lidé" si bereme svoji moc zpět, nejdříve individuálně, pak kolektivně, protože se stavíme za svobodu tím, že naprosto a v míru odejmeme naší podporu vládní korporaci, která nás prodala již před generacemi.
"MY LIDÉ" dáváme našim tak zvaným vůdcům na srozuměnou, že "MY LIDÉ" vyzýváme k národní stávce 15-18 dubna. "MY LIDÉ" stahujeme své peníze z vašich institucí a podporujeme sebe a naše komunity, protože vy jste to odmítli!
"MY LIDÉ" podepisujeme zákonnou petici za fond Nápravy špatných rozhodnutí na http://www.GiveMeLiberty.org vy budete činěni zodpovědnými.
"MY LIDÉ" zůstáváme doma se svými rodinami po 4 dny a vysíláme zprávu dominantní zločinné menšině, která drží naši ústavu jako rukojmí … PRACUJETE PRO NÁS!
Obnovte a dodržujte naši ústavu! Pokud toho nejste schopni…. MÁTE PADÁKA! "MY LIDÉ" požadujeme, abyste se řídili naší petiční stížností.
"MY LIDÉ" říkáme již žádné miliardy týdně utracené za válku!
"MY LIDÉ" požadujeme čistý vzduch, čistou vodu, zdravé potraviny, soběstačné komunity a integritu, od sebe, a co je důležitější, od našich vůdců.
"MY LIDÉ" odmítáme podvolit se diktatuře nebo globální vládě.
"MY LIDÉ" mluvíme jako jeden muž a říkáme "JIŽ NE".
"MY LIDÉ" máme dost nelegální, neústavní korporátní fašistické vlády.
Slyšte nás nyní, nebo se připravte na větší a delší stávku, dokud tak neučiníte.
Slyšte nás nyní, nebo váš čas již vypršel.
Začal čas lidí.
"MY LIDÉ", svobodní lidé, sjednoceni ve věci svobody, stáhneme svoji podporu, dokud vy nevyslyšíte naše požadavky.
Moc lidem prostřednictvím mírové jednoty.
WWW.TAXFREE15.COM
Připojte se k nám! Týdenní konferenční hovory: sobota ráno, 9:00 pacifického času, 712-775-7200 přístupový kód 431669#
Nechť tato zpráva svobody zní hlasitě v celé Americe, a pak rezonuje hlasitě v celém světě!

translation OSUD.cz 2010

video:
http://www.youtube.com/watch?v=K3cWogTzuLQ&feature=player_embedded

Čítajte viac: http://dolezite.sk/Americane_vyzyvaji_ke_generalni_celonarodni_stavce_234.html#ixzz0kP09cWhv

 

hlavna stranka