hlavna stranka

SUPERNOVA   KDH

.

           Encyklopédie konštatujú že termín supernova vyjadruje niekoľko typov explózií. Spočiatku je to veľmi jasný objekt na oblohe, ale po čase  žiara zaniká.  K tomuto zákonitému koncu  vedú viaceré dôvody:  buď ide o hviezdu, ktorá už vyčerpala zásoby svojho paliva kvôli fúzii s inou hviezdou, alebo sa začala zmršťovať pod vplyvom vlastnej gravitácie, alebo sa z nej stal  trpaslík, ktorý prešiel termonukleárnou reakciou.
            Nuž, pravdu povediac k supernove  KDH mi pasujú všetky možnosti. Spočiatku to bola žiarivá hviezda, ktorá však svoje palivo vyčerpala fúziou s MKDH-SMK. Ale  neskôr sa začala zmršťovať aj pod vplyvom vlastnej gravitácie, lebo ju opantala nesmrteľnosť. Napokon sa z nej stal trpaslík, ktorý na svoj odchod z hviezdnej oblohy ani nepotreboval termonukleárnu reakciu, ale stačili jej na to štyri ninja korytnačky s potenciálom ochudobneného uránu!

            Posledným veľkým treskom by mal byť Danielom Lipšicom avizovaný prerod tejto vyhasínajúcej hviezdy aspoň na životaschopnú kométu. Lenže s danajským darom, ktorý dostalo KDH do vienka  od Jána Čarnogurského už pri narodení v podobe lavírujúceho subjektu, ktorý nevie či je Jano alebo Jana, je to dosť ťažké. Prizrime sa teda bližšie na tých neuveriteľných 18 rokov, počas ktorých tu miešal karty (niekedy viac, inokedy menej úspešne) operetný politický subjekt, ktorému  pri vzniku prorokovali kariéru superstár, lebo si do vienka dal dovtedy potláčanú ideu kresťanstva, ktorá sa postupom rokov totality stala ikonou demokracie. A hoci sú karty diablovým vynálezom, lídrom nového subjektu nijako neprekážali, lebo „KDH sa od začiatku neformovalo ako výlučne katolícke hnutie, dokonca ani nie ako výlučne kresťanské... Realita je taká, že sa k nám pridali predovšetkým katolíci...“ (Ján Čarnogurský v rozhovore s Fedorom Gálom v mesačníku SLOVENSKÉ LISTY, vychádzajúcom v Prahe,  č.1/1993).
Práve na tomto mieste je dobré pripomenúť si známu pravdu, prečo je dôležité poznať svoju históriu a prečo národ bez historickej pamäte nemôže prežiť.

            Toto priznanie Jána Čarnogurského musí v každom súdnom človeku vyvolať minimálne dve zásadné otázky:  PREČO POTOM DALI ZAKLADATELIA NOVEJ STRANE PRÍVLASTOK KRESŤANSKÉ HNUTIE a  PREČO O  TEJTO „POTEMKINOVSKEJ“ STRANE NEINFORMOVALI ASPOŇ PREDSTAVITEĽOV CIRKVI?!  Alebo snáď áno?
Po odpoveď si zájdime priamo do „kuchyne“ KDH, kde sa pripravovala gurmánska špecialita pre nadnárodné spoločnosti. Už na ustanovujúcom sneme KDH v Nitre (17.02.1990) vystupuje Ján Čarnogurský proti spájaniu kresťanského princípu s národným!  To malo okamžitú reakciu medzi ortodoxným krídlom, (ktoré sa riadi pápežskou encyklikou o kresťanských národoch), sekularizáciou v rámci sotva vzniknutého hnutia. Ak chcel Ján Čarnogurský, ktorý sa dosť nepresvedčivo pasoval do úlohy lídra novej antitotalitnej strany vyvolať trvalú pochybnosť o smerovaní hnutia, tak sa mu to dokonale podarilo. Ani po 18 rokoch nie je totiž jasné, či ide o kresťanskú, národnú, alebo nebodaj občiansku stranu! Pravdepodobne to bolo čaro nechceného, ale  líder novovzniknutého politického subjektu  po tejto  „potope  sveta“ už nikdy nepresvedčil, že mu ide o národné záujmy –ak už o tých kresťanských možno celkom pragmaticky pochybovať. 

Znovu historická pamäť:  Pred novembrom 1989 bol Ján Čarnogurský čestným kurátorom Charty 77 a de facto „disidentom“ ex offo. (Prepojenie chartistov s totalitným režimom prostredníctvom 13. oddelenia ÚV KSČ na čele s jeho šéfom Rudolfom Hegenbartom  je už dnes dostatočne zdokumentované).  Len ako perličku uvediem, že vo vedení Nadácie Charty 77 v tom čase boli o.i. aj George Soros, (fakticky sponzor), či Miroslav Kusý (za Dubčeka vedúci ideologického  oddelenia ÚV KSS a aj dnes hlavný ideológ, ale vtedy najmä  – príjemca sponzoringu)! Bola to ozaj dobrá partia, ktorá „úbohým disidentom“ pomáhala prežiť totalitu prostredníctvom dolárov a bonov!  Príklad ďalších „nežných, či farebných  revolúcií“ v bývalom sovietskom bloku dnes už jasne ukazuje na režisérov s plnými peňaženkami, ktorí z pozadia tvorili dejiny v tomto geopoliticky veľmi lukratívnom strategickom priestore.

            „Zakladateľ“ KDH figuruje aj v tucte ďalších nadnárodných a mimovládnych organizácií, ktoré v deväťdesiatych rokoch minulého storočia tvorili súčasť nášho splývania so západnou demokraciou.  Dnes už vieme, že  to boli a sú,  čertove rožky. Boli to najmä National Forum Foundation so známou, už nebohou čechoslovakistkou  Ritou Klímovou z USA,  ale tiež funkcia jedného z podpredsedov KBSE – dnes OBSE, organizácie, ktorá ani v súčasnosti, keď je SR právoplatným, ale nie rovnoprávnym členom EÚ nevie Slovensku prísť na meno, členstvo v Ráde nemeckých rytierov (čo robí Slovák v takej organizácii je aj pre renomovaného politológa, pokiaľ nie je priamo zasiahnutý dolárom záhadou), členstvo v exkluzívnom klube Windsor, spolu s Ivanom Miklošom, Františkom Šebejom, Magdou Vašáryovou a.i.,  ktorý v deväťdesiatych rokoch ovládol dovtedy národné médiá.  Ten výpočet by bol veľmi dlhý a dokumentuje len jedno – PRINCÍP NEPRINCIPIÁLNOSTI!

             Expert na KDH Dr. Ladislav Andrey, Slovák žijúci momentálne v Prahe, vzdelaním jadrový fyzik, ktorý dlhé roky pôsobil v USA i Japonsku (ovláda aj japončinu) a ktorý je aj jednou z mála osobností sveta, ktorí majú právo priamo komunikovať s prezidentom USA mi v roku 1995 napísal list, kde sa o.i. zmieňuje o B´nai B´rith. V tomto liste uvádza: „..za  podceňovanie Slovákov možno považovať oficiálnu účasť Jána Čarnogurského –aj pozdravy pánov biskupov- (mená biskupov neuvádza) pri znovuzaložení slobodomurárskej lóže B´nai B´rith (Synovia zmluvy) na Slovensku, ktorá si zvolila názov Tolerancia. Nad touto lóžou bdie Luciferovo oko, Rotschildov trust, Rada 13 veľkých druidov (čiže súkromné kňazstvo Rotschildovcov), Rada 33, t.j. 33 najvyšších  hodnostárov slobodomurárstva sveta v politike, ekonomike aj cirkvy... „  Dr. Andrey uvádza, že členmi slobodomurárov sú aj ľudia z Rotary a Pen klubu. Podľa dr. Andreya, pri obnove B´nai B´rith na Slovensku takpovediac „asistoval“ aj vtedajší šéf parlamentu  František Mikloško (VPN). 

            Slobodomurárske lóže majú jedno neprehliadnuteľné špecifikum – sú tajné! Aspoň natoľko ako tajné polície! Ale v ére kozmickej komunikácie už nič nemožno utajiť. Napriek tomu, zotrvávajú na takých relikviách, ako je napríklad názov MLČANIE, čo skôr pripomína „Mlčanie jahniat“. Lóža Mlčanie (o čom? o mlčaní?) mala byť súčasťou tzv. Veľkej lóže Lessing, kde veľmajster z Freiburgu Otto Machal, emigrant zo Slovenska, robí vraj „zasvätenie“ prvých slobodomurárov na Slovensku! Vzhľadom na fakt, že sa tejto dejinnej udalosti nezúčastnili lídri KDH však predpokladám, že išlo  skôr o podvod,  ako o skutočnú slobodomurársku lóžu. Koniec, koncov – na internete ich nehľadajte...

            Drankanie niektorých predstaviteľov cirkvi o priazeň politikov je tiež dobrá „kosovská“ droga. Prinajmenšom môže vyvolať dojem, že tentoraz je v úlohe disidenta prednovembrové Pacem in terris. Mons. Andrej Imrich, pomocný spišský biskup v liste Dr. Jánovi Chovanovi, vtedajšiemu šéfredaktorovi Katolíckych novín, ktoré dali k dispozícii klubom KDH, dňa 22.04.1994 (osobne Ivanovi Šimkovi) píše,  citujem:  „Obrátim sa však na vedenie KDH s prosbou, aby boli trpezliví a nezanevreli za to na Cirkev...“  Pomocný biskup žiada, či skôr kolenačky prosí o podporu politickú stranu!
A ešte jedna zaujímavosť z pera Dr. Andreya: „Ján Čarnogurský „reprezentoval“ Slovensko aj na medzinárodnej konferencii nazvanej Európa a my, konanej 13.05.1995 v Prahe. Vystúpil tam s prednáškou v ktorej o.i. odznelo aj to, AKO PREKONAŤ DYNAMICKÚ SILU NÁRODNÉHO PRINCÍPU NA SLOVENSKU!!!“
  Nuž, na jednej strane môžeme byť radi, že národný princíp má u nás dynamickú silu! Ale na strane druhej, ak ešte aj teraz niekto pochybuje o tom, prečo  parlamentná strana SR – KDH,  hlasovala proti Ústave, ba aj proti vzniku tejto republiky,  potom mu niet pomoci. Mal by prijať humanitárny akt tohto nechceného dieťaťa v niektorom jeho zdravotníckom zariadení – poskladáme sa mu na hospitalizáciu.  Alebo radšej na americkej základni v Guantanáme, lebo liečba šokom je vraj pri beznádejných prípadoch najúčinnejšia.

            Aby som sa však vrátil k samotnej supernove. Jej explózia uvádza do pohybu nárazovú vlnu, ktorá sa šíri do okolitého priestoru. S tým by sa dalo súhlasiť, lebo najbližšia hviezda, či dnes už skôr hviezdička  v tomto nárazníkovom pásme - SDKÚ, začína vykazovať rovnaké parametre bezprostredného zániku ako KDH. Zatiaľ sa zmršťuje len jej fúzaté jadro od ktorého sa oddelila kométa Liška, ale ktovie či sa ešte za tejto politickej garnitúry táto vesmírna konštelácia nezrúti sama do seba. Pri absencii Mliečnej dráhy nad Slovenskom  je to dosť pravdepodobné. Explózia supernovy je však sprevádzaná aj enormnými teplotami, ktoré podľa encyklopédie môžu počas vrcholnej fázy vyprodukovať  niektoré z najťažších prvkov, ako je napríklad kalifornium. Žeby to bola predzvesť novej hviezdnej kariéry Mikuláša Dzurindu priamo v Hollywoode?  S „jeho“ opozíciou ako komparzom – pochybujem...

MARIÁN DUDINSKÝ         

hlavna stranka