hlavna stranka

Vo veku 82 rokov po ťažkej chorobe zomrel jeden z posledných žijúcich pamätníkov stalinských gulagov Ján Korpáš.

              Ján Korpáš bol statočným, poctivým  a obetavým človekom s trpkým osudom.  Tragické vojnové udalosti, takmer na konci II. Sv. vojny, kruto zasiahli do jeho života. 13. januára 1945 dostal povolávací rozkaz a aby ochránil svoju rodinu pre represiou bol nútený narukovať do Slovenskej armády. Hoci nestihol prejsť  riadnym výcvikom bol   zadržaný NKVD a odsúdený k 10 rokom nútených prác v stalinistických Gulagoch.  Jeho silná viera mu pomohla prekonať kruté podmienky pracovných táboroch Kazachstanu.
             Po Stalinovej smrti bol rehabilitovaný rozsudkom Najvyššieho súdu býv. ZSSR a po 8. rokoch sa vrátil do Popradu pod rodnými Tatrami. Chápadla Štátnej bezpečnosti ho prenasledovali a znepríjemňovali mu život až do roku 1968.
             Po zmene politickej situácie v novembri 1989 bol aktívnym a obetavým členom Konfederácie politických Väzňov, Slovenskej asociácie násilne odvlečených a Svetového združenia bývalých československých politických väzňov.
             Bol vždy ochotný pomôcť a veľkou mierou sa podieľal na inštalácii Pamätníka obetiam komunizmu, ktorý je umiestený na cintoríne v Poprade,  tiež Pamätníka obetiam okupácie 21. augusta v Poprade a Pamätníka usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989 v Kežmarku.
             Bohužiaľ tiene minulosti a necitlivý prístup Ústavu pamäti národa, ktorý mu nepriznal postavenie účastníka protikomunistického odboja  značne psychicky podlomili jeho už beztak vážny zdravotný stav. Nedožil sa už ani schválenia novely zákona o príplatku k dôchodku pre násilne odvlečených, ktorý má byť účinný od januára 2009.
            Odišiel vzácny človek, ktorý prešiel strastiplnou cestou plnou utrpenia a obety, ktorý sa nezmazateľne zapísal  do stránok našej  histórie. Natrvalo ostane  zostane v našej pamäti.

Česť jeho pamiatke!


Prežil peklo gulagov, ale zlomiť sa nedal
Odovzdali ocenenia
Predseda Správnej rady ÚPN cynicky traumatizuje obeť stalinistického Gulag-u.
hlavna stranka