hlavna stranka

Naše  interné  informácie
Slovenský nezávislý mesačník.    Čítame a píšeme pre vás.     julius.bosko@online.de
Ročník XVIII.     Febr. 2008.      Číslo 127.         Fax.:  0049 8991 40
http://www.matica.sk/NII/nii.html


A o  čom sa písalo v zahraničí ?       

Číňania idú...!  

V týchto dňoch v Parchime (býv. NDR) stúpa napätie. Ide o veľkú sumu peňazí a o celé letisko, ktoré ešte stále patrí okresu, ale obchodná zmluva je už podpísaná.  Do 15.dec. t.r. musí kupujúci zložiť 31 miliónov Euro. Ďalších takmer 70 miliónov chce kupujúci následovne investovať. Kupujúci je Číňan. Ozaj! To nie  je sen. On bol už  tu v Parchime, kde sa snúbia  lesy s lúkami a  tichom.

A v strede  toho všetkého 3 kilometrová šedivá dráha - rovná ako šnúra. To je letisko Schwerin - Parchim - na pol ceste medzi Hamburgom a Berlínom.                                                                                                    
Jedného dňa v septembri tu pristálo lietadlo Boeing 747 z Číny. Vykladali sa hračky, dámske topánky a jeden traktor. Jedinými svedkami je pár novinárov a zástupca zemského úradu. Dopravná trasa Zhengzou - Parchim je otvorená!                                                         
Zhengzou  je hlavné mesto čínskej provincie Henan a má 7 miliónov obyvateľov. Parchim  je okresné mesto a má 20  tisíc duší a  transparent  :  " Parchim  International Airport." Kupujúci  sa volá Yuliang Pang  a  má  41  rokov.  Ako  prvý  Čiňan  chce  kúpiť  letisko  -  a  síce  komplet:  Vežu,  terminál, Cargobudovy,  dráhu  vrátane  letiskovej  prevádzkovej  firmy  s  priľahlým  priemyselným  centrom.  S nemeckou  Lufthansou  sa  vedú  rozhovory,  aby  tovar  dovezený  z  Číny  ďalej  dopravovala  do  Sankt Petersburgu,  do    štátov  Škandinávie.  Nakoniec  je  plánovaná  železničná  trať  pre  ICE  vlaky  so  zastávkou Parchim  -  4 minútové  zdržanie  nemôže  byť  problémom  !   V  priľahlých  budovách mieni
majiteľ montovať automobilové dielce dovezené z Číny. Dovezený  traktor  je určený pre Nigériu. V budúcnosti  sa  počíta  s  volným  colným  priestorom  okolo  letiska,  aby  sa  mohlo  letisko  použiť  ako prekladisko pre obchod s Afrikou a Dubaiom. Parchim preberie čínske svetové obchodné stredisko v Dubai. V budúcnosti budú Číňania prevádzkovať obchod s Afrikou cez Parchim a na spiatočnom lete sa budú prevážať kvety z Ugandy a Kenie.

V budúcnosti sa má čínsky tovar odtiaľto rozvážať železnicou, loďami a diaľnicou na európske trhy. Napríklad  do  Budapešti,  ktoré  sa  stalo  tajným  hlavným  mestom  Číňanov  v  Európe.  Totiž  je skutočnosťou,  že  po  zrušení  vízovej  povinnosti  sa  v Maďarsku usadilo  asi  40  tisíc Číňanov.  Peking chce investovať v okolí Dunaja 250 miliónov Euro.                                                               

Taktiež sú Číňania už v Rumunsku. Okolo 7  tisíc Číňanov žije v Bukurešti, kde majú svoj chrám, v ktorom nachádzajú kus svojej domoviny. Mnohí  privandrovali  do  Bukurešti  cez  Belehrad,  kde  denne  pristávajú  dve  lietadlá  DC  -  10. Prekladanie  tovaru  bude  v  budúcnosti  nahradené  skladiskom  priamo  v  Bukurešti,  ktoré  už  stojí  a obrovské  obchodné  centrum  "Červený  drak"  so  16  poschodovou  budovou  spolu  s  kancelárskymi miestnosťami,  konferenčnou  sálou,  výstavnými  halami,  12-timi  obytnými  blokmi  s  garážami, detskými jaslami, kasínom, bankami atď. Pre Číňanov bude Rumunsko bránou k európskemu trhu.

V Miláne na ulici Via Sarpi patrí 80% obchodov Číňanom. 80% obyvateľov sú Taliani. Na Via Sarpi, čo  je  800  m  dlhá  hlavná  tepna  v  Chinatown  Mailandu,  sa  nachádza  19  čínskych  reštaurácií,  11 čínskych  obchodov  s  koženými  výrobkami,  10  čínskych  supermarketov,  7  čínskych  obchodov  s bylinkami, 149 čínskych veľkoobchodov. Atď. .......
Mnohí  trpia pod  týmto dojmom,  lebo všade  sa objavili názvy v cudzom písme, známy pekár  z  rohu ulice už dávno zmizol, v baroch sa hovorí čínsky, novinové stánky sú preč a najmä pôvodný ráz štvrti, len pol hodiny chôdze vzdialenej od Piaza del Duomo  sa  stratil.  Je  síce pravdou,  že prepadávaniu a okrádaniu sa  tu nik nemusí báť, aj keď sa minulý mesiac stalo, že za bieleho dňa boli dvaja Číňania zastrelený - to je vecou vyrovnávania si účtov
                                                              " v rámci tunajšej novej spoločnosti".

Omnoho  horšie  je  to  na  uliciach Via Monza  a Via  Padova,  kde  sa  počet  prepadávaní  a  násilností medzi arabskými a latinoamerickými privandrovalcami zvyšuje.
Pred  piatimi  rokmi  pracovali  Číňania  pre  talianske  firmy.  Teraz  zakladajú  svoje  vlastné.  Ulica  na Macrolotto, smerom na priemyselnú zónu Prato  je  lemovaná  tabuľami v  taliančine a v čínskej  reči a verbuje pre 300 firiem na výrobu konfekcie.
Zhan - majiteľ firmy - pred 8 rokmi založil firmu a dnes zamestnáva šiestich designerov a pýši sa, "že on je iný, lebo neprodukuje lacný tovar."


Nové strediská síl globálneho hospodárstva.

Pre Západ je to šok! Práve tá najsolídnejšia a vysoko hodnotená banka UBS - prvá adresa švajčiarskeho bankovníctva, musela poprosiť jedného ázijského investora aby sa stal  akcionárom  - (a to ešte k tomu štátneho akcionára!)  Nikdy predtým sa nestalo aby sa niečo takého prihodilo, pri typickej švajčiarskej snahe o nezávislosť.

A  len  niekoľko  dní  predtým  dostala  americká  banka  Citigroup  -  najväčšia  banka  sveta, miliardovú injekciu z arabského polostrova - z Abu  Dhabi.

Nič  nemohlo  zmeny  v  rozložení  síl  na  svete  lepšie  dokumentovať,  ako  toto  nové  rozdeľovanie  na chudobných a bohatých -  mocných a bezmocných! 

Vysoká cena ropy a výhodná pozícia exportu Číny a iných ázijských krajín vytvorila novú rovnováhu moci.  Mnohé  západné  hospodárstva,  predovšetkým  USA,  existujú  len  za  predpokladu  pôžičiek  a dlhov,  zatiaľ Východ  nazhromaždil miliardy  a miliardy  v  devízach.   To  samozrejme  nemôže  zostať bez  následných  ďalekosiahlych  zmien  v  regióne.  "Existujúca moc  a  momentálna  hospodárska  sila mimo USA nebola doteraz nikdy  tak veľká"  - hovorí  šéf US  - General Elektric  - ešte pred desiatimi rokmi, keď  ropa bola za 10 dolárov - si tento stav nik nevedel predstaviť. Rusko  bolo  na  pokraji  rozpadu  a  dokonca  ani Medzinárodný menový  fond  nebol  ochotný  tejto  na svete najväčšej krajine pomáhať z bankrotu. Celý ruský objem akcií (RTS) mal hodnotu - presne ako nemecký veľkoobchod Karstadt a.s. - t.j. 7 miliárd D - mariek. Podobný stav bol aj v tzv. Tigerštátoch.
Američanmi  a  Európanmi  ovládaný  a  všeobecne  neobľúbený  fond  IWF  sa  poponáhľal  pomôcť  s miliardovými  pôžičkami.  Zlepšenie  situácie  nebolo  v  dohľade  -  najmä  pre  exportéra  ropy  Ruska. Časopis pre hospodárstvo "Economist" v marci 1999 videlo strašidlo pre svetové hospodárstvo v ešte nižšej cene (5 dol.) ropy čo by bolo znamenalo zníženie životnej úrovne Saudskej Arábii a ešte väčšiu chudobu Ruska.                                                                                                       
Ale dostavil sa práve opak. Hospodársky  rozmach Číny,  Indie a niektorých ázijských štátov, vyvolal hlad   po surovinách. Podľa Cambridge Energy Research stúpnu príjmy z predaja  ropy aj naďalej. Za predchádzajúce  obdobie  (1.1.  -  1.9.2007.)  boli  príjmy  Opec  -  štátov  z  predaja  ropy  688  miliárd dolárov. Okrem  týchto  štátov  dosiahli  aj  iní,  ako  napr. Venezuela  a Rusko  zvýšené  príjmy,  ktoré  z veľkej  časti  investujú  nie  do  vlastného  hospodárstva,  ale  do  globálnych  finančných  transakcií  a skupovania podielov medzinárodných  firiem na  svetovom  trhu. Podľa poradenskej  firmy Mc.Kinsey
disponujú  ropuexportujúce firmy zahraničným bohatstvom vo výške 3,8 miliónmi dolárov. Táto suma presahuje hodnotu, ktorú nadobudla centrálna banka Číny a iných ázijských zemí v minulých rokoch! 
Keďže  pre  výpočet  bola  vzatá  cena  ropy  70  dolárov  za  barel  a  dnešná  cena  sa  pohybuje  do  100
dolárov, predpokladá sa, že v budúcich rokoch sa tento príliv peňazí ešte zvýši.
Keď však zostaneme pri cene len 70 dolárov, tak do roku 2012 sa predpokladá, že celkové bohatstvo týchto zemí vzrastie o 628 miliárd dolárov ročne.                                                        
To čo naháňa strach Nemecku (pracuje sa na zákonoch, ktoré by zabraňovali vykupovaniu nemeckého majetku  cudzinou  -  najmä Ruskom  )  je  skutočnosť,  že  sa  hospodárska moc môže  premeniť  v moc politickú. Na  tieto  názory  odpovedal  prez.  Putin:  " Nestrachujte  sa, my  neprídeme  s  kalašnikom  a tankami, ale s peniazmi". 

Pozn. NII: Čo sa nedá dosiahnuť tankami (viď Irak) je možno asi dosiahnuť miliónmi dolárov. 

hlavna stranka