hlavna stranka

VYHLÁSENIE SVETOVÉHO ZDRUŽENIA BÝVALÝCH ČS. POLITICKÝCH VAZŇOV

         Už dlhší čas upozorňujeme na to, že naša justícia si neplní záväzky, ktoré na seba prevzala SR v oblasti Európskej sociálnej charty, vnútroštátnej ochrany ľudských práv, ako aj dodržiavania Cyrilo-metodského duchovného dedičstva, ktoré je základom Ústavy SR.
Najmarkantnejšie sa to prejavuje v rozhodovacom konaní súdov SR, ktoré vo viacerých prípadoch z posledného obdobia prezentovali svoju zákonom garantovanú nezávislosť, oportunistickou „nezávislosťou“ aj od zdravého rozumu a logiky. Prípady, v ktorých z rozhodnutia sudcu dochádza k prepúšťaniu zločincov na slobodu pre procesné chyby, alebo nekvalifikované posúdenie faktov sa množia a vo verejnosti vyvolávajú  oprávnenú obavu, či je SR ešte právnym štátom, resp. či ním vôbec niekedy bola.
            Súdna moc je povinná garantovať občanom právnu istotu, že štát v ktorom žijú nie je Weimarskou republikou, kde sa demokracia len predstierala a právny systém bol karikatúrou v ktorej sa viac prihliadalo na práva zločincov, ako ich obetí. Táto zdeformovaná optika nazerania na vývoj našej spoločnosti, ktorá prechádza od totality k demokracii je v justícii ako celku absolútne neprijateľná a priamo odporuje nielen samotnému princípu právneho štátu, ale aj rezolúcii EÚ o postupnom vyrovnávaní sa s dedičstvom totalitných komunistických režimov.
Súdna moc, ktorá sa tak rada prezentuje ako nezávislá veličina v presadzovaní demokratických atribútov neakceptuje fakt, že svojimi nekvalifikovanými, často veľmi subjektívnymi rozhodnutiami zasieva do spoločenského vedomia aspekt nihilizmu a nedôvery v štátne inštitúcie. Generácie nových cynikov a porušovateľov zákona majú eklatantný príklad v práci súdov. Posledné rozhodnutie sudkyne OS v Prešove v prípade znásilnenenej ženy mladistvými a mladými zločincami, ktorých ponechala na slobode je jasným dôkazom toho, že súdna moc už prekročila psychologickú hranicu tolerancie jej prešľapov verejnosťou. Do tohto rámca zapadá aj rozhodnutie KS v Banskej Bystrici, ktorý prepustil z väzby objednávateľa vraždy Jána Kubašiaka, proti čomu ostro protestoval aj samotný GP SR!
Excesy sudcov v takýchto závažných kauzách už ďalej nemožno tolerovať a NR SR by sa tým mala vážne zaoberať. Nepriamo ju k tomu vyzýva aj podpredsedníčka NR SR Anna Belousovová, ktorú v tomto plne podporujeme.

                                                                         
                     SZČPV SR
hlavna stranka