hlavna stranka
Návrat

Vyhlásenie Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov

PROPAGANDA AKO ZA GOEBBELSA

        Stokrát opakovaná lož sa napokon stane pravdou –takto sa vytváralo zdanie serióznosti Goebbelsovskej propagandy. Rovnako aj Ríšsky minister zahraničia Ribbentrop používal metódu ohovárania iných štátov a obviňovania ich vlád z porušovania práv národnostných menšín. Vtedy išlo najmä o Nemcov, rovnako ako dnes ide predovšetkým o Maďarov.
Maďarská politická reprezentácia v duchu vyššie zmieneného cieľavedome vytvára zo Slovenska na medzinárodnej scéne obraz totalitného štátu, ktorý vraj systematicky porušuje práva menšín –rozumie sa práva maďarskej menšiny. Za vysoký stupeň nezdvorilosti označil predseda zahraničného výboru parlamentu MR Zsolt Németh odmietavú odpoveď premiéra SR Róberta Fica na list amerického kongresmana maďarského pôvodu Toma Lantosa, ohľadne Benešových dekrétov.
Németh počas návštevy Washingtonu, kde vedie oficiálnu parlamentnú delegáciu sa nielenže stotožnil so zasahovaním amerického kongresmana do vnútorných záležitostí SR, ale svoju studenovojnovú rétoriku ešte pritvrdil, keď doslova povedal, že „extrémistický rasistický pohľad a nenávisť k cudzincom (za ktorých zrejme považuje aj Maďarov v SR), zvalcuje slovenskú vládnu koalíciu aj parlament“... Súčasne vyzval  USA i EÚ na politický nátlak voči SR.  Slovenský premiér takýto druh „dialógu“ pochopiteľne odmietol.
K tomuto novému bezohľadnému ataku voči SR sme povinní v mene elementárnej spravodlivosti i prostej ľudskej slušnosti zaujať rozhodné odmietavé stanovisko.
Naši členovia (bývalí politickí väzni) sú ľudia ktorí okúsili totalitný komunistický režim v justičnej praxi a preto vedia reálne posúdiť, čo je demokratické a čo už zasahuje do ich občianskych slobôd. Za vysoký stupeň nezdvorilosti aj ohrozenia našich demokratických práv považujeme  tzv. súkromné návštevy najvyšších politických predstaviteľov MR na Slovensku, ku ktorým došlo v minulých dňoch a ktoré v nijakom prípade neprispeli k dobrým susedským vzťahom. Ani polovojenská MAĎARSKÁ GARDA, ktorá má tichú podporu oficiálnych miest, v nás nevzbudzuje pocit bezpečia. Vzhľadom na fakt, že členmi našej organizácie sú vo veľkej miere aj  občania maďarskej národnosti, ktorých predkov po druhej svetovej vojne odvliekla do Gulagu v bývalom ZSSR stalinská NKVD, považujeme takéto negatívne  prejavy a nálepkovanie SR za neprijateľné. Slováci i Maďari, spolu s ďalšími menšinami majú v demokratickej SR zaručené ústavné práva, ktoré im garantuje nielen samotná SR, ale aj EÚ, ktorej sme plnoprávnym členom. Žiadosť Toma Lantosa, aby sa predseda slovenskej vlády „snažil o zabezpečenie toho, aby príslušníkov maďarskej menšiny mali na Slovensku za rovnocenných občanov“, hraničí nielen s totálnou ignoranciou reálií, ale aj s elementárnym  prejavom akejkoľvek diplomatickej zdvorilosti.

                                    Svetové združenie bývalých čs. politických väzňov v SR  

hlavna stranka