hlavna stranka

89. VÝROČIE VZNIKU  ČESKOSLOVENSKA

28. októbra 1918

Pripomenutie si spoločnej jednoty českého, slovenského a rusínskeho obyvateľstva v srdci Európy a ich úsilia pri vzniku a  vytvorení samostatného Československa.

Vďaka morálnemu kreditu trojice – Dr. Tomáša Garrigua Masaryka, Dr. Eduarda Beneša a generála Milana Rastislava Štefánika – bola dňa 28. októbra 1918 anulovaná tridsaťročná  poroba Čechov, Moravanov, Slovákov, Slezanov a  Podkarpatských-rusov Rakúsko-uhorským mocnárstvom – a zriadená  samostatná Republika Československá.

Žiaľ – po zrade našich spojencov – Francúzska a Veľkej Británie, po dvadsaťročnej ére samostatnosti ČSR – nemeckí nacisti uchvátili moc v štáte, na území Čech, Moravy a Sliezska zriadili Protektorát Böhmen und Mähren, na území Slovenska vznikol  Samostatný slovenský štát – a nastala ďalšia, šesťročná poroba našej vlasti behom druhej svetovej vojny.
Po páde nacistickej ríše v máji 1945 nastalo krátke obdobie „politickej rekonvalescencie“ ČSR, vo februári 1948 však došlo ku komunistickému puču a k následnej, viac ako štyridsaťročnej  boľševizácii ČSR, k ďalšiemu hospodárskemu a politickému drancovaniu našej republiky Sovietskym zväzom…                                                
Bol to dôsledok rozdelenia politických záujmov západných spojencov a ZSSR, ktorí vyhrali 2. svetovú vojnu. ČSR bola priradená do sféry sovietskeho bloku – na východ od tzv. „Železnej opony“ a  zostala v zovretí  „boľševických kliešti“ až do Novembra 1989.
Zakrátko po „ódach na Zamatovú revolúciu“ (po 17. novembri 1989) a po „štrnganí kľúčmi“ sa ukázalo, že išlo len o vopred dohodnuté „odovzdanie politickej moci“ boľševických potentátov, ktorí totálne zlikvidovali počas svojho pôsobenia v ČSR náš hospodársky potenciál – a po vyrabovaní ho odovzdali (bez výstrelu) tzv. iluzórnemu  disidentovi a la Václav Havel a spol. …Išlo o veľmi dobre pripravenú politickú „medzihru“- ktorej dosah pociťujeme až do dnešných dní, bezmála po osemnástich rokoch „reorganizácie“ moci v štáte, keď sa Česká republika potáca v miliardových deficitných hospodárskych výsledkoch a východisko hľadá v euroštrukturálnych fondoch…
Exbolševickí mocipáni dneška naviac vyvíjajú maximálne úsilie, aby sa neuskutočnila akcia umiestnenia amerického radarového systému v stredočeských Brdoch. Prioritnou snahou špičiek Kremľa a KSČM v súčasnosti je, aby boli a priori eliminované politické vplyvy USA v stredoeurópskej oblasti (v ČR a v Poľsku) – a udržať si „na uzde“ pro východnú politickú orientáciu všetkých bývalých satelitov býv. ZSSR. Mnohí českí stúpenci „NE  RADARU!“ si doposiaľ neuvedomujú, o čo nám vlastne ide! – Brnkajú na antimilitaristickú strunu boja proti americkému Pentagónu a stále zotrvávajú v zámernom odklone od vplyvu USA, Atlantickej obrannej vojenské aliancie NATO --- resp.  utvrdzovania nášho spojenectva a spolupráce na poli euro - štruktúr. Zabúdajú, že nebyť Ameriky a jej Deklarácie o ustanovení ČSR po prvej svetovej vojne, nebolo by učinené zadosť snahám TGM, Beneša a Štefánika o zrodenie samostatného československého štátu!
Prosím, majme tieto fakty neustále na pamäti, aby sme sa jedného krásneho rána nedočkali straty demokratických slobôd a ďalšej éry uzurpácie nášho národa, ako tomu bolo po Februári 1948! –  Nebolo by to teda „nič nové pod slnkom…“ !
Dovolávam sa skautského hesla „BUĎME NEUSTÁLE PRIPRAVENÍ!“ - uhájiť svoje preťažko vydobyté ľudské práva, slobody a demokraciu – nedovoľme, aby sa na našom území opakovali oné hrozne Protektoráty v hnedom, či červenom háve – pobyty v likvidačných lágroch v Leopoldove, na Mírove, na Boroch, v  Kartúzoch,  na Pankráci, na uránových doloch Příbramska, Sokolovska, v „Jáchymovskom pekle“ --- a na mnohých ďalších bývalých boľševických gulagoch, inštalovaných na území bývalého Československa, či v katorgách Sovietskeho Zväzu…
Nenechajme sa uspať tvrdením, že je dnes už je iná situácia, než aká bola pred dvadsiatimi, tridsiatimi rokmi – alebo  v najtragickejších rokoch päťdesiatych, či za doby tvrdej „normalizácie“ – v minulom storočí - etc., etc. – všetko  na svete je možné – a na všetko by sme mali byť pripravení!
Kto z nás sa nepoučil z minulosti – nech sa nedomnieva, že za nás bude niekto donekonečna  vykonávať funkciu  „záchrancov –  medzinárodných policajtov“ v krajnej núdzi…- a „vyťahovať za nás gaštany z ohňa“…
Toľko – ako memento k dnešnému 89. výročiu vzniku ČSR!

-----
Váš oldskaut-senior
ALBI z „Jižního Clondiku“ – František Antonín  C i g á n e k – rádce SmD SOVF

(Krátený slovenský preklad: Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov)
hlavna stranka