hlavna stranka

V USA zakázaná pieseň: PINK - Dear Mr. President Featuring Indigo Girls I´m Not Dead

Amerika už není, co bývala

Pan Mojmír Zapletal v člán­ku "Antikomunisté ve špatné akci v letošním 7. Čísle Svědomí kritizuje známého antikomunistu pana Šinágla za jeho demonstraci na obranu amerického radaru a proti antiamerikanismu. I když s obsahem Zapletalova článku souhlasím, přimlouval bych se za větší porozumění a správné rozlišení skutečností.

Osobně panu Šináglovi rozumím. Vím, co pro nás znamenala Amerika v dobách komunistického útlaku. Pravda, nebyli jsme tam a v mnohém jsme si ji idealizovati, jenže nelze popřít, že tam na rozdíl od nás existovaly demokracie, politická svoboda a kontinuita křesťanské civilizace. Proto se nestydím za to, že jsem v určitých letech k Americe vzhlížel  jako ke ztělesnění toho správ­ného, co totalitní režim u nás potlačoval. Tento sentiment u mnoha lidí dosud převažuje a nelze jim to mít za zlé.

Jenže nutno si uvědomit - a čím dřív- tím lépe - že současná Amerika už není Amerikou 50. a 60, let To ostatně platí o veške­rém demokratickém Západě. Tenkrát ještě USA byly z velké části křesťanskou zemí a její zákony odpovídaly křesťanské mo­rálce.

 Ale dnes? Téměř celý Západ, Amerika v prvé řadě, legalizoval zločinné, původně komu­nistické zákony o potratech, dal zelenou pornografii, sexuální promiskuitě a homosexualitě a dnes postupně prosazuje eutanázii Aktivní křesťané, kteří se proti tomu ozývají, jsou diskriminováni v zaměstnáni ano, někdy dokonce i vězněni, jako např. protipotratový aktivista v Německu Günther Ahnen nebo jeho rakouský kolega Martin Humer, ve Švédsku protestantský pastor Akel Green dostal podmínku za to, že v kázá­ní citoval slova bible proti praktikované homosexualitě. V USA se octlo v průběhu posledních 20 let ve vězení několik desítek odpůrců interrupcí, jejichž jediným "trest­ným činem" byla modlitba před potratovou klinikou. To postihlo i katolického světícího biskupa Vaughana z New Yorku. Na zá­kladě rozhodnutí soudů členských států USA musí ze soudních budov pryč desky s Desaterem, studentům ve školách je zakázá­no v projevech při oslavách k u-končení školního roku říci slova Bůh nebo Ježíš Kristus. Prý by tím "urazili přesvědčení druhých". Tak bychom mohli pokračovat. Šikanování praktikujících křesťanů a odpůrců potratů, pohlavní promiskuity, homosexuality a pornografie je v Americe a v západní Evropě Čím dál horší.

Amerika sleduje především svůj zájem, který je stejně egois­tický a cynický jako ruský nebo čínský. Krvavě intervenovala v Iráku, ačkoliv Husajnův režim, i když neospravedlnitelně krutý, byl podstatně mírnější než saudsko-arabský. Problém byl ale v tom, že Saudská Arábie byla a je americkým spojencem. Nedělejme si iluze, že v případě ruského ohro­žení nás Amerika ochrání. Hum­buk kolem radaru je jenom hrou. Vždyť USA i EU čile obchodují s komunistickou Čínou, aniž jim va­dí její drzé porušováni základních lidských práv. Stejně tak navazuji stále Širší obchodní kontakty s komunistickou Severní Koreou, nejhrůznějším a nejzločinnějším státem světa. Přestaňme tedy věřit na Ameriku, sjednocenou Evropu a další politické síly. Věřme svým tradičním hodnotám, křesťanským a národním a braň­me je všude, kde jen můžeme.

Dr. Radomír Malý

hlavna stranka