Oznámenie Európského súdu pre ľudské práva v Štrasburgu

Európský súd pre ľudské práva v Štrasburgu pripustil účasť Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov ako tretej strany v kauze I. Lexa versus Slovenská republika


<IMG SRC=