Hlavná stránka
Pamätník obetiam komunizmu

Ve Washingtonu za účasti Bushe odhalen pomník obětem komunismu

Obětem komunismu, jejichž počet historici odhadují na více než sto milionů, je zasvěcen památník, který byl v úterý za účasti amerického prezidenta George Bushe odhalen ve Washingtonu. Hlavním motivem pro jeho vznik byla snaha zabránit hrozícímu zapomínání na zločiny komunistických režimů ve světě, uctít ty, kteří se jim dokázali postavit, a poučit příští generace o hrozbách tyranie. Finanční příspěvek na vznik památníku ve výši 150.000 korun věnovala také česká vláda. ČSSD a KDU-ČSL přispěly dohromady zhruba poloviční částkou. Celkem se na výstavbu pomníku sešlo přes 800.000 dolarů, tedy asi 16,8 milionu korun. Dary přišly také z pobaltských států a z Tchaj-wanu.
"Hrdě přijímám Památník obětem komunismu jménem amerického lidu," prohlásil Bush. Podle něho je třeba upozorňovat na zločiny tyranských režimů kvůli těm, kteří zemřeli, i proto, aby se podobné hrůzy neopakovaly. Kongresman Tom Latnos pocházející z Maďarska ocenil roli Spojených států v boji proti komunismu. Národy, které zažily komunismus, vědí, "že jejich existenční zápas za lidskou svobodu by byl bez pomoci USA ztracen," řekl.
Vzorem třímetrového bronzového monumentu v podobě ženy třímající pochodeň byla socha Bohyně demokracie, kterou v roce 1989 vztyčili studenti na pekingském náměstí Tchien-an-men při násilně potlačené demonstraci za demokracii. Inspirací jim byla newyorská socha Svobody. Jejich dílo ale skončilo pod pásy čínských tanků. Ze 100 milionů obětí komunismu připadá podle Černé knihy komunismu 65 milionů právě na Čínu.
Český Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu uvádí, že v době komunistické vlády v Československu bylo z politických důvodů popraveno 234 lidí a další 4000 zahynuly v koncentračních táborech a ve věznicích. Několik set lidí zemřelo při pokusu o útěk za hranice. Komunistickými věznicemi prošlo 262.000 politických vězňů a 80.000 lidí bylo bez soudu posláno do pracovních táborů. Bezmála čtvrt milionu lidí opustilo vlast a 300.000 občanů bylo perzekvováno v zaměstnání nebo při studiu.
Radio Prague, 12.6.2007


Pomník obětem komunismu ve Washingtonu D

Pomník obětem komunismu ve Washingtonu D.C.

 

Dvanáctého června 1987 přednesl prezident Reagan v Berlíně projev vyzývající šéfa sovětských komunistů Gorbačova ke zboření Berlínské zdi. Tím byl odstartován proces bourání komunistického impéria. V den dvacátého výročí toho projevu byl ve Washingtonu D.C. odhalen Pomník obětem komunismu. Českou republiku při tom reprezentovali velvyslanec ČR v USA Petr Kolář a senátor Martin Mejstřík.

 

Pomník obětem komunismu je společný projekt Správy národních parků (National Park Service, NPS) a neziskové nevládní organizace Nadace pro pomník obětem komunismu (Victims of Communism Memorial Foundation, VOCMF), ustanovené v roce 1993 zvláštním zákonem, přijatým s podporou obou hlavních politických stran. Z hlediska sponzorů i volbou formy pomníku se ale od prvopočátku jedná o vskutku mezinárodní akci jednotlivců, dobrovolníků, různých nadací a společností i zahraničních vlád (vláda USA pouze věnovala pozemek) a politických stran. Je dobře, že i Česká republika, která prošla půlstoletím očistce komunistické krutovlády, se připojila svým dílem k těm, kteří na výstavbu pomníku přispěli.

 

Koncem roku 2004 totiž česká ambasáda ve Washingonu uspořádala fundraisingovou recepci na podporu projektu, další takové setkání příznivců projektu, s cílem získat další sponzory, proběhlo na půdě ambasády v listopadu 2006. Při této příležitosti byla výroční Truman-Reaganovou medailí svobody oceněna oběť Dr. Milady Horákové, české političky zavražděné v monstrprocesu inscenovaném roku 1950 komunistickou mocí.

 

V návaznosti na zveřejnění českého překladu článku "Kultura donucování - pozůstatky komunismu" s informací o pomníku, se chopil v létě 2006 iniciativy senátor Mejstřík a obrátil se jak k vládě, tak i k jednotlivým politickým stranám s výzvou k finanční podpoře výstavby pomníku. S výzvou na příspěvek se obrátil na vládu ČR i velvyslanec Kolář. Velvyslanectví České republiky následně potvrdilo, že Ministerstvo zahraničních věcí přispělo na přípravu a realizaci slavnostního ceremoniálu zahájení stavby pomníku částkou 154.000,- Kč, další příspěvky přišly od KDU-ČSL a ČSSD.

 

Naproti tomu předseda ÚV KSČM, "nevědomý" agent StB Vojtěch Filip, v reakci na výzvu senátora Mejstříka odepsal: "…já Vám mohu osobně přislíbit, že bude-li uvedená nadace, nebo Vy sám, organizovat výběr financí na dostavbu pomníku "Obětem kapitalismu", nejen já, ale i řadoví členové a celá naše strana nebude finančních prostředků na jeho dostavbu litovat."

 

Je vidět, že naši "reformovaní" komunisté to s omluvou obětem komunismu myslí vážně. Smrtelně vážně. Ale reakce českých komunistů by neměla překvapit - na pomník nepřispěly ani vlády Kuby, Vietnamu, Číny, Severní Koreje, Kambodže, Laosu... Komunismus se i v 21. století má čile k světu a boj proti němu tedy není v žádném případě u konce, i když někteří z nás si to v roce 1989 mohli naivně myslet.

 

Myšlenka na zřízení Památníku obětem komunismu, po vzoru Památníku obětem holocaustu, pochází z rodiny profesora Lee Edwardse, kde toto téma bylo diskutováno při pohledu na dramatické zpravodajství o prolomení Berlínské zdi hned v roce 1989. K uskutečnění myšlenky se profesor Edwards spojil se Lvem Dobrianským, bývalým ambasadorem USA. Zřízení takového Památníku by však vyžadovalo mnohamilionový rozpočet, a protože financování se ukázalo příliš obtížným, bylo nutno omezit projekt prozatím pouze na stavbu Pomníku.

 

Pomník je na velice prominentním místě, na dohled od Capitol Hill, sídla vlády USA, na křižovatce ulic Massachusetts Avenue, New Jersey Avenue a G Street NW. Dnes je tam malinký parčík a výstavbou pomníku tak vzniklo náměstíčko "Victims of Communism Plaza".

 

Pomník je (samozřejmě) výsledkem soutěže, jeho schválení proběhlo v říjnu 2005. Centrem pomníku je asi třímetrová socha Bohyně Demokracie, jak si ji pamatujeme z pekingského náměstí Tchien-am-mein v roce 1989, provedená v bronzu sochařem Thomasem Marshem. Prostranství kolem sochy je vydlážděno žulou dvou barev ve vzoru paprsků vyzařujících od sochy, od parčíku je odděleno nízkou zídkou, která slouží i jako lavička, na podstavci sochy je věnování "Více než 100 miliónům obětem komunismu, těm, kdo milují svobodu" a "Svobodě a nezávislosti všech zotročených států a jejich národům". (Jenom pro přesnost: počet obětí komunismu pochází z Černé knihy komunismu, publikace vydané francouzskými levicovými intelektuály v nakladatelství Harvard University Press.)

 

Odhalením pomníku a jeho věnováním veřejnosti však činnost VOCMF nekončí. Mezi dalšími plány Nadace je vybudování virtuálního památníku, tedy zprovoznění webové stránky, kde budou informace o komunismu a o památnících obětem komunismu z celého světa. Ani původní myšlenka výstavby Památníku obětem komunismu není zcela zapomenuta, ale všechny další aktivity jsou podmíněny dostatečnou finanční podporou.

 

Pavel Zvěřina

 

http://www.totalita.cz/pomnik/pomnik_washington_001_cz.php

 

Hlavná stránka