Hlavná stránka

Oslobodenie...


Prežívame 62.mierovú jar. Odzneli príhovory, položili sa kytice kvetov k mnohým pamätníkom pri pietnych spomienkach obetiam 2.svetovej vojny. Čím vyšší dátum od týchto historických udalostí, tým akoby sme menej pamätali…

Medzi vojnové obete nepatria len padlí na frontoch, deportovaní spoluobčania do nemeckých koncentračných táborov, ale aj tisíce nezákonne odvlečených našich občanov do stalinských koncentračných táborov pred koncom vojny a po nej. Od 6. októbra 1944, keď Červená armáda vstúpila na naše územie, jej zložka NKVD a vojenská kontrarozviedka SMERŠ, z našej vlasti deportovala tisíce obyvateľov do viac ako 70 koncentračných táborov – Gulagov, Gupvi, /glavnoje upravlenije lagerej, glavnoje upravlenie po delam vojenoplennych i intermirovannych/ po celom ZSSR. /Severný  a stredný Ural, Karaganda, Džezkazgan, polárna oblasť –Norilsk, Magadan, Primorie, Donbas, Kaukaz, západná Sibír a mnohé ďalšie/. Títo boli vo veku od 17 do 60 rokov, brali ich bez ohľadu na pohlavie, národnosť, postavenie, povolanie, zdravotný stav, pričom nič netušiacich občanov odvádzali od prestretého stola rodiny, z práce, z ulice, z posedenia v krčme, od katedry a pod., bez akéhokoľvek vysvetlenia, obvinenia, súdu, proste iba tak…tisíce kilometrov od domova, od svojich najbližších. Nikomu nebolo povedané kam a prečo ho berú. Odvážali ich ako dobytok  v zavšivavených nákladných vagónoch, chatrne oblečených, nepripravených na treskúce mrazy, o hlade a smäde. Morení boli otrockou prácou v kameňolomoch, baniach každého druhu, v tajgách, v rumoviskách i kolchozoch, v tropických horúčavách i polárnych mrazoch, podvyživení nedostatkom jedla, ubytovaní v nevyhovujúcich barakoch bez hygienických zariadení. Pracovali 12 – 14 hodín denne bez jediného dňa voľna v týždni, potrebného na regeneráciu síl. V táboroch, za neľudských podmienok zomrelo 528 našich spoluobčanov, mnohí nevydržali i stresujúcu cestu, prevozy z jedného lágru do druhého, mnohé spomínané miesta sú posiate bezmennými hrobmi našich občanov, v mnohých rodinách podnes nevedia, kde je hrob ich najdrahších.

Rodina nemala o nich žiadne správy, písomná komunikácia nebola možná, opustené rodiny, matky, manželky a deti, žili bez príjmov, odkázané na milosrdenstvo príbuzných a známych.

Podľa úradných záznamov tej doby, ktoré majú neoceniteľnú výpovednú hodnotu, bolo zo Slovenska do gulagov odvlečených 6973 našich občanov, a tí, ktorým sa podarilo vrátiť do rodnej vlasti, museli mlčať, zostali vo svojom vnútri sami, keď častokrát ani ľudia v ich najbližšom okolí nesmeli poznať pravdu o ich osude. 45 rokov trvalo toto neľudské tajomstvo, až v postotalitnom roku 1990 nastalo pre týchto ľudí oslobodenie – v mnohých z nich vznikla myšlienka, vyjaviť všetkým prežité hrôzy, odhaliť túto najčernejšiu škvrnu našej povojnovej histórie. Tak vznikla SANO –Slovenská asociácia násilne odvlečených do ZSSR orgánmi NKVD so sídlom v Bratislave. Na ustanovujúcom sneme 15. decembra 1990 bol zvolený riadny výbor, stanovilo sa zásadné zameranie činnosti SANO, ktoré sa zakotvilo v jeho stanovách. Nasledovala náročná organizátorská a administratívna práca na podchytenie členskej základne, vyhľadávanie archívnych dokumentov o odvlečení a návrate našich občanov v štátnych a vojenských archívoch, vypĺňanie podkladov pre žiadosti o odškodnenie v rámci mimosúdnej rehabilitácie podľa zákona SNR č.319/1999 Zb., vydanie „Osvedčenia,“ preukazu SANO.

Prvým predsedom SANO sa stal PhDr. Dušan Slobodník, CSc. Svedectvo o „živote“ v gulagoch podal vo svojej knihe „Paragraf: Polárny kruh“. Kniha pána Jána Košúta „Cez červený očistec“, ktorý prežil v gulagoch 8 rokov a 8 mesiacov sa číta ťažko – so slzami v očiach, rovnako i kniha PaeDr. Kornela Danáša „V pazúroch NKVD“. Obe knihy vydalo SANO v r. 1995. Ladislav Hrubý vo svojej knihe Legendy o samote v poviedke „Kolymské zvony“ opisuje anabázu deportovaného Júliusa Maťašovského. Mnohé príbehy – spomienky odvlečených na roky poroby zverejňoval bulletin SANO „Návraty“. Kto chce mať ucelený obraz o praktikách stalinského režimu, odporúčam prečítať si knihu nositeľa Nobelovej ceny za literatúru A. Solženicyna Súostrovie Gulag /Archipelag Gulag/.

Po smrti predsedu D.Slobodníka nastal v SANO čas nečinnosti. /Nekonal sa snem, predsedníctvo sa stalo v zmysle stanov nelegitímnym/. Nelegitímne bolo aj nakladanie p. Knížkovej, dovtedajšej tajomníčky organizácie so zvereným majetkom SANO. Po jej smrti, na základe výzvy pozostalých prevzal agendu SANO p. Mgr. Marian Dudinský. Po zistení celkovej situácie /vysoký dlh na nájomnom, nezaplatené rôzne poplatky, zrušený finančný účet atď./ existuje vážne podozrenie z nezákonnej činnosti a neoprávnenej manipulácie s finančnými prostriedkami. Pre záchranu organizácie vyvstala ako jedna z najvýhodnejších možností, spojenie sa z organizáciou podobného zamerania. A tak 9.12.2006 sa v Poprade v zasadačke mestského úradu konal mimoriadny snem SANO a Svetového združenia bývalých československých politických väzňov, ktorý za prítomnosti 149 delegátov /z toho 129 členov SANO/ schválil integráciu týchto dvoch občianskych združení. Nástupníckou organizáciou SANO sa stala Sekcia násilne odvlečených do ZSSR orgánmi NKVD-SNO. Delegáti zvolili 17 – členný výkonný výbor, kontrolnú a revíznu komisiu. Za predsedu SNO bol zvolený Mgr. Dudinský z Bratislavy. Bývalá centrála v Bratislave je zrušená, v činnosti zostávajú pobočky v Košiciach /vedie MVDr. Bačová/ a v Prešove /vedie p. Ferencová/. Hlavná kancelária SZČPV-SNO je v Poprade na námestí sv. Egídia č.124.

Od už spomínaného snemu v Poprade, výbor zasadal 3-krát. Traja členovia výboru sa zúčastnili rokovania na MDPT v Bratislave vo veci možnosti obnovenia zliav na dopravu, bolo podané trestné oznámenia na neznámeho páchateľa vo veci zrušenia účtu SANO a sprenevery finančných prostriedkov, podaná žiadosť o grant Stredoeurópskej nadácie na vydávanie kníh SNO, archív centrály SANO v Bratislave bol odovzdaný Ústavu pamäti národa, /kiež by sa stal inšpiráciou pre autorov literatúry faktu a médiá/. Predseda výboru a ďalší jeho členovia sa zúčastnili pietnej spomienky v Poprade –Veľkej pri pamätníku obetiam 2. svetovej vojny, pripravuje sa vydanie nových členských preukazov atď. Podrobnejšie informácie o znovuobnovení činnosti SNO pri SZČPV máte možnosť získať na novovytvorenej internetovej stránke SNO. /http://www.szcpv.org/.

                                                                        Ing. Gabriela Hlôšková

                                                                 SZČPV – podpredsedníčka SNO

Tlmače, máj 2007.

Hlavná stránka