PTAČÍ CHŘIPKA, MASOVÉ HROBY A VAKCÍNA PROTI CHŘIPCE      Republikáni Miroslava Sládka

     Evropská unie, respektive její vláda Evropská komise již za zády a bez vědomí občanů připravily mnoho opatření k likvidaci obyvatel Evropské unie. Pro případ sociálních nepokojů jsou vypracována pravidla pro přesun celých skupin obyvatel, věznění jejich představitelů a odlehlých místech Evropy, aby byla ztížena jakákoliv komunikace. Tento fakt je ovšem znám již od doby, kdy na něj byli upozorněni Republikáni v době svého působení v parlamentu. Nikoho to tehdy nijak zvláště neznepokojilo. Většina se tak bohorovně chová ke všemu, co bezprostředně neohrožuje živobytí. Je také velmi pravděpodobné, že většina občanů České republiky by nešla ani do stávky, natož do jiné formy odboje proti naprosto nevyhovující a našim národním zájmům záměrně škodící vládě v Bruselu.

      Proto z jiného soudku, který možná patřičnou pozornost vyvolá. Evropská unie má připraveny směrnice i pro masové hroby. Tato opatření se stala velmi aktuálními v současné době a to díky ptačí chřipce. Tu sice vypěstovali v Asii svým naprostým nedostatkem jakýchkoliv hygienických návyků tamní obyvatelé, kteří ji také šíří po světě. Proti nim však zakročit se Evropská komise vyloženě bojí. Vzpomeňte si jen na nedávné dohady o překročení dovozních kvót na čínský textil do Evropské unie. Po jejich vyčerpání celníci zcela podle zákona zablokovali všechno další zboží v přístavech. Číňané se okamžitě začali zlobit, vyhrožovat Bruselu  a komise ustoupila jako zpráskaný pes. Aby si sama před sebou zachovala alespoň zdání charakteru, přišla s trapnou a směšnou výmluvou. Ustoupila prý proto, že by chudí Evropané neměli v čem chodit. Asi by museli chodit nazí, alespoň do té doby, než by se vzpamatoval domácí textilní průmysl, který právě asijští výrobce totálně zlikvidovali. A to nejen sami, ale především za aktivní pomoci Evropské komise. Vždyť v Asii se veškeré zboží vyrábí při naprosto katastrofálním zneužívání i dětské práce, bez použití jakýchkoliv ochranných pracovních pomůcek, v hygienicky naprosto nevyhovujících provozech, při dvanácti a vícehodinové pracovní době a především při naprosté devastaci životního prostředí nejen v Asii, ale kvůli skleníkovým plynům a znečišťování moří i na celém světě. Pokud by kdokoliv v Evropě nebo třeba USA chtěl takto vyrábět, musel by být v hluboké ilegalitě a ještě by jeho zboží nikdo nekoupil. Proč Evropská komise nezakáže právě z těchto důvodů dovoz veškerého asijského zboží do Evropy. Platí je za to snad Čínské firmy. Odpověď je jediná, ano. Jiné logické vysvětlení neexistuje.

     Jelikož se byrokrati v Bruselu bojí svých asijských chlebodárců raději obětují své vlastní spoluobčany. Jednodušší než se bránit pandemii chřipky alespoň omezením kontaktů s jejím zdrojem je snazší vydat směrnici pro masové hroby. Evropská komise počítá v případě pandemie až se 150 miliony mrtvých a i v případě, že by to v Evropě  byla pouze polovina, znamenalo by to stejnou katastrofu jako černá smrt ve středověku a redukci obyvatelstva v Evropě na jednu třetinu. Proto jsou také masové hroby podstatně výhodnější. Jednak jsou levnější a vzhledem k tomu, že zmizí celé rodiny a obce by stejně neměl kdo o hroby pečovat. Evropská komise přistupuje k lidským ztrátám jako J. V. Stalin uctívaný dodnes českými komunisty. Ten prostě obětoval celé armády s odůvodněním, že za Uralem je lidí dost. Což je pravda i dnes. Její šetření  ovšem nekončí jen masových hrobů. Nezapomeňme ovšem připomenout, že vláda a parlament České republiky nezůstávají za Bruselem nijak pozadu. Například ve Velké Británii se provalil skandál s rozlišování lidí na vyvolené a podřadné. Vláda Velké Británie objednala léky proti ptačí chřipce jen v množství potřebném pro ministry, poslance, jejich rodinné příslušníky, atd. Když se tato informace dostala na veřejnost, byl z toho skutečný skandál a poslanci a ministři se museli této výhody veřejně zříci. Česká vláda udělal totéž, všichni to vědí, ale nikomu to zřejmě nevadí,

      V uplynulých dnech měla dorazit do České republiky zásilka vakcíny proti obvyklé chřipce. Vláda deklarovala množství sto padesáti tisíc. Všichni lékárníci se diví, jak je možné, že při takovémto množství dostali do jejich lékárny jen několik kusů. Někde to smrdí a to hodně vysoko. že ten smrad dolehl až k nám na zem. A ještě tyto vakcíny byly vhodné pouze pro osoby starší 65 let. Vůbec nic pro malé děti. Ty je podle vlády asi možné obětovat, aniž by to snížilo volební preference parlamentní bandy pěti, protože se nemohou bránit. A až bude v naší zemi nedostatek mladých lidí, tak tento výpadek prostě nahradí přistěhovalci z Afriky a Asie. Ti potom mohou s našimi seniory udělat krátký proces. Co děláme my všichni?! Proč se nebráníme dnes?! Co ale dělají  rodiče malých dětí?!

                                                                          

                                                                                                           L.Š.