Kurz Slovenskej koruny- manipulatívny nástroj Dzurindovej vlády na strašenie občanov
                                             

V súčasnosti sa na Slovensku už stalo pravidlom, že každý politický otras je sprevádzaný nariekaním všetkých masovokomunikačných prostriedkov na “prudký” pokles koruny. Občan sa touto manipuláciu mylne nazdáva aká ekonomická katastrofa čaká na jeho životnú úroveň v podobe strašiaka poklesu kurzu domácej meny. Každý súdny človek ovládajúci aspoň základy ekonomiky však veľmi dobre vie, že keby tomu tak skutočne bolo ako vo svoje servilite kuvikajú média blízke tzv. pravicovej koalícii a kurz meny by bol kľúčovým ukazovateľom ekonomiky, v tom prípade by USA a najmä Čína s umelo podhodnotenou menou, museli už dávno hospodársky skolabovať. Nástup Bushovej vlády v USA okrem zmeny zahraničnej politiky po teroristickom útoku 11.septembra priniesol aj ústup od tzv. “silného” dolára, ktorý po odchode B. Clintona klesol k ostatným menám o vyše 35 % z kurzu 0,8707 USD ku Euru vo februári 2002 na 1,3406 v decembri 2004. Nikto v USA neplakal, že Bin Ladin “zdevalvoval” dolár, práve naopak americká ekonomika bola oveľa konkurencieschopnejšia vďaka silnému exportu, ktorý doslova zdecimoval EÚ neschopnú predávať svoje drahé výrobky na americkom trhu.

Neúnosné stúpajúci kurz Slovenskej koruny, ovplyvnený jednoznačne politickými a špekulatívnymi dôvodmi sa stal jedným z hlavných ukazovateľov tzv. “hospodárskeho zázraku” na Slovenku, hoci len v roku 2002 priniesol Národnej banke Slovenska, namiesto plánovaného zisku 5 miliárd, stratu 14 miliárd ako priznala v októbri, pričom táto strata sa naďalej zvyšovala až na 24.8mld. Sk. za rok 2002. Z rovnakého dôvodu export v uvedenom roku vykázal stratu v miliardách Sk.

Unáhlený krok vstúpiť o 2 roky skôr do systému výmenných kurzov, stanovenie kurzu 38.45 za Euro, čo okamžite umelo zdvihlo kurz koruny pod hranicu 38 Sk za Euro, mali byť ďalším propagandistickým prostriedkom ako presvedčiť občana o úspešnosti reforiem a nenahraditeľnosti potreby ich kontinuity aj po voľbách v roku 2006, inými slovami opäť pod vedením modrej koalície. Zahraničnoobchodná bilancia za rok 2005 a najmä koniec roka v plnej nahote potvrdili, že sa v skutočnosti jednalo po predaji strategických podnikov o ktorých sa donekonečna vytrubovalo aké sú stratové o ďalšiu ekonomickú sabotáž a zavádzanie verejnosti.

Zahraničný obchod SR skončil v roku 2005 s deficitom 74,3 mld. Sk.

Zahraničnoobchodná bilancia Slovenska skončila v decembri podľa predbežných výsledkov s deficitom na úrovni 25.16 mld. Sk. V porovnaní s decembrom roku 2004 tak deficit zahraničného obchodu sa zvýšil o 18.2 mld. Sk. Objem dovozu sa v decembri medziročne zvýšil o 19.7% na 81,724 mld. Sk. Dovoz tovaru zaznamenal rast o 36.7% na 106,886mld.Sk.

Za minulý rok sa v porovnaní s rokom 2004 zvýšil celkový dovoz tovaru o 11,8% na 91,587 mld. Sk a celkový dovoz o 14,1% . Saldo zahraničného obchodu tak predbežne dosiahlo 74.337 mld. Sk. a bolo o 29,7 mld. Sk vyššie ako v roku 2004.

Ak by sa našiel na Slovensku exportér, ktorý by podporoval rast kurzu koruny zákonite by musel trpieť pomätením mysle. Slovensko je v prvom rade pro-exportne orientovanou ekonomikov a to je naďalej hlavný ukazovateľ reálneho rastu HDP a na tom nemôže nič zmeniť manipulatívne zavádzanie súčasnej vlády a strašenie občana z poklesu kurzu koruny. Zvyšovanie dovozu z EÚ a silný kurz koruny vyhovuje jedine majiteľom reťazca hyper a super- marketov, ktorých je na Slovenku ako húb po daždi a pochopiteľne tým, ktorým z toho plynú provízie a tí určite nemajú záujem na tom aby dopyt po spotrebnom zahraničnom tovare klesal. Pochopiteľne existujú aj negatíva nižšieho kurzu koruny ako zdraženie energií a ciest do zahraničia, ale tie z hľadiska priority neprevažujú pozitivá pre globálny rast ukazovateľov ekonomiky.

Súčasnú menovú politiku považujeme za ekonomickú sabotáž a nebezpečný hazard s tvrdými následkami v budúcnosti, ktoré pocítia v konečnom dôsledku opäť najslabšie vrstvy obyvateľstva. Pretože existuje závažné podozrenie, že tak ako v prípade netransparentného a nevýhodného predaja SPP, vopred určenému jedinému záujemcovi, či predaj iných údajne “stratových” strategických podnikov, aj v tomto prípade môžu byť v pozadí predstavitelia špekulatívneho krátkodobého kapitálu, ktorých záujmy razia vybraní a im spriaznení politici. Z tohoto dôvodu sme už v roku 2002 žiadali poslancov NR SR aby iniciovali vytvorenie parlamentnej komisie na prešetrenie menovej politiky od jesene roku 2002 a vypracovanie odbornej analýzy politicky nezávislými ekonomickými a finančnými expertmi s konkretizovaním všetkých aspektov a dopadov na ekonomiku SR.

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov