Návrat do rubriky Svedectvá-zatajovaná pravda o zrode komunizmu

Arno Lustiger o židovských komunistoch:

Pre páchateľov zločinov nepoznám zľutovanie bez rozdielu či ide o Židov alebo ne-Židov.
http://kulturzentrum.w.interia.pl/1.html
Ci profesjonalni rewolucjoniści nie interesowali się kwestią żydowską, wyobcowali się ze środowiska, nie mówili - wyjąwszy nielicznych - językiem jidysz. Przyszli na świat w rodzinach stosunkowo zamożnych, z racji pochodzenia mieli jednak zamkniętą drogę do zrobienia prawdziwej kariery. A byli ambitni. Opowiedzieli się za najbardziej bezwzględnym i utopijnym kierunkiem, jakim był bolszewizm.
(Či profesionálni odborníci na výskum revolúcii sa nezaoberali otázkou židovstva, vyobcovali sa  zo stredu, nehovorili - vynímajúc niekoľkých -jazykom jidiš.Narodili sa v zámožných rodinách, bez ohľadu na svoj pôvod mali jednako  uzatvorenú cestu ku skutočnej kariére. A mali veľké ambície.  Stali sa zodpovednými za najbezohľadnejší a utopistický smer, akým bol boľševizmus)
Polnisches Kulturzentrum
Unsere Gäste: Arno Lustiger


http://kulturzentrum.w.interia.pl/1.html

Foto: Stefan Kosiewski


sowa um 15:19 | Recht | TrackBack (0) | 1 Kommentar | Artikel versenden

Hore