Hlavná stránka

Porazený bývalý minister zahraničných vecí Eduard Kukan ?

Reagujem  na vyhlásenie pána alebo skôr súdruha Kukana : „ešte o mne budete počuť, keď sa bude rúcať, čo sme vybudovali.“  Síce neviem, čo také úžasné stále vládnuci komunisti a ŠTB-áci vybudovali. Necítim to nikde a v ničom, ani len po príchode do zahraničia, keď sa priznám odkiaľ prichádzam.

Je zaujímavé, že tento samoľúby narcista, komunista,  agent ŠtB nemal obavy o Slovensko, keď mal tú drzosť a po roku 1989 sa opovážil vstúpiť do politiky.  Kedy sa  tento „pripečený“ slovenský národ zobudí, začne rozmýšľať rozumom – nie žalúdkom, pivom a „krčmovými rečami“ a konečne sa vysporiada s minulosťou a jej predstaviteľmi a definitívne ich odstaví? Keď si  Slováci nevedia vyriešiť svoju minulosť, potom sa nemôžu čudovať, že ich v zahraničí považujú za národ bez štipky cti a hrdosti – tu potom obstojí aj názor, že Slovák, aby si dal povedať, potrebuje nad sebou bič.

Príklad : bývalý starosta v Trenčianskej Teplej – Štefan Drienka, veľký komunista, evidovaný agent ŠTB krycie meno : predseda,  si dodnes bezstarostne žije v Trenčianskej Teplej. Jeho manželka   pracovala ako kuchárka - majsterka odbornej výchovy v PR Reštaurácie Trenčín – bola to tiež aktívna komunistka, ktorá svojich zverených učňov „kŕmila“ frázami o zahnívajúcom kapitalizme.  Počuť  ju „vrieskať“  na rôznych podnikových aktívoch pri príležitosti VOSR,  čiže rozpútania  boľševického vraždenia v Rusku  bolo priam „ohromujúce“ ...  A čuduj sa svete, po prevrate ich dcéra odišla   pracovať do USA, zostala tam, žije tam dodnes, a oni dvaja „udatní“ bojovníci proti zahnívajúcemu kapitalizmu, proti buržoáznym vykorisťovateľom a ich prisluhovačom, triednym nepriateľom chodia za svojou dcérou pravidelne do USA – no nie na pár dní, ale niekedy aj na dva-tri mesiace. Charakterného človeka napadne otázka : „Prečo neposlali svoju dcéru pracovať do Ruska – bývalého ZSSR?“ Odpoveď je veľmi jednoduchá – všetci títo „Kukanovci“, „Drienkovci“, „Mečiarovci“, „Schusterovci“, a tisíce im podobných, ktorí zostali po roku 1989 pri moci – (v súdnictve, na ministerstvách, v štátnej a verejnej správe, vo väzenstve a v policajnom zbore alebo „úspešne“ privatizovali majetok, ktorý stáročia budovali rody, ktoré ho nemohli reštituovať),  sú obyčajné zbabelé, vypočítavé, zákerné  beštie, ktoré sa riadia heslom : Kde vietor, tam plášť!

No a Slovenskí občania nech sa aj naďalej nechajú viesť ako stádo somárov, čo už, deti nekomunistov nemajú za čo študovať, vzhľadom na katastrofickú finančnú  situáciu svojich rodičov, nemôžu absolvovať jazykové pobyty v zahraničí, ale deti, vnuci vrahov a zlodejov čiže boľševikov a agentov ŠTB si môžu dovoliť vycestovať za vzdelaním do hociktorého štátu Západnej Európy, USA, Austrálie a pod.

Vážení spoluobčania, nezdá sa Vám to paradoxné?! Tí, ktorí pred rokom 1989 vykrikovali : „Preč so zahnívajúcim kapitalizmom!“ – dnes posielajú svoje  potomstvo študovať, učiť sa cudzie jazyky a žiť do toho „hnilého kapitalizmu“ !!!

Myslím, že je najvyšší čas, aby Ste sa – aby sme sa zobudili z letargie, ak už nie kvôli sebe, tak aspoň pre budúcnosť našich detí, vnukov, pravnukov, atď.

                                                D.Z.- Členka Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov

Hore