Pozrime sa na komentár k vyznamenaniu pre Lubyho:
...v roku 1934 ukončil štúdiá na bratislavskej Právnickej fakulte UK, kde pôsobil ako asistent, od r. 1940 ako riadny profesor, na pôde fakulty i univerzity. V roku 1959 prešiel pracovať do Slov. akad. vied. Profesor Štefan Luby patril k najvýznamnejším predstaviteľom právnickej obce. Nielen ako právnik, ale najmä ako vynikajúci vysokoškolský pedagóg a vedec... Jeho dielo môžeme označiť za nadčasové a viacrozmerné. Významný vedecký pracovník a profesor občianskeho a rodinného práva pán Štefan Luby zomrel uprostred svojej tvorivej práce v roku 1976.
---
Takže tvorívá práca... Významný vedecký pracovník... Nadčasové dielo...Pripadá vám to ako vystrihnuté z Pravdy - orgánu ÚV KSS? Mne tiež.

Po tomto to vyzerá tak, že s občianskymi právami za KSČ to nebolo až také zlé...Inak by predsa nebolo udelené najvyššie vyznamenanie. Dôkazom podporujúcim toto tvrdenie je aj komunista Kandráč ako ochranca ľudských a občianskych práv na Slovensku vo funkcii ombudsmana.

Pozrite sa, čo o Lubym píše PF UK v texte o Nadácii Štefana Lubyho (excerpt):
"...Mnohí jeho spolupracovníci a najmä jeho žiaci si ho pamätajú ako zodpovedného, charakterného a vysoko vedecky erudovaného odborníka právnej vedy."
---
A teraz si pozrite, ako si asi charakterného komunistu Lubyho zapamätal jeden z jeho žiakov, keď sedel pred komisiou, ktorá vyhadzovala študentov práva pre ich pôvod:Iný text Nadácie Š. Lubyho:
"Historickoprávny a teoretickoprávny fundament všetkých diel profesora Štefana Lubyho je trvalým vkladom do slovenskej a európskej právnej teórie a bohatým prameňom, z ktorého možno stále čerpať nielen poznatky, poznanie a vedenie, ale aj poučenie o metóde, spôsobe a štýle vedeckej práce.
---

Skutočne?
Pozrime sa na úvodnú stránku Socialistického súdnictva č. 4/1970, aké témy si vyberal vedec Luby.


Luby píše o zodpovednosti socialistického štátu za škodu a o rokovaniach občianskoprávnych sekcií...Ja viem - doba bola na vedu zlá. Nik nevedel, čo si môže dovoliť a pred kým povedať/napísať. Jeho nadčasové dielo je iste niekde inde.

Text komentára o Š Lubym - ak by som ho písal ja ako zodpovedný na dnešnej PF UK - by znel asi takto:
Aj podľa zákona č. 125/1996 bol režim KSČ nemorálny a protiprávny. Členovia KSČ aktívne pracovali na udržaní tohto protiprávneho režimu. Režim KSČ s členmi ako Luby vraždil svojich odporcov, kradol majetok svojich občanov, posielal ich na nútené práce na dlhé roky, mučil ich, bil a ponižoval. Štefan Luby nemučil ani nevraždil. On bol iba jedným z tých čo učili, ako zločinný a nemorálny režim podporiť zákonmi. Aktívne pôsobil, aby právo mohli študovať iba takí, čo nemali "kádrový problém". Inými slovami: iba takí, čo budú dobre slúžiť režimu KSČ. Luby aktívne pôsobil pre pošľapávanie najzákladnejších občianskych práv a slobôd.

"Pravica" v roku 2005 však nemá problém predstavovať nám komunistu Lubyho ako mimoriadneho vedca. Odporúčanie vyznamenať Lubyho totiž prezident dostal od vlády SR. Vláda SR tak súhlasila s návrhom ministerstva - a teraz sa podržte - SPRAVODLIVOSTI!

Neveríte? Pokojne verte. Mám oficiálny list z úradu vlády. Tejto "reformnej, pravicovej vlády". Z ministerstva vedeného významným politikom KDH Lipšicom. Spravodlivosť po slovensky.

Rehabilitácia režimu KSČ beží v mysliach značnej časti ľudí. Často totiž počuť: za komunistov som sa mal/a lepšie...Už sa k nim pridáva aj vláda a prezident udeľovaním najvyšších štátnych vyznamenaní komunistom. Tentokrát však nie v mysliach. Robia to verejne pred našimi očami, za naše peniaze.

Hanba nám všetkým, čo volíme takých, čo sa potom na najvyšších ústavných a verejných postoch takto správajú k nami prežitej histórii. Je to pošpinenie a potupa všetkých tých, čo boli zavraždení, umučení, žalárovaní, bití a ponižovaní zločineckým režimom KSČ.

Ospravedlňujem sa im za čin dnešných ústavných činiteľov SR. Ak sa chcete ku mne pridať, kliknite na karmu. Bude tak vidieť, koľko nás je.
-