Späť
Najväčšia hanebnosť novembrového prevratu v roku 1989 - tajný pokyn Federálneho ministra vnútra ČSFR Richarda Sachera zo dňa 2.apríla 1990 na likvidíciu všetkých dôkazov o zločineckej komunistickej minulosti nastupujúcej garnitúry. Za 15 rokov sa to dokonale podarilo k plnej spokojnosti všetkých prisluhovačov a konfidentov. Tzv. symbolické vysporiadanie sa s minulosťou a inštitúcie ako "Ústav pamäti národa" už nemajú žiadny relevantný a použiteľný dôkaz o kolaboranstve zverejňovaných spolupracovníkov ŠtB.

Späť

Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka