Na vedomie:
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
Národná rada Slovenskej republiky

Výzva politických väzňov  k ukončeniu diskriminácie obetí komunizmu

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov vyzýva Ministerstvo práce rodiny a sociálnych vecí ako aj poslancov NR SR k prijatiu účinných opatrení na odstránenie diskriminácie perzekvovaných bývalým totalitným komunistickým režimom.

Aj 15 rokov po prevrate v novembru 1989 je sociálna a ekonomická situácia obetí komunizmu neporovnateľná v porovnaní so zabezpečením, ich justičných katov, bývalých príslušníkov ŠtB, dozorcov v komunistických koncentračných táboroch a iných prisluhovačov komunistického režimu.

Dôchodky týchto kategórii občanov SR sú rádovo niekoľkokrát vyššie a sociálne a zdravotné zabezpečenie na diametrálne odlišnej úrovni.  Je všeobecne známe, že odchádzajúcim príslušníkom ŠtB bolo okamžite vyplatené vysoké odstupné, zatiaľ čo obete komunizmu čakali na prijatie zákona o súdnych rehabilitáciách  č. 119/90, podľa ktorého im bola vyplatená žobračenka vo výške 30 000 Sk. v hotovosti a zbytok oneskorene v dlhopisoch po značnom znehodnotení meny. Celkovo 2500 Sk za mesiac väzenia, čo možno považovať za neúčinné a výsmech všetkým, ktorý prišli o život a zdravie v zápase o slobodu a demokraciu.

Po rozdelení bývalej ČSFR bola v susednej Českej republike prijatá séria zákonných opatrení na zmiernenie spáchaných krívd najmä tých politických väzňov, ktorých zdravie bolo trvalo poškodené nútenými prácami na ťažbe uránovej rudy. V Slovenskej republike úplne absentujú  podobné zákonné opatrenia a výška odškodnenia v porovnaní s Českou republikou dosahuje sotva jednu tretinu.

Súčasný stav preto považujeme za pokračujúcu  a trvalú diskrimináciu  všetkých skupín postihnutých komunistickým režimom. Ak sú dôchodky tyranov a väzniteľov 3x vyššie ako dôchodky ich obetí, potvrdzuje to závažné podozrenie, že november 1989 bol vopred pripraveným prevratom v réžii KBG a ŠtB, s cieľom zabezpečiť beztrestnosť a ponechanie ekonomických výhod pre všetkých prisluhovačov komunizmu.  Túto skutočnosť potvrdzuje aj skutočnosť, že mená príslušníkov I. správy ŠtB nesmú byť zverejnené do roku 2007. Berúc v úvahu, že dnes je Slovensko členom NATO proti ktorému bola najmä zameraná činnosť I. správy ŠTB. Túto skutočnosť možno jednoznačne označiť za zakrývanie trestnej činnosti a napomáhanie páchateľom. Bez zveličovania to možno prirovnať k situácii po páde nacizmu v Nemecku  kde by uplatnili zákon, ktorý by zakázal zverejniť mená príslušníkov Abwehru na   obdobie 15 rokov a vo vedúcich politických a ekonomických postoch by naďalej ostali  príslušníci NSDAP a Gestapa, vrátane siete ich konfidentov.

Z uvedených dôvodov žiadame poslancov NR SR ako aj kompetentné Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny o prijatie zákonných opatrení na odstránenie tejto diskriminácie a zrovnoprávnenie obetí komunizmu s uvedenými kategóriami privilegovaných občanov v takom časovom horizonte, ktorý by obetiam komunizmu umožnil dožiť sa odstránenia uvedenej diskriminácie.

 

            Svetové združenie bývalých československých politických väzňov