Späť na stránku - Nezabúdame na okupáciu v roku 1968
Pietna spomienka pri príležitosti 39. výročia okupácie Československa v roku 1968 v Košiciach

Čestná stráž

Foto: SZČPV

Účastníci pietnej spomienky

Mesto Košice a Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov(SZČPV) pripravili pri príležitosti 39. výročia okupácie Československa pietne spomienkové stretnutie na hlavnej ulici v Košiciach kde 21. 8.1968 zahynulo 7 občanov Mesta Košice. Po prvý krát po roku 1989 sa na Slovensku v Košiciach, kde bolo najviac obetí na území Slovenska, uskutočnila dôstojná akcia s primeranou účasťou verejnosti, za účasti člena vlády SR a Čestnej stráže ozbrojených síl SR. SZČPV mimoriadne oceňuje účasť podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča a jeho verejný prísľub, že urobí všetko čo bude v jeho silách pre to aby pri príležitosti 40. výročia okupácie Československá už bol 21. august 1968 pamätným dňom. Na podujatí sa zúčastnili významní hostia, Veľvyslanec Bulharskej republiky na Slovensku Ognian Garkov, Chargé ďAffaires veľvyslanectva Poľskej republiky Bogdan Wrzochalovsky, ďalej riaditeľka Českého centra v Košiciach pani Kateřina Novotná, predseda Správnej radu Ústavu pamäti národa Ivan Petranský, podpredseda správnej rady Ústavu pamäti národa Ján Ondriáš a ďalší. Po ukončení pietneho aktu, akciu dôstojne doprevádzal hudobný koncert Jána Kryla-brata Karla Kryla. Na záver sa uskutočnila v Dóme sv. Alžbety sv. omša za všetky obete okupácie, ktorú celebroval metropolita Košickej arcidiecézy Jeho Excelencia Monsignor Alojz arcibiskup Tkáč. SZČPV vyslovuje poďakovanie Čestnej stráži Ozbrojených síl Slovenskej republiky za účasť na podujatí. Pozitívnejšie ako doposiaľ možno hodnotiť záujem médií o spomienkové stretnutia pri príležitosti okupácie Československa. Vyslovujeme však poľutovanie nad absenciou informovania slovenskej verejnosti o účasti zástupcov veľvyslanectiev Bulharska a Poľska, obdobne ako pri minuloročnej účasti Veľvyslanca USA na pietnej akcii v Poprade. V rozpore s princípom vyváženej a objektívnej publicistiky , niektoré média skĺzli opäť do roviny náležiacej skôr bulváru za čo možno považovať zameriavanie sa na stanovisko tzv." Ľavicovej mládeže", ktorá o 21. auguste vzhľadom na svoj vek nemá ani poňatia a jej "ľavicovosť" je kontraverzná. Zvláštne poďakovanie patrí súčasnému vedeniu Mesta Košice, ktoré po dlhých rokoch rozpačitého mlčania zaradilo Košice medzi malo miest na Slovensku kde sa 21. august pripomína tak ako mu právom patrí. Veríme, že história im to nezabudne a že práve v Košiciach kde bolo najviac obetí bude umiestnený slovenský centrálny pamätník obetiam okupácie Československa.


Príhovor viceprimátora Mesta Košice Mikuláša Čečka
Príhovor podpredsedu vlády Slovenskej republiky Dušana Čaploviča
Príhovor Veľvyslanca Bulharskej republiky na Slovensku jeho excelencie Ogniana Garkova
Príhovor Dr. Bogdana Wrzochalovského, Chargé ďAffaires ad interim Poľskej republiky
Príhovor predsedu Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov
Príhovor predsedu Sekcie násilne odvlečených Mariána Dudinského

Pietny akt kladenia vencov

metropolita Košickej arcidiecézy Jeho Excelencia Monsignor Alojz arcibiskup Tkáč.