Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu

Narek nad cesstvim... Medzinárodná petícia za verejný súd s Vladimírom Hučinom

Podle zprávy BIS platí KSČM extremisty Mladá fronta 

PŘÍBĚHY ČESKÉ JUSTICE JUDr Milan Hulík

Krátká lekce praktické angličtiny Pavel Zvěřina 

Závěrečná řeč kpt. BIS Vladimíra Hučína – VS Olomouc 14. září 2005

Tá věc volá do nebes... Jan Sinagl

Oslobodenie Vladimíra Hučína-Aktuální z Přerova – rozsudek doručen

Aktuální z Přerova – rozsudek doručen

Aktuální z Přerova – rozsudek doručen!

Před několika minutami u nás zazvonila poštovní doručovatelka a donesla dlouho očekávaný rozsudek Okr. soudu v Přerově. V rozsudku je potvrzeno, že jsem zproštěn ze všech obvinění. Soud v rozsudku např. konkretizuje, že svědek obžaloby Vlastimil Švéda napomáhal v minulosti StB mne usvědčit, že je nevěrohodný a že je psychopat. Zároveň se v rozsudku soud ptá na to,  proč klíčový svědek obžaloby Vlastimil Švéda nebyl státním zastupitelstvím obžalován!

V rozsudku je dále uvedeno, že mé tvrzení o aktivitách komunistů je pravdivé, že levicový extrémismus zde je a že proto jsem nemohl šířit poplašnou zprávu, když jsem na toto nebezpečí upozorňoval! V rozsudku je také uvedeno, že moje motivace k neuposlechnutí rozkazu - nevydání svých zdrojů (Jiřímu Langovi a dalším) je v oblasti vyššího principu mravního, ale že za toto neuposlechnutí musím strpět i právní následky v BIS, neboť tento můj důvod nemá oporu v zákoně. Nic méně i v tomto bodě jsem zproštěn viny, neboť se nejedná o trestný čin! (zde nutno podotknout, že nějaký vyšší princip mravní se zde prostě nenosí). Ti, kteří byli např. včera (11.ledna 2006) na jednání Senátu blíže seznámeni s nechvalně známou osobou současného ředitele BIS Jiřího Langa, Jíry a spol jistě pochopí, proč jsem těmto individuím své informační zdroje nevydal!

V rozsudku se uvádí, že jsem byl po 17.listopadu 1989 předsedou Občanské komise a jako takový jsem měl přístup k dokumentům souvisejících s identifikací bývalých příslušníků StB a dalších předlistopadových aktivistů KSČ. Z tohoto důvodu soud zamítá obžalobu, která mne viní z přechovávání utajovaných písemností a tak pod.
V rozsudku jsem hodnocen jako dobrý pracovník, kter
ý byl často za dobrou práci v BIS odměňován. Také soud zmiňuje mé kladné hodnocení u spolupracovníků v BIS včetně mých nadřízených. Soud zároveň uvádí, že záznamy z odposlechů telefonů a dalších odposlechů mé osoby za pomocí zpravodajské techniky nebere jako důkaz. Zde si myslím, že je to škoda, neboť tak by bylo možno veřejnost - daňové poplatníky seznámit s tím, jak BIS a policejní složky zneužívají odposlechy ke sledování politických názorů těch, kteří jsou odpůrci komunistické ideologie a také ČSSD a to vše pod legendou, že sledují terorismus !!!

Apeluji proto na veřejnost, aby svým vlivem prosadila kompletní zveřejnění veškerých materiálů z trestního spisu, který byl na mne bezpečnostními složkami veden! Zároveň by tímto bylo možno občany varovat před aktivitami BIS a policie v souvislosti s jejich podlým požadavkem na zvýšení pravomocí k odposlechu telefonů!

Tento rozsudek na 28 stránkách (což je překvapivě málo) je ve své podstatě důkazem, že obžaloba zpracovaná na základě vykonstruovaných obvinění je součástí zločinného spolčení s cílem mne odstranit z BIS a uvěznit! Z tohoto důvodu zde apeluji na to,aby se veřejnost zasadila o spravedlivé potrestání pachatelů  z BIS, policie a státního zastupitelství, tedy těch, kteří tento zločinný - politický komplot iniciovali a následně se na něm podíleli. Proto je nutné dosáhnout toho, aby se trestní spis stal přístupný veřejnosti jako důkaz o přežívajících praktikách zločinného komunistického režimu!  V závěru nutno upozornit, že státní zastupitelství má 8 dní na stížnost proti osvobozujícímu rozsudku!

Vladimír Hučín, Přerov 12. leden 2006

Hore