Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu

Narek nad cesstvim... Medzinárodná petícia za verejný súd s Vladimírom Hučinom

Podle zprávy BIS platí KSČM extremisty Mladá fronta 

PŘÍBĚHY ČESKÉ JUSTICE JUDr Milan Hulík

Krátká lekce praktické angličtiny Pavel Zvěřina 

Závěrečná řeč kpt. BIS Vladimíra Hučína – VS Olomouc 14. září 2005

Tá věc volá do nebes... Jan Sinagl

Oslobodenie Vladimíra Hučína-Aktuální z Přerova – rozsudek doručen

Závěrečná řeč kpt. BIS Vladimíra Hučína – VS Olomouc 14. září 2005

“Občané soudci,

to co tady přednesl pan státní zástupce (JUDr. Lev Novák) samozřejmě zapadá do kontextu, abych byl brán v rovině jakéhosi kriminálního podvodného jednání i za těžších podmínek, tedy i v koluzní vazbě. Myslím, že bychom měli přejít k meritu věci, tedy ke kořenům. Kdo byl na počátku toho všeho spolčení, kterému říkám zločinné a kterému sekundovalo státní zastupitelství ve všech fázích. Kdo byl na počátku? Byl to jistý bývalý komunistický esenbák plk. JUDr. Jan Panaš, šéf inspekce BIS, jeden z poskoků bývalého komunistického exponenta Šloufa, který připravoval různé komploty a různé excesy v BIS. Tento člověk žije dneska někde v tichosti, v klidu, nebyl nikdy vytažen na světlo. Tento plukovník, šéf inspekce BIS slétl ze svého Olympu a navštívil MUDr. Jana Chmelaře s tím, že ho jde jaksi umravnit a prostě vtrhává do ordinace. Lékař tam není. Nutí sestru aby mohl vstoupit do materiálů, které mají určitý charakter, který spíše dovede zhodnotit lékař, o porušení lékařského tajemství nemluvě. Nutí sestru pod pohrůžkou, byla mladá, nezkušená, nevěděla, osobně mně to popisovala. Z počátku podlehla tomuto tlaku, ale do počítače jej nenechala vstoupit. Ukázala mu kartu, kde bylo vše v pořádku zapsáno.

Poté jsem byl zatčen s neschopenkou, která byla přetržena zásahovou, speciální, protiteroristickou jednotkou, kterou jsem byl přepaden na cestě k vyšetření k odbornému lékaři, tuším k MUDr. Chytilovi. Stačilo se v té době podívat do záznamů, které na mně byly vedeny u lékaře BIS, nebo Policie, MUDr. Chytila, který sídlí nedaleko za rohem. A tuto knížku si prostě prohlédnout, vzít ji jako důkaz, zda-li jsem měl vysoký tlak atd. Je-li to aktuální, či v jaké to je fázi, nebo ať to posoudí nějaký odborník. Co zde cituje pan státní zástupce – MUDr. Jurčo (lékař na Pankráci) nejen lhal, on se dokonce chytl do té lži když říkal, že diagnózu viděl na pracovní neschopence, kde nebyla. Až poté, kdy soudce (Mgr. Michal Jelínek) viděl, že je jaksi na tenkém ledě tak se ho snažil nějak z toho prostě vyvinit. Nicméně MUDr. Jurčo mně dal neschopenku poškozenou, ještě mně napadl s tím jakože ten dokument je poškozen a ptal se mne na to jak dalece já souvisím s tím organizováním teroristických útoků, které dodnes nejsou vyšetřeny.

Ale podívejme se proč vlastně a co je meritem věci? Proč státní zastupitelství a policejní orgány a inspekce BIS a vůbec tato mašinérie řízená Úřadem vyšetřování ČR, řízený známým svazákem SSM, exponentem jistým Martinem Hádkem z Přerova (bývalý vysoký představitel SSM v Přerově, dnes pracující v advokátní kanceláři JUDr. Pečeného v Praze, kde vykonává svoji praxi i stínový ministr vnitra Ivan Langr, který se nikdy na soudy s V. Hučínem nedostavil a mnohokráte odmítnul podepsat petici za veřejný soud s V. Hučínem, ačkoli se to týká i činnosti v jeho volebním okrsku!).

Proč tato mašinérie spustila svůj zrůdný mechanismus a začala tuto věc stíhat? Kdo byl ohrožen moji činností? Kdybychom se podívali do spisů, našli bychom tam řadu jmen státních zástupců. Na posledním, bohužel neveřejném jednání, by se veřejnost mnohé dozvěděla. Například jedním z nich je JUDr. Karel Studený, který šéfoval v Přerově nějakou dobu a je jich celá řada, kteří se dostali do rozporu se zákonem. Byli i dokonce tehdy kárně řešeni pražským státním zástupcem, instruování, že mají konat jinak. Snažili se krýt trestnou činnost bývalých šéfů StB - např. JUDr. Karel Studený, který je dnes náměstkem SZ pobočka Ostrava. Tento krajský státní zástupce, tehdy prokurátor, v podstatě je na materiálech ve zpravodajském výtahu, který je shromážděn ve spisech.

Dalším takovým státním zástupcem je JUDr. Petr Kovanda (bývalý vojenský komunistický prokurátor), který přicházel do střetu s tím, že prováděl určité nezákonnosti tím že zase kryl trestnou činnost příslušníků StB, dokonce i před novináři. A tento Kovanda kde se nám vyloupl? Dneska je náměstkem té žáby na prameni nejvyšší státní zástupkyně Benešové. Mohu mluvit dále, JUDr. Lenka Šromová. Dnes tato osoba, která postavila obžalobu, prochází zpravodajským spisem jako osoba s úzkými kontakty na komunistické exponenty na přerovsku, kde dochází k únikům informací. Tato informace není nic tajného. Proniklo to přes Austrálii, bohužel nevím jak. Dalším je Mgr. Radim Obst. Dnešní náměstek SZ v Přerově. Prochází ve všech pádech ve spisech. Tento člověk který vlastně vyšel z lůna té nejzrůdnější StB. Je mladý a díky tomu se dostal na tuto pozici. Člověk, u kterého se ukrývali doma bývalí příslušníci StB, za dob, kdy já jsem byl zajišťován. V době kdy jsem měl domácí vězení, tak u něj doma hostovali šéfové StB, Blaheta a jejich zástupci.

Prosím vás, podívejme se, to si myslím už o něčem hovoří. A když se vrátím k tomu představiteli toho přerovského SZ JUDr. Studenému, ten dokonce byl nyní svědkem, který byl proti mně postaven, jaksi odhalen, když se stýkal s příslušníky StB a s lidmi z organizovaného zločinu. Takže nazývejme SZ pravým jménem. Pokud pan ministr Němec bude chtít tito rudou žumpu opravdu důkladně vymést, jsou na to potřeba opravdu velké svaly. Velmi rád bych mu k tomu pomohl.

Myslím si, že meritem věci jsou bezpečnostní prověrky. SZ a pan státní zástupce ( Lev Novák) ví jaké máslo na hlavě mají on i jeho jednotlivci a další jeho soukmenovci. Myslím si, že ví proč to je iniciováno proti mně a že jsem se nedopouštěl jakéhosi podvodu s lístkem, který byl poškozen, nejsem odborník na tyto neschopenky. Dokument číslo 1 který měl být odevzdán nikoliv mzdové účtárně, ale lékaři. Tuto možnost jsem v žádném případě neměl. Navíc lístek byl poškozen do té míry, že byl neplatný. MUDr. Jurčo takto vypovídal a byl skutečně soudcem uchráněn před tím, že by tam opravdu snad klekl, kdyby ta možnost z naší strany byla, iniciativu vést důkladně, a soudce nám bránil v tom, aby byl konfrontován se vším všudy. Myslím, že by se před veřejností ukázalo kde je pravda.

Je potřeba říct kdo je zločinec, zda-li já, anebo ti kteří zosnovali celou tuto věc. Když se podíváme na zpravodajské materiály, vidíme, že motivace SZ a policie mne odstranit z BIS je obrovská. Prostě jsem nechtěl pochopit po nástupu ČSSD, že lidé, kteří se mimořádně angažovali pro komunistický režim, kteří postavili svou kariéru na komunistické kolaboraci, měli dneska tady opět sedět a zase nám prostě dál kázat morálku. Měl jsem za to, že justice je jeden z orgánů, který by měl být čistý jako boží oko. SZ které dneska nazývám zcela běžně bývalé StB, které jak dnes vidíme i z médií, skutečně ukazuje, že to není žádný orgán, ke kterému by se měla veřejnost obracet jako k něčemu, nějaké pomoci, právní ochraně, svých zájmů, majetku apod.

Jako zpravodajský důstojník jsem se podílel na bezpečnostních prověrkách. Měl jsem možnost pohlédnout pod pokličku 17. listopadu a viděl jsem, že zdaleka není vše tak jak se prezentuje, že politický vývoj není v pořádku. A mně jako bývalému, několikanásobnému politickému vězni, prostě velmi vadí, že lidé, kteří se angažovali především právě na SZ, kteří z toho vyrostli, z toho zrůdného komunistického režimu, dneska mají sestavovat tuto věc. Proč jsme si nevzali hned na počátku tohoto plk. JUDr. Jana Panaše, tohoto bývalého komunistického estébáka, který celou tu akci osnoval, který celou věc sestavil. Samozřejmě, tento člověk nemohl potřebovat, aby takový Hučín působil v BIS. Protože jak proběhly bezpečnostní prověrky, vstoupili jsme do NATO s tím, že tedy budeme jakousi součástí bezpečnostní doktríny kterou nám NATO dává a nestaneme se jakýmsi Trojským koněm.

Dnes se dozvídáme, že na vedoucích místech v BIS jsou lidé vyškoleni v Sovětském svazu a u KGB. No prosím vás kde to jsme. To si myslím, že jsme tu revoluci nemuseli takto dělat. Justice, SZ, prokuratury dříve, to byly ty opory toho zrůdného systému. Pan státní zástupce to velmi dobře ví. Já nechci dneska odkrývat toto ledví, myslím si, že na to bude dost času. Mám v rukách materiály, které skutečně mohou říct, kdo stál na té druhé straně barikády a kdo má co za nehty. SZ za tohoto stavu skutečně nesplňuje to, že by to byla instituce pro demokratický vývoj tohoto státu. Já jsem nejprve zvažoval zda-li vůbec přijít, hájit se z takovéhoto obvinění. Když jsem byl obviněn z pumových útoků, z různých utajovaných skutečností a bůh ví čeho, ze sedmi trestných činů jako Babinský a ještě tohle. Když už nevěděli kudy kam tak se snažili samozřejmě aby to vypadalo alespoň mediálně - tak on ten Hučín to není nějaká politická záležitost, to je vlastně podvod, on s tím doktorem chtěl vytunelovat zdravotní pojišťovnu a se 7600 Kč to nějak plánovali. Kdybychom ještě navíc ještě rozdělili podíl těch lidí navíc, ten předal neschopenku, ten donesl, ten umožnil, ředitel atd, to by bylo asi 11, 12 lidí nebo kolik. Byla to velká organizovaná skupina…

Toto SZ prostě rozhodlo rukou společnou a nerozdílnou. Myslím si, že tady nelze než celou tu snahu SZ jednou provždy zamítnout a především se od tohoto odrazit, aby veřejnost viděla, že v tom SZ rozhodně není žádná záruka že tady bude hájen zákon a právo občanů, které si chtěli po 17. listopadu vydobýt. To SZ je skutečně velmi nebezpečný precedens a já opravdu varuji veřejnost a přítomné občany, aby v rámci svých možností se podíleli na tom, aby skutečně tuto instituci velmi důkladně rozebrali. Jak se říká, aby tam nezůstal kámen na kameni. To je vše, co bych k tomu řekl.”

(přepis ze zvukového záznamu, upravil, text zvýraznil, pozn. v závorkách J.Š.)

P.S.

Po této řeči následoval dlouhotrvající potlesk - soudce Hudeček neřekl ani slovo. Státní zástupce neměl jmenovku. Jak bylo asi JUDr. Stanislavu Devátému když se dozvěděl, že se jedná o JUDr. Lva Nováka, který na něho podal trestní oznámení v roce 2001 za jeho výrazy proti vazebnímu stíhání V. Hučína – do včerejška znal pouze jeho podpis!!! Žádná TV se nedostavila, pouze místní, náhodně a pozdě. ČTK a ČRo byly přítomni. Redaktorka ČTK Alena Petrželová při rozhovoru s kpt. Hučínem při tématu BIS, Lang, Bublan vypnula nahrávací médium…Celé je nahráno nezávislou kamerou. Podával jsem na ní stížnost na ČTK Olomouc, kvůli jejímu zpravodajství z červencového soudu. S nevinným úsměvem se mne zeptala “Už Vám odpověděli?” Během přestávky jsem se zeptal státního zástupce JUDr. Lva Nováka co říká tomuto neuvěřitelnému plýtvání penězi daňových poplatníků – jeho odpověď: “To jde mimo mě”…. Bývalý soudruh Novák má ještě možnost dovolání…? Jeho zdůvodnění odvolání a chování, bylo otřesné.

Výše uvedení lidé měli eminentní zájem na odstranění V. Hučína z BIS, jinak hrozilo, že budou muset opustit BIS a lukrativní místa oni sami!

Před 68 roky, právě v tento den 14. září zesnul T. G. Masaryk – jeho “PRAVDA VÍTĚZÍ” se prosadila. Příští týden to bude mít pravda těžší, ale prohrát nemůže. J.Š.

P.S.

Pátek 16. září 2005 - Masarykova Vatra v Lánech – 17.00 Muzeum TGM, 18.00 hrob TGM, 19.00 zapálení Vatry. 
"TA VĚC VOLÁ DO NEBES" - jak dlouho lze bez následkú ignorovat skutečnost o které většina veřejnosti už ví a všichni odpovědní vědí?!

Podklady pro práci komise pro kontrolu BIS PS-PČR

Kdy už konečně někdo za rozval BIS přijme (vyvodí) odpovědnost? Míní komise pro kontrolu BIS PS-PČR a její předseda Jan Klas nezaslouženě pobírat peníze za nicnedělání a být tak nápomocna rozpadu bezpečnostního zajištění naší země?! Přijedou členové komise a její předseda do Přerova, kde Mgr. Michalu Jelínkovi vůbec nedochází, že se jedná nejen o lidské osudy, ale i o bezpečnost České republiky?

“Soudíme Hučína, soudíme a budeme ho soudit ještě sto let a pak z budovy přerovského soudu uděláme muzeum Vladimíra Hučína a město z toho bude mít stálý příjem, budou sem jezdit turisti a Přerov bude vzkvétat.”

Z písničky Pepy Nose

___________________________________________________________________

Pane poslanče,

včera jsem v TV viděl, jak národu sdělujete, že bývalí estébáci BIS neškodí a že nepředstavují nebezpečí pro tento stát. Ředitel Lang stál za vámi, jakoby dohlížel na to, jestli vše řeknete správně, jak vám nakukal.

Říkal jste to s takovou jistotou, jako jste před celým národem očernil a za teroristu označil pana V. Hučína - viz ono CD, které jste ode mne obdržel. Když pominu skutečnost, že jste doposud nenašel odvahu se panu Hučínovi omluvit (za což by vás jistě dědeček pěkně vyhuboval...), lze téměř s jistotou říci, že za rok za dva tito estébáci problémem budou - stejně jako se ukazuje pravda o panu Hučínovi. Z vaší komise pro dohled nad BIS musí mít ředitel Lang a jeho souvěrci docela legraci. Opět jste skočil na špek - je to hloupost anebo záměr? Uvědomte si už konečně vaši pozici a odpovědnost!!!

Vacek Jaromír

___________________________________________________________________

Ředitel tajné služby BIS Jiří Lang se ve čtvrtek zastával exdůstojníků komunistické Státní bezpečnosti, kteří dodnes pracují ve vedoucích funkcích v BIS. Langovi nevadí ani to, že mají školení u sovětské tajné služby KGB." Věděl jsem to od samého začátku," řekl ve čtvrtek Lang po jednání sněmovní komise pro dohled nad BIS a přiznal se, že mu tito lidé dělali počátkem devadesátých let v kontrarozvědce dokonce nadřízené a že ho školili v operativní práci. "Byli to mí první vedoucí, ale jenom proto, že v tom úřadě jiní nebyli. Já jsem nastoupil do služby po revoluci jako řadový pracovníka byl jsem tam, kde jsem byl," prohlásil Lang, čímž šokoval i přítomné poslance.

Ti se případem zabývali poté, co na exdůstojníky StB upozornila MF DNES a televize Nova. Předseda sněmovní komise Jan Klas po dvouhodinovém jednání, které bylo tajné, řekl, že informace jsou závažné a že si Langa pozvali ještě na další zasedání v září. Lang se na komisi podle poslanců "zapotil". "Bylo to jedno z
nejkonfrontačnějších jednání, kte
ré jsem zažil," řekl Klas. I většina poslanců z komise je proti tomu, aby exdůstojníci StB pracovali v novodobé tajné službě.
Proč BIS nevyužila služeb exdůstojníků StB jen krátce na přechodnou dobu po listopadu 1989 a pak se jich nezbavila? "Já jsem o tom
nerozhodoval," reagoval ve čtvrtek na tuto otázku Lang, který však byl již od roku 1998 náměstkem BIS a kterému tak od té doby podléhala celá operativa služby, a tedy i odbor, kde drtivá většina exdůstojníků StB působí. Klas ještě před jednáním komise prohlásil, že pokud se ukáže, že situace je vážná, bude požadovat, aby byl tento odbor v BIS s komunistickými důstojníky zrušen a vytvořen znova. Po jednání pak jen řekl, že "situace je skutečně vážná." Tento odbor má odhalovat v zemi agenty zemí bývalého Sovětského svazu. Lang poslancům vysvětloval i případ důstojníka BIS Jaroslava Kukačky, který byl ze služby propuštěn kvůli podezření, že zpronevěřil tajné fondy služby a vybíral výpalné od podnikatelů. "Velmi mě to mrzí. Ten člověk selhal a služba za to nese následky," řekl Lang.

km, MF DNES 19.8.2005

___________________________________________________________________

Divadýlko pro veřejnost

Policejní pátrání po Radovanu Krejčířovi na Seychelách a neuvěřitelný úspěch Bezpečnostní informační služby, která před několika měsíci údajně překazila teroristický útok kdesi v Evropě. Co mají tyto akce společného? Zdálo by se že nic. Ve skutečnosti je obojí trapná habaďůra na občany. Policie i biska mají z ostudy kabát, a tak veřejnosti předhodily tučné sousto.

Deníky Bohemia - 16.9.2005

Ta první dodnes zaměstnává estébáky, dokonce takové, kteří u nás pro sovětskou tajnou službu šmírovali západní diplomaty. Před několika lety neuhlídala Iráčana, který jim před nosem frnkl s celou rodinou a dvěma stěhovacími auty. Té druhé nejprve utekl při domovní prohlídce Krejčíř. Potom Krejčířová se synem a nakonec i jejich dva psi.Teď nás obě organizace chtějí opít rohlíkem! Veřejnost má žasnout nad schopnostmi geniálních agentů BIS a nadšeně sledovat policisty honící Krejčíře v daleké cizině. Pravdou je, že BIS čelí jednomu skandálu za druhým, je prolezlá fízly, kteří nepracují pro český stát, ale pro politické strany a bůhvíkoho ještě. Pravdou je, že Seychely jsou bezpečný úkryt a Krejčíře odtud žádná rychlá rota nedostane. Stát tak daňovým poplatníkům předvádí za jejich peníze trapné pimprlové divadélko, které připomíná nekonečný televizní seriál. Možná je to show, ale určitě bez reality.

___________________________________________________________________

Extremismus - terorismus je problémem současného světa! To jen já jsem byl obviněn ze šíření poplašných zpráv, když jsem tvrdil, že extremismus je hrozbou! V Přerově došlo k 5 neobjasněným teroristickým útokům včetně bombového útoku na kancelář KPV. Toto téma se však dnešním mocným ve vedení bezpečnostního aparátu jaksi nehodí a to je také jeden z důvodů, proč zatajují soudní proces!

Vladimír Hučín, Přerov 7.7.2005

Podstatnou vinu na této situaci má bývalý šéf Vojenského obranného zpravodajství Radovan Procházka - člen KPV a ČSBS!!! Tento člověk např. v době svého působení v polovině 90 let chtěl obnovit zpravodajskou činnost proti Německu a potažmo i proti Oldřichu Stránskému. R.Procházka je úzce spojen s Andělou Dvořákovou a spol! Zde je nutno především upozornit, že R.Procházka je ve velmi úzkém spojení s bývalým šéfem BIS Jiřím Růžkem, který také v minulosti působil s Procházkou v armádě! Dnes je Růžek bezpečnostním poradcem předsedy KDU-ČSL Kalouska ! (R.Procházka je ten, kdo chtěl na Žofíně 2004 vypnout mikrofon Janu Šináglovi). Také se významně angažoval proti J. Šináglovi na Hradě s tím, aby nebyl vpuštěn do Španělského sálu !

Vladimír Hučín, Přerov 7.7.2005

Na základě mých zkušeností z působení v BIS jsem nucen v rámci svých možností varovat veřejnost před bezpečnostními složkami PČR a BIS. Vycházím především z vyšetřování nedávných teroristických útoků na Přerovsku včetně bombového útoku na kancelář pobočky Konfederace politických vězňů v Přerově v r. 1999. Zde na tomto konkrétním případě lze prokázat, že po nástupu ČSSD došlo opakovaně k výraznému zneužití bezpečnostních složek k prosazení politických zájmů ČSSD a to tím, že pod legendou boje proti terorismu byli ze státní správy odstraňováni odpůrci ČSSD a KSČM. Nynější zvýšená bezpečnostní opatření dávají vedoucím představitelům bezpečnostních složek možnosti ke sledování občanů. Na základě svých zkušeností předpokládám, že tato opatření budou zneužita i proti těm, kteří nejsou spokojeni s polistopadovým politickým vývojem v ČR. Zde mám na mysli především občany, kteří oprávněně kritizují zvýšené aktivity komunistů a jejich rostoucí vliv ve státní správě. Vycházím z toho, že na odpovědných místech v bezpečnostních složkách jsou zakonzervováni exponenti bývalého komunistického režimu a jejich nohsledi. Současná tristní situace v ČR navozuje oprávněný názor, že už ani není komu žalovat! Velmi vážná je situace na státních zastupitelstvích, kde komunistické sedliny již mají své neotřesitelné pozice díky podvodným a nedokonalým bezpečnostním prověrkám na něž jsem mnohokrát upozorňoval!

Vladimír Hučín, Přerov 8.7.2005

Na problematice propagace komunismu jsem celou řadu let dělal. Mnoho mých kolegů mne před touto problematikou varovalo s tím, že mne to může zničit. Byl jsem do BIS doporučen KPV (těmi skutečnými bojovníky proti komunismu, ne takovými jako je Drobný, Kavalírová, Procházka a spol) a KAN. To byl také důvod proč jsem se této problematice mimo jiné věnoval. Když jsem se komunistům dostával jak se říká na kobylku, tak představitelé BIS jako Princ, Bublan, Růžek a další podobní nedůvěryhodní a podlí lidé veškeré tyto operativní akce sabotovali! To především platí např. v případě vyšetřování teroristických útoků v Přerově včetně bombového útoku na kancelář KPV.

Vladimír Hučín, Přerov 17.7.2005

Co se týče Bublana a jeho nasazení PČR proti technařům, zde bych spíše očekával, že Bublan v rámci svých nynějších a dřívějších možností měl schválit - iniciovat zákrok proti zločineckému spolčování komunistů např. na Letné a nebo kdyby se stejnou energií jako proti technařům postupoval proti levicovým extrémistům, kteří v Přerově provedli několik teroristických útoků včetně bombového útoku na kancelář KPV. V těchto případech měl možnost alespoň prokázal, na čí straně je! Z posledního vývoje je zřejmé, že Bublan je na straně zločinecké - kryptokomunistické ideologie! Zneužití represivní moci proti mladým je jen fragmentem toho, co může ještě následovat, pokud občanská společnost již neřekne dost! Z Bublanem mám téměř desetiletou velmi špatnou zkušenost v rámci mého působení v BIS a svá varování jsem prezentoval již před jeho nástupem na post ministra vnitra. V tomto směru nelze vinit pouze Bublana, ale je nutno si posvítit především na ty, kteří měli a mají zájem Bublana držet na tak vlivné pozici jako je ministr vnitra! Za ne příliš moudré považuji to, že do čela vyjednavačů o policejním zákroku proti technařům se dostávají lidé jako Havel a Kocáb. Tito jmenovaní sice mohou u veřejnosti v zájmu svých pozic vzbudit určité nostalgie z nadšení polistopadového období, ale tím jenom celou věc zamlží a k ničemu konkrétnímu se nakonec nedojde! Je nutno si uvědomit, že se sametovými hesly o pravdě a lásce jsme pouze napomohli zakonzervovat ve státní správě zločinecké postkomunistické struktury, které jak vidíme, jsou proti uvedeným heslům a postupům naprosto imunní! Mám zato, že demokratická veřejnost zde má jedinečnou a zřejmě i poslední šanci ke změně a to dříve, než se z našeho státu za asistence ČSSD a jejich kryptokomunistických spojenců stane něco jako policejní stát!

Vladimír Hučín, Přerov 6.8.2005


Za svého téměř desetiletého působení v BIS mohu prohlásit, ale především prokázat to, že Bublan byl jeden z těch, kteří zastavili operativní - zpravodajskou činnost, která směřovala k objasnění teroristických útoků v Přerově včetně bombového útoku na kancelář KPV v Přerově. Bublan tímto svým postojem značně napomohl protiamerickým ultralevicovým aktivitám, které byly předmětem mého kontrarozvědného zájmu - a
kcí s krycím názvem Silon, Dýka, Hrob, Podkova, Barel a další. Na tomto konkrétním případě lze dokázat, že to byl především Bublan a spol., kdo v ČR napomáhá vyvolávat protiamerické aktivity!

Ještě malou poznámku: S Bublanem jsem měl v BIS několik konfliktních situací a to např. když jsem se vyjadřoval proti bývalým příslušníkům StB a dalším někdejším komunistickým poskokům v BIS. Bublan se jich zastával a tím jim upevňoval jejich pozice! Bylo to většinou v případech, kdy se jednalo o aktivity zaměřené proti zájmům USA a NATO! Zde by naprosto stačilo, aby se zveřejnila alespoň část mých zpravodajských - služebních záznamů, které jsou součástí trestních spisů na mne vedených u OS Přerov! Pokud můžete, tak toto mé svědectví přepošlete dalším.

Vladimír Hučín, Přerov 7.8.2005

V r. 1999-2000 jsem v BIS se znepokojením pozoroval aktivity ČSSD, jejichž cílem bylo paralyzovat ÚDV. Na těchto aktivitách se podíleli i lidé z BIS, kteří se podíleli např. i na mém odstranění z BIS a následném zatčení. Jedním z propagátorů zrušení ÚDV byl v olomoucké BIS jistý mjr. Stanislav Vrána, který dnes pracuje na centrále BIS Praha. V případě potřeby je možno jmenovaného podrobně identifikovat a doložit jeho fotografii.

Vladimír Hučín, Přerov 9.8.2005

Ke sdělení Okresního soudu ve věci zabavených věcí, kde se konstatuje, že tyto věci nelze navrátit, jen malý komentář: V r 1976 jsem byl StB zatčen (bylo to mé druhé trestní stíhání za protikomunistickou činnost) na základě vykonstruovaného obvinění s tím, že jsem měl připravovat atentát na Deana Reeda a že jsem chtěl narušit tehdejší volby. Při domovní prohlídce byly v bytě mých rodičů zabaveny starožitné předměty - šavle, dýky a bajonety (součást rodinné sbírky po předcích z r. 1860)). Dále byly zabaveny historicky cenné přístroje, které patřily mému dědovi. Také byly zabaveny knihy s protisovětským obsahem (SSSR vláda lži a podvodu od Waršavského a další knihy). Tehdejší odsouzení, kdy jsem byl 8 měsíců ve vazbě STB Ostrava, bylo prodlouženo na 9 měsíců nepodmíněně. Do mého stíhání byl aktivně zapojen agent StB Antonín Mikeš, který byl v r. 1991 dekonspirován jako spolupracovník KGB Olomouc. Původní obvinění mi nebylo prokázáno, ale při domovní prohlídce byla nalezena nefunkční pistole z r.1905 Steyr ráže 6.35, která sloužila jako těžítko mému dědovi. Na základě toho jsem byl odsouzen k 9 měsícům nepodmíněně a to z toho důvodu, aby tím byla pokryta délka vazby na StB v Ostravě! Toto odsouzení bylo po patnáctiletém soudním jednání v celém rozsahu zrušeno počátkem r.2005. Na základě tohoto rozhodnutí jsem požádal Okresní soud o vrácení zabavených věcí. V předcházejících jednáních jsem upozornil, že některé ze zabavených věcí se nacházejí na chatách bývalých příslušníků StB. Zde mohu konkretizovat např. kapitána Zdeňka Vincence. To je realita dnešní postkomunistické justice.

Vladimír Hučín, Přerov 11.8.2005

Kpt. JUDr. Luděk Eichler. Tento gauner mě opakovaně vyslýchal. Po nástupu ČSSD se dostal k BIS a dnes je šéfem inspekce BIS ! Tento zmetek mne jako orgán BIS vyslýchal v den mého propuštění z BIS - dne 16.2.2001. V průběhu výslechu po mně neustále chtěl vědět identifikaci mých zdrojů, které působily na problematice levicového extremismu. Zde upozorňuji na KSM a jeho tehdejšího předsedu Josefa Gottwalda. Zdroje z této oblasti gaunera Eichlera zajímaly především! Jak vidíte, zločinné spolčení lze konkretizovat! Od té doby, kdy jste na KSM podali podnět ke stíhání, uplynula nějaká doba a podívejte se, kam se ti zločinci zatím vyšplhali! Josef Gottwald je členem předsednictva ÚV KSČM a JUDr. Luděk Eichler, dnes již plukovník, je ředitelem inspekce BIS a já po ročním vazebním vyšetřování jsem vůbec rád, že jsem zatím na svobodě! Co více k tomu dodat, taková je dnes realita ! Dejte vědět dalším.

Vladimír Hučín, Přerov 15.8.2005

Plk. Jan Princ tehdy svým postavením jako ředitel kontrarozvědky teritoriálního odboru v Olomouci v podstatě chránil bývalého příslušníka StB por. Vladimíra Raimra, který po 17.listopadu 89 se opět díky Janu Princovi dostal do kontrarozvědky stejně jako jeho manželka - bývalá pracovnice StB působící na úseku sledování korespondence! Por. StB Vladimír Raimr byl ten, který nezákonným a podlým způsobem nutil Pavla Trhlíka ke spolupráci s StB. Pavel Trhlík na něho upozornil a potom došlo k té podivné “sebevraždě”! K tomu bych rád ještě upozornil, že otec jmenovaného příslušníka StB je ten, kdo mne v r. 1971 fyzicky napadl při akci komunistů, když v Přerově oslavovali 50.výročí založení KSČ! Ten mi také tenkrát doslova vyrval vlasy a tloukl mojí hlavou o záchodovou mísu! Za to jsem byl v r. 1971 ještě navíc odsouzen! Dnes už je tento trest rehabilitován!

(Viz dokument ČT Zpověď 1999 Fero Feniče, který byl na festivalu FEBIO 2000 v kině MATT v Praze stažen z programu 5 minut před plánovaným promítáním. Plakáty byly škrtány a strhávány na poslední chvíli! J.Š)

Vladimír Hučín, Přerov 13.8.2005

Nelze se zabývat pouze těmi jmenovanými pracovníky BIS. Těch estébáckých dobře placených a živených zločinců a dalších komunistických kolaborantů je v BIS mnohem více. Je také nutno udeřit na Odbor vnitřní bezpečnosti BIS, který tato zločinecká individua ochraňuje! Ředitel BIS Jiří Lang a předchozí ředitel BIS Jiří Růžek (dnes chráněnec Miroslava Kalouska v KDU-ČSL) jsou spolu s dalšími odpovědni např. za řadu neobjasněných komunistických aktivit, které ohrožují bezpečnost ČR. To je také skutečný důvod toho, proč byl soudní proces vedený proti mé osobě řadu let veden s vyloučením veřejnosti! V daném případě je nutno varovat také státy NATO, neboť ČR se pro demokratické společenství již stala jakýmsi Trojským koněm! Dnes si nedovedu představit, že bych mohl za této situace v BIS pracovat! Mé propuštění z BIS a následné zatčení a uvěznění je logickým důsledkem situace, která po nástupu ČSSD a jejich kryptokomunistických spojenců v bezpečnostních složkách nastala!

Vladimír Hučín, Přerov 19.8.2005

Mne jako bývalého zpravodajce zaujalo to, jak se Miroslav Grebeníček ohání ministrem vnitra Františkem Bublanem ve věci přiměřenosti policejního zákroku. Já nevím už pokolikáté jsem veřejnost upozorňoval na hanebné jednání Františka Bublana ještě v době, kdy působil jako vedoucí pracovník BIS. Bublan se mi v BIS jevil vždy jako velmi aktivní ochránce bývalých příslušníků StB a dalších komunistických kolaborantů. Komunisté mají v osobě Františka Bublana v podstatě svého člověka. Je tedy logické, že se Grebeníček obhajuje Bublanem. Znovu a znovu opakuji, že František Bublan ještě jako vedoucí pracovník v BIS je spoluodpovědný za neobjasnění teroristických útoků v Přerově včetně bombového útoku na tamní kancelář KPV. Toto by měly být dostatečně závažné důvody k tomu, aby Bublan byl za tyto skutečnosti postaven před trestněprávní odpovědnost! Při výslechu současného ředitele BIS Jiřího Langa u Okr. soudu v Přerově vyšlo najevo, že Bublan znemožnil mé působení v týmu Výbuch. Bublan tak zřejmě učinil z toho důvodu, aby nebylo možno prokázat, že levicoví extrémisté - pachatelé teroristických útoků v Přerově - mají úzké vazby na KSČM !

Vladimír Hučín, Přerov 22.8.2005

___________________________________________________________________

JUDr. Ludmila Svatošová - soudkyně Vrchního soudu v Olomouci - bude na jednom z příštích jednání soudu v Přerově volaná jako svědek obžaloby. V tomto konkrétním případě je Hučínovi kladeno za vinu, že měl doma její identifikaci - důkazy o její činnosti v soudním procesu, kde ho za pobuřování, hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele a za další odsoudila v r. 1984 na 30 měsíců nepodmíněně do věznice s nejostřejším - převýchovným režimem a k tomu mu přidala 2 roky ochranného dohledu ve III.odstavci. To samozřejmě není ani zdaleka vše, co bude u toho soudu ještě projednáváno. Soud musí být veřejný, krytí komunistických zločinců je zločin.

Jiří Vaněk, Austrálie 28.5.2005

Martin Jan Stránský v jednom z letošních čísel Přítomnosti vyslovuje domněnku, že Stanislav "Upřímný" Gross dostal kufřík s 10 mil.Kč, za to, že provede v policejním a bezpečnostním aparátu čistku podle pokynů současných velitelů. Patřil tam i Mlýn a vyhození V.Hučína s následným osočováním a pronásledováním." Kdo bude chtít shodit předsedu Grosse, ať se ho zeptá, kde vzal peníze na svůj dům," napsal M.J.S. Zeptal se Kalousek a výsledek na sebe nedal dlouho čekat. Gross je na chvíli v pozadí, ale padnout ho nenechali. Jeho člověk Bublan zůstává a dál škodí.

J.T. 19.8.2005

___________________________________________________________________

Společnosti slušných krajanů se podařilo získat seznam zrádců od jejich spolupracovníka z Ministerstva vnitra

První část policistů, kteří se aktivně podíleli na zločinném spolčení za účelem likvidace kpt. Vladimíra Hučína:

! Seznam je stručný – ve skutečnosti je počet zrádců daleko větší !


GROSSTAPO

Martin Hádek, Ondřej Starý, Jiří Pščolka, Tomáš Landsfeld, Tomáš Krul, Martin Abrahám, Martin Kraus, Radovan Svoboda, Radim Kroupa, Eduard Choďura, Ivo Peterek, Stanislav Vorěček, Stanislav Vydrař, Pavel Lička, Jiří Zlámal, Vítězslav Šmída, Tomáš Rumpl, Vilém Vaculík, Václav Voznica, Petr, Pelíšek, Josef Krobot, Jan Murček


SOUDCI: schvalovali zatčení, vazbu, domovní prohlídky, telefonické odposlechy, sledování a pod.:

JUDr.Luboš Vlasák, JUDr.Miroslav Veverka, JUDr.Dana Pacholíková, JUDr.Emilie Richterová, JUDr.Igor Gabler, JUDr.Vlasta Zajícová, JUDr.Jaroslav Hudeček, Mgr.Michal Jelínek.


STÁTNÍ ZÁSTUPCE

JUDr. Lenka Šromová

PRACOVNÍCI BIS

Jiří Růžek, Jan Panaš, Petr Mencl, Karel Popel, Jiří Lang, Jan Princ, František Stárek, Luděk Eichler, Vladimír Lapáček, Pavel Charvát, Stanislav Vrána, Rostislav Bulánek


Výše uvedení policisté, soudci, státní zástupci a pracovníci BIS většinou mají nebo měli vedoucí postavení a proto je nutné jim dát přednost. Jsou to především bezcharakterní zločinci - bývalí kolaboranti z řad SSM, KSČ, SNB a StB.


Redakce Bohemie a Společnost slušných krajanů Vám všem přeje hezký a slunečný víkend

___________________________________________________________________

P.S.

Jedná se o zlomek dokumentů, které jsou k dispozici z veřejně přístupných zdrojů. Rád Komisi pro kontrolu BIS PS-PČR poskytnu další, jako podklady pro jejich odpovědnou práci. Sestavil, text zvýraznil a poznámkami doplnil J.Š.

www.jan.sinagl.cz

Hore