hlavna stranka

You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.

Vyhlásenie vlády Slovenskej republiky k februárovému prevratu v roku 1948
a ocenenie činnosti Svetového združenia bývalých politických väzňov

Vyslovujeme touto cestou poďakovanie predsedovi vlády Slovenskej republiky Eduardovi Hegerovi za zaslanie listu s vyhlásením vlády k 75. výročiu komunistického prevratu vo februári 1948, ktorým vláda vyjadrila zásadný postoj k temnému obdobiu našich dejín, ktoré zanechalo hlboké politické, duchovné, morálne i hospodárske škody, ktoré pociťujeme dodnes. Najtragickejším dôsledkom vlády komunistického režimu však boli ľudské obete, stovky popravených a zabitých, tisíce mučených a desaťtisíce nespravodlivo väznených a prenasledovaných.

Vážime si, že predseda vlády ocenil činnosť Svetového združenia bývalých politických väzňov ako prínos k rozvoju našej krajiny, budovaniu spoločenských, morálnych a duchovných hodnôt, a ku kultivovaniu demokratického povedomia spoločnosti, čo je žiaľ v rozpore s prístupom ministra vnútra, ktorý už tretí rok obmedzuje činnosť združenia, v porovnaní s ostatnými združeniami, diskriminačnou a likvidačnou dotáciou.

  Svetové združenie bývalých politických väzňov


https://www.vlada.gov.sk/komunike-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-k-februarovemu-prevratu-v-roku-1948

Zdieľať  | 


Vyhlásenie vlády Slovenskej republiky k februárovému prevratu v roku 1948

hlavna stranka