hlavna stranka

Symbolická pietna spomienka pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu v Poprade

20 novembra o 10.00 hod. si Svetové združenie bývalých politických väzňov a prednosta Okresného úradu v Poprade Dr. Jozef Bednár, pri príležitosti dňa boja za slobodu a demokraciu uctili obete totalitných režimov položením vencov k pamätným tabuliam umiestneným na budove Okresného úradu a Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity na Nábreží Jána Pavla II. v Poprade. Veniec bol položený aj k pamätnej tabuli na zimnom štadióne venovanej účastníkovi boja za národné oslobodenie Antonovi Babonymu. (Pietna spomienka sa konala len symbolicky bez ozvučenia a príhovorov z dôvodu likvidačnej dotácie, ktorú združeniu už tretí rok poskytovalo MV SR pod vedením exministra vnútra Mikulca!)
Touto cestou vyslovujeme poďakovanie spravodajskej televízii RTVS 24 za účasť na pietnej spomienke.

Zdieľať  | 
RTVS 24 Spomienka na obete totalitných režimov

34 rokov je dostatočne dlhý  čas na zamyslenie nad ideálmi 17. novembra 1989

V Poprade si  20. novembra položením vencov k  pamätným tabuliam  Antonovi Mačugovi, Alojzovi Žemľovi a  Antonovi Babonymu umiestnenej na budove zimného štadiónu symbolicky uctili obete totalitných režimov  na našej dlhej a strastiplnej ceste k slobodnejšej spoločnosti. 
Minulé storočie poznamenali dva totalitné režimy fašizmus a komunizmus. Na rozdiel od 17. novembra 1968 vtedy sme nemali slobodnú  voľbu. 
Fašizmus nám vnútilo Hitlerove nacistické Nemecko  a komunistický režim sa dostal k moci  ako  následok rozdelenia sfér vplyvu víťaznými mocnostiam po skončení 2. Svetovej vojny.

Po novembri sme však už mali možnosť vlastnej slobodnej voľby a v tom je zásadný rozdiel medzi rokmi 1939 a 1948. 

34 rokov je dostatočne dlhý čas na porovnávanie a bilancovanie či sa naplnili myšlienky novembra 1989 o lepšej a spravodlivejšej spoločnosti. V oblasti ľudských práv a náboženskej slobody sa veľa zmenilo k lepšiemu. Na našich hraniciach sa už nestrieľa a môžeme slobodne cestovať. Ale klamali by sme sami seba keby sme tvrdili, že zmena  politického systému nepriniesla iné obete a to najmä v oblasti sociálnej, zdravotnej, z radov ľudí, ktorí prišli o prácu a nedokázali sa prispôsobiť, obete exekúcii  a žiaľ aj  sociálnych samovrážd. Mali by sme sa preto poučiť z našich chýb a zlyhaní pretože práve o tom je sloboda a demokracia, inak budeme opäť vytvárať len ďalšie falošné mýty.

Česť pamiatke obetiam totalitných režimov!

Svetové združenie bývalých politických väzňov

hlavna stranka