hlavna stranka

Novoročné zamyslenie


Zdieľať  | 

Milí bratia, milé sestry, priaznivci a sympatizanti Svetového združenia bývalých politických väzňov, skončil sa rok aký nikto z nás na jeho začiatku nečakal pretože rok 2020 sa stal rokom koronavírusu, čo poznamenalo životy každého z nás a obmedzilo činnosť nášho združenia a možnosť stretávať sa.

Rok 2021 bude pokračovaním roku pandémie koronavírusu, ktorá ľudstvo prekvapila a na ktorú Slovensko tak ako aj väčšina krajín nebolo pripravené.  Žiaľ  v ťažkých časoch sa na rozdiel od iných národov nedokážeme zomknúť a jeden druhému pomáhať. Naoko sa hlásime k Bohu a kresťanskej viere ale v skutočnosti tak nekonáme.  Pandémia nebezpečnej infekčnej choroby nás nespojila ale naopak rozdelila. Tak ako bolo Slovensko rozdelené v čase 2. svetovej vojny,  kedy príslušníci POHG ešte tesne pred ukončením vojny vraždili vlastných občanov, aj dnes sú žiaľ mnohí  schopní pre svoje záujmy spochybňovať existenciu koronavírusu, opatrenia proti  jeho šíreniu, opodstatnenosť očkovania a to aj za cenu smrti svojich  spoluobčanov. Namiesto  kresťanskej a ľudskej pomoci  blížnemu  sledujú len svoje politické ciele a zneužívajú pandémiu na vyhlásenie referenda o predčasných voľbách, ktorými by chceli opäť vrátiť  Slovensko  späť k bohorovnému zneužívaniu skorumpovanej  prokuratúry, polície a justície. Róbert Fico dokonca označil bývalých prominentov obvinených zo založenia zločineckej skupiny priamo na polícii, prokuratúre a justícií za politických väzňov.  Skutoční politickí väzni však trpeli vo väzniciach nie za nadobudnuté majetky, kontá v bankách, domy na Floride, či zlaté tehličky ale za svoju vieru a presvedčenie, čo im dalo silu vydržať a prežiť peklo komunistických väzníc a uránových baní.

Namiesto toho, aby sa ľudia domáhali práva na poznanie pravdy, kto je zodpovedný za vznik koronavírusu,  organizujú  sa protesty proti  opatreniam proti šíreniu infekcie, ktoré sú pokrytecky označované  ako porušovanie ľudských práv a slobôd. Ignoruje sa pri tom ale základné právo ľudstva, ktoré je nadradené všetkým formálne deklarovaným právam na papieri a tým je právo na ľudský život a zdravie človeka. Ak človek zomrie alebo príde o zdravie všetky ostatné ľudské práva, vrátane práva na slobodu  pohybu mu už budú nanič.

Ak koronavírus nie je prirodzeného pôvodu a unikol z laboratória, ľudia majú právo poznať pravdu a je potrebné identifikovať pôvod vírusu resp. jeho tvorcov. Existujú totiž len dve možnosti.  Buď je vírus produktom nezodpovedného a bezohľadného experimentovania a zasahovania do prírodných a božích zákonov, k čomu už neraz zo strany biologických inžinierov došlo, tak ako pri pokusoch s klonovaním a výskume ľudských embryí, čo je oficiálne a formálne vo väčšine štátov zatiaľ zakázané, alebo samotná príroda vracia ľudstvu to čo jej spôsobili  zaslepenou  ziskuchtivosťou pri ktorej ľudia, zamorujú vzduch, moria a pevninu odpadmi,  likvidujú amazonské pralesy a nekontrolovanou výstavbou ničia každý kúsok zelenej plochy,  čomu sa nevyhlo ani Slovensko. 

Rok 2020 bol rokom volieb a odchodu Smeru-SD do opozície, čo tak ako v minulosti po odchode HZDS opäť rozdelilo spoločnosť. Naše združenie bolo  počas dvanástich rokov vlády koalície vedenej Smerom v nemilosti a dostávalo smiešne nízku dotáciu v porovnaní s inými občianskymi združeniami. Uvidíme či  v prístupe kompetentných, ktorí rozhodujú o podpore združení zastupujúcich politických väzňov dôjde k zmene.

Bývalí politickí väzni, príslušníci PTP,  obete Gulagov  a ich príbuzní sa dočkali zvýšenia príplatku k dôchodku. Keďže novela zákona bola prijatá ešte v júni 2019 s účinnosťou až od 1. januára 2020 vo volebnom roku, viacerí sa vzhľadom na vysoký vek toho už nedožili.

Od januára 2021 sa ďalšou novelou zákona 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodkom politickým väzňom  tým, ktorí  požiadali   Ústav pamäti národa o vydanie preukazu veterána protikomunistického odboja a bol im vydaný alebo bol vydaný manželke alebo sirotám v prípade jeho smrti in memoriam, zvyšuje príplatok k dôchodku a má im byť vyplatený finančný príspevok. Či tomu tak bude ukáže čas. Žiaľ naše nesúhlasné stanovisko k rozdeleniu  politických väzňov na kategórie predkladatelia novely zákona nevzali v úvahu, rovnako ako neakceptovali naše pripomienky k novele zákona č. 125/1996 Z.z.  o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému.

Rok 2020 bol opäť aj rokom rušenia zvýhodnení v MHD pre bývalých politických väzňov. Tentoraz v Košiciach, podľa vzoru Prešova, kde ich  primátorka za KDH pani Turčanová zrušila  ešte v jej prvom volebnom období. Našej žiadosti o prehodnotenie týchto necitlivých krokov k obetiam bývalého režimu čiastočne vyhovel len primátor  Košíc. Bezplatné cestovné bolo v Košiciach obnovené ale len pre členov s trvalým pobytom v Košiciach.  V Prešove ostali k naším žiadostiam opäť slepí a hluchí.

Je nás z roka na rok menej a tri organizácie zastupujúce politických väzňov na Slovensku, Konfederácia politických väzňov, Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja a Svetové združenie bývalých politických väzňov  žiaľ opäť napriek naším výzvam  nenašli k sebe spoločnú cestu, ktorá by viedla k zjednoteniu.

 Čaká nás rok, ktorý bude pre mnohých ťažký vzhľadom na  zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu vo svete v dôsledku pandémie.  Berme to ako varovanie a výzvu. Ľudia sa rútili  nezodpovedne plnou parou „Titanikom blahobytu“ do vlastnej skazy. Príroda nám to dala, dúfajme ešte  včas, najavo.
Je potrebné si zrovnať  priority, prestať ničiť prírodu a začať žít zmysluplne. To za nás politici neurobia. Každý nesieme osobnú zodpovednosť za svoje životy a čo z nich tu zanecháme našim  deťom.   Samotná  bezduchá  materiálna existencia a konzum, vedú nevyhnutne  k mravnej a hospodárskej  deštrukcii na ktorú doplatíme nakoniec všetci. Nestrácajme však nádej a vieru, ktorá nám aj v tých najťažších časoch pomohla prežiť a verme, že s Božou pomocou možno prekonať všetko.  

Ďakujem všetkým  naším priaznivcom  za priazeň aj v tomto roku.  Pokiaľ mi sily a zdravie dovolia, budem  pre naše združenie a jeho činnosť  robiť čo budem môcť.  Prajem všetkým ľuďom dobrej vôle  Božie požehnanie, zdravie  a nádejeplný  rok 2021!

František Bednár
predseda SZBPVhlavna stranka