hlavna stranka

Nezabúdame na našú spoločnú minulosť


Pietna spomienka pri príležitosti 51. výročia okupácie 21. augusta 1968 v Poprade

Svetové združenie bývalých politických väzňov pripravilo V Poprade  tak ako každý rok od odhalenia pamätníka obetiam okupácie pred sedemnástimi rokmi  spomienkovú akciu venovanú tragickým udalostiam z 21. augusta 1968. Úvodnú báseň predniesla Elena Bačkorová. Pietnu akciu moderoval Marek Duda. Zúčastnili sa a vence a kvetiny k pamätníku položili,  viceprimátor Popradu Ing. Ondrej kavka, za Ústav pamäti národa Mgr. Ján Endrödi,   starostka  obce Hôrka Ing. Helena Mihalčinová, rodina Jozefa Bonka,  poslanci mestského zastupiteľstva v Poprade, Anna Schlosserová a  MUDr. Mária Radačovská, za Svetové združenie bývalých politických väzňov (ZBPV)  František Bednár, zástupcovia organizácii  politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja a  Konfederácie politických väzňov Slovenska,  V príhovoroch vystúpili, viceprimátor Ing. Ondrej Kavka, Mgr. Ján Endrödi z ÚPN, starostka obce Hôrka Ing. Helena Mihalčinová a predseda SZBPV František Bednár,  Pietna spomienka bola ukončená hymnami Slovenskej a Českej republiky.

Zdieľaj  | 


Príhovor viveprimátora Popradu Ing. Ondreja Kavku Príhovor Mgr. Jána Endrödiho-ÚPN
Príhovor starostky obce Hôrka Ing. Heleny Mihlačinovej Príhovor predsedu SZBPV Františka Bednára
TV Poprad: 51.výročie okupácie Československa STV Správy: 21. august v Poprade

Vyhlásenie Svetového združenia bývalých politických väzňov k 51. výročiu okupácie Československa 21. augusta 1968

Príhovor predsedu SZBPV

Vážení hostia, milí priatelia,
srdečne Vás vítam v mene Svetového združenia bývalých politických  väzňov pri tomto skromnom pamätníku, ktorý sme odhalili  pred sedemnástimi rokmi.

Sú výročia, ktoré sa pripomínajú s veľkou pompou ako štátne sviatky. Výročie  okupácie bývalého Československa v roku  1968 však na Slovensku na rozdiel od Českej republiky medzi ne nepatrí.

Nielenže nie je ani len pamätným dňom  ale názory na tieto tragické udalostí sú zrkadlom   roztrieštenosti  verejnosti a vplyvu  mnohoročnej  štátnej propagandy alebo skôr vymývania mozgov, ktorá amorálnosť povýšila na životný princíp.

Ako spieval v jednom zo svojich protest-songov nebohý Karel Kryl, naučili sme se dělat kompromisy, ohnout záda, zradit kamárada. Práve to bolo najväčšou tragédiou, ktorej následky poznamenali  minimálne dve generácie. Zvykli sme si, a pri tom sme sa Bohu modlili a diablovi klaňali a robíme to aj dnes.
Mnohí pritom znevažujú Alexandra Dubčeka, ktorého označujú ako naivného idealistu za jeho  snahu a pokus o lepšiu a spravodlivejšiu spoločnosť s ľudskou tvárou a neutralitu štátu.

Vtedy sme nemohli  mať  socializmus s ľudskou tvárou a rovnako ani dnes nemôžeme byť neutrálni a mať  spoločenský systém s  ľudskou tvárou, ktorá sa však  politikom nehodí a je úplne jedno či je to socializmus alebo kapitalizmus. K demokratickému a sociálne spravodlivému systému má najbližšie neutrálne Švédsko alebo Fínsko, ktoré sa žiaľ nestali našim vzorom.

Nedávno sa v súvislosti s návrhom  legalizovať okupáciu Československa, ktorý podal jeden komunistický poslanec-bývalý sovietsky prokurátor,  spustili na internete diskusie, kde diskutéri, ktorí sa označujú za Slovákov a národniarov,  schvaľovali prijatie tohto zákona napriek tomu, že  sa vláda Vladimíra Putina od neho dištancovala.   Vpád  vojsk  Varšavskej zmluvy označili ako  oddialenie toho čo prišlo po novembri 1989 v podobe privatizácie, presunu štátneho majetku  alebo skôr jeho rozkradnutia skupinou vopred vyvolených z radov bývalej nomenklatúrni prepojenej s ŠtB a KGB a následne výpredaja strategických podnikov nadnárodným zahraničným spoločnostiam, vrátane vodárenských spoločností.  

Čo k tomu dodať?  Sotva by si vo Fínsku, ktoré je tiež malou krajinou, vedeli predstaviť, žeby tam niekto schvaľoval prepadnutie vlastnej krajiny  a strieľanie do jej občanov.  Alexander Dubček zahynul za dodnes neobjasnených okolností a  väčšina protagonistov Pražskej jari už nežije a nemôže sa brániť. Som presvedčený, že títo ľudia boli natoľko čestní a zásadoví,  žeby v roku 1968 nikdy pre osobný prospech a záujmy cudzích mocností  nezradili občanov Československa, na rozdiel od iných komunistov, ktorí hodili po prevrate v roku 1989 cez palubu robotnícku a roľnícku triedu spolu so svojimi straníckymi preukazmi, ktoré vymenili za osobný blahobyt na úkor ostatných.

Politici ako Dubček by  nikdy  nedopustili, aby Slovensko ovládli oligarchovia prepojení s justičnou a konkurznou mafiou, nikdy by nedopustili milióny exekúcii,  nikdy by nedopustili, aby ľudia umierali zamrznutí na uliciach a aby boli zo zúfalstva doháňaní k sociálnym samovraždám.

Z úcty k ním by sme preto  nemali zabúdať na odkaz 21. augusta, ktorým je vždy ľudská tvár každého politickému systému.
A nemali by sme zabúdať ani  na obete augusta 1968 a ľudí, ktorí boli ochotní za spravodlivejšiu spoločnosť obetovať aj svoj život.

Česť ich pamiatke ! Ďakujem Vám za pozornosť!Foto: Rudolf Schmidt
Udalosti z augusta 1968 si pripomenuli pri pamätníku v Poprade

Na udalosti z 21. augusta 1968 sa nezabudlo: Opäť si ich pripomenuli pri pamätníku Jozefa Bonkahlavna stranka