hlavna stranka

Výzva politických väzňov Správnej rade Ústavu pamäti národa a poslancom NR SR


Poslanci NRSR schválili návrh novely Smeru, SNS, Mosta-Híd aj Martiny Šimkovičej. Podľa novely štatutárnym orgánom Ústavu pamäti národa už nebude predseda správnej rady, ale celá správna rada.Predsedu správnej rady už nebude možné odvolať z funkcie iba vtedy, keď spácha trestný čin alebo 6 mesiacov nebude vykonávať činnosť, ale aj v prípade, ak „boli zistené závažné nedostatky pri výkone jeho funkcie“. To môže byť kedykoľvek, keď sa na tom zhodne väčšina členov správnej rady. Tá má deväť členov a ovládajú ju politici, ktorí sú pri moci – päť členov volí parlament, dvoch členov volí vláda a dvoch vyberá prezident.

Takáto zmena v praxi napríklad znamená, že ak by sa chcel ústav odvolať v nejakom súdnom spore, ako to urobil v prípade sporu o to, či bol Andrej Babiš agentom komunistickej Štátnej bezpečnosti (ŠtB), bude o podaní odvolania rozhodovať správna rada, nie predseda.
Zdieľať  | 

Výzva politických väzňov  Správnej rade Ústavu pamäti národa a poslancom NR SR

Svetové združenie bývalých politických väzňov s poľutovaním prijalo rozhodnutie Ondreja Krajňáka k 1. novembru 2017 odstúpiť z funkcie predsedu správnej rady ÚPN. Ako uviedol, v situácii po prijatí novely zákona nebude môcť plniť poslanie predsedu správnej rady ÚPN a preto sa rozhodol odstúpiť z funkcie. Ako ďalej uviedol pre portál parlametnelisty.sk, expríslušníci ŠtB, ktorí v minulosti škodili, sú stále medzi nami a nepriateľmi ÚPN sú extrémisti, ľudáci a eštebáci. Doplňujeme, že nepriateľmi nielen ÚPN ale aj spravodlivého vysporiadania sa s tragickou minulosťou dvoch totalitných režimov, fašizmu a komunizmu a historickej pravdy sú aj politici a poslanci Národnej rady, ktorí schválili hanebnú novelu zákona, ktorá ÚPN deklasoval na byrokraticko-administratívnu inštitúciu bez právomoci, ktorá touto novelou stratila svoje poslanie v zmysle zákona o ÚPN.

Prijatá novela zákona o ÚPN zobrala predsedovi správnej rady právomoci a kompetencie právnymi krokmi brániť ÚPN na súdoch proti podávaniu žalôb bývalými agentmi a spolupracovníkmi komunistickej Štátnej bezpečnosti, ktorí si z tzv. ochrany osobnosti urobili zárobkový podnik. Tento im mali preplácať zo svojich daní všetci občania Slovenskej republiky, vrátane ich obetí. Jej prijatie je preto urážkou obetí komunizmu a všetkých slušných občanov. Ondrej Krajňák svojou odvahou a statočnosťou dokázal, to čo nebol schopný jeho predchodca nominovaný SNS Ivan Petranský, ktorý svojou pasivitou nesie zodpovednosť za viaceré súdne spory, ktoré by skončili v neprospech ÚPN. Bol to práve Ondrej Krajňák, vďaka ktorému bol prijatý historicky prelomový a bezprecedentný nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, podľa ktorého nemožno žalovať ÚPN za jeho úlohy vyplývajúce zo zákona o činnosti medzi ktoré patrí aj zverejňovanie registrov zväzkov spolupracovníkov ŠtB. Ak by bol Ondrej Krajňák len formálnym predsedom a štatistom ako politický nominant Petranský, daňový poplatníci by museli agentom a spolupracovníkom ŠtB zaplatiť vyše 1 mil. eur.
 
V mene obetí komunizmu ako aj v mene občanov Slovenskej republiky preto vyzývame správnu radu ÚPN, ktorej po novelizácii zákona prináleží kompetencia podávať v mene ÚPN obnovy konania, odvolania, dovolenia a sťažnosti Ústavnému súdu, vrátane sťažností Európskemu súdu pre ľudské práva, aby zodpovedne pristupovala k súdnym sporom pre ochranu osobnosti, v ktorých kľúčovými svedkami boli najmä príslušníci ŠtB. Zároveň vyzývame Správnu radu aby vyvinula tlak na NR SR, aby v zmysle judikátu Ústavného súdu boli týmto príslušníkom odobraté výsluhové dôchodky.

V zmysle nálezu Ústavného súdu by to malo byť morálnou povinnosťou správnej rady ÚPN, ak nemá byť len neškodnou inštitúciou poplatnou politickým stranám, ktoré ovplyvňujú nominácie jej členov

Ak to správna rada ÚPN neurobí, potvrdí sa, že v skutočnosti slúži politickým stranám, expríslušníkom ŠtB, ktorí v minulosti škodili, extrémistom a ľudákom. Zároveň vyzývame poslancov NR SR, aby namiesto eliminovania činnosti ÚPN prijali zákon, ktorý by odňal výsluhové dôchodky príslušníkom ŠtB a veliacim dôstojníkom pohraničnej stráže, ktorí nesú zodpovednosť za usmrtenie vyše 400 ľudí pri pokuse o útek cez hranice.

Je poľutovaniahodné, že Ondrejovi Krajňákovi sa nedostalo zadosťučinenia za, to že aktívne hájil historickú pamäť, dôsledne plnil úlohy vyplývajúce zo zákona o ÚPN, zasadil sa o zverejnenie príslušníkov ŠtB, sudcov, ktorí súdili občanov za nelegálne opustenie republiky a ďalšie aktivity ÚPN. Dlhodobo a cielene bola proti nemu vedená diskreditačná kampaň zo strany Ivana Petranského a členov správnej rady ÚPN k čomu sa nechala prepožičať aj organizácia zastupujúca politických väzňov PV ZPKO na čele s redaktorkou časopisu Svedectvo, Evou Zelenayovou, ktorá kandidovala v roku 2016 za stranu Kotleba ĽS NS. Žiaľ správnu radu ÚPN a jej člena Ivana Petranského nikdy nezaujímalo 19 žalôb proti ÚPN, v ktorých konal len formálne a opisoval len vyjadrenia z jedného prípadu na druhý.   ÚPN sa stane odchodom Ondreja Krajňáka opäť len pasívnou inštitúciu servilnou vládnej moci a trafikou pre politických nominantov.
Vyjadrenie bývalého člena Komunistickej strany poslanca, podpredsedu SNS a poslanca NR SR Andreja Hrnka, podľa ktorých mal Ondrej Krajňák odstúpiť už pred dvoma rokmi,  čo by prispelo lepšiemu fungovaniu ÚPN, je hanobením obetí komunizmu rovnako ako jeho účasť pri pamätníku usmrtených na hraniciach Bráne slobody na Devíne.

Veríme, že tak ako sa rozpadol komunistický režim v roku 1989  a skončilo obdobie Mečiarizmu, v budúcich voľbách, podobne ako v Poľsku a Maďarsku, dostanú od voličov mandát politické strany, ktoré  vrátia Ústavu pamäti národa jeho dôstojné postavenie a Slovensko už viac nebude krajinou, ktorá chráni  prisluhovačov bývalého totalitného režimu a jeho prisluhovačov, ktorí na rozdiel od našich susedných štátov poberajú výsluhové dôchodky.

Svetové združenie bývalých politických väzňov

Uznesenie Najvyššieho súdu SR 2Cdo984/2015
Rozsudok Najvyššieho súdu SR 6Cdo83//2010


S výzvou súvisiace:

 http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Exprislusnici-StB-ktori-v-minulosti-skodili-su-stale-medzi-nami-Nepriatelmi-UPN-su-extremisti-ludaci-estebaci-hovori-odstupujuci-sef-294547

Expríslušníci ŠtB, ktorí v minulosti škodili, sú stále medzi nami. Nepriateľmi ÚPN sú extrémisti, ľudáci, eštebáci, hovorí odstupujúci šéf

Fotka Mikuláša Sliackeho.
Koalícia sa chystá zbaviť šéfa ÚPN, pripravili zákon, ktorým v októbri skončí


Poslanci Smeru, SNS, Mosta-Híd aj Martina Šimkovičová predložili v piatok do parlamentu návrh zákona, ktorým Ondrej Krajňák 15. októbra skončí vo funkcii predsedu správnej rady ÚPN.

Foto N – Tomáš Benedikovič
Poslanci Jaroslav Paška (SNS), Mária Janíková (Smer), Ľubomír Želiezka (Smer), Edita Pfundtner (Most-Híd) a Martina Šimkovičová navrhujú zmenu zákona o Ústave pamäti národa. Predložili ju do parlamentu v piatok popoludní.

Ich návrh hovorí, že štatutárnym orgánom Ústavu pamäti národa už nebude predseda správnej rady, ale celá správna rada. Ďalej hovorí, že predsedu správnej rady už nebude možné odvolať z funkcie iba vtedy, keď spácha trestný čin alebo 6 mesiacov nebude vykonávať činnosť, ale aj v prípade, ak „boli zistené závažné nedostatky pri výkone jeho funkcie“. To môže byť kedykoľvek, keď sa na tom zhodne väčšina členov správnej rady. Tá má deväť členov a ovládajú ju politici, ktorí sú pri moci – päť členov volí parlament, dvoch členov volí vláda a dvoch vyberá prezident.
Návrh zmeny zákona tiež hovorí, že jej prijatím terajší predseda Ondrej Krajňák vo funkcii automaticky skončí: „Výkon funkcie doterajšieho predsedu správnej rady sa skončí dňom 15. októbra 2017, pričom doterajší predseda správnej rady naďalej ostáva členom správnej rady do konca funkčného obdobia, na ktoré bol zvolený.“ To je do roku 2019.
Zmena zároveň znižuje plat predsedovi správnej rady z trojnásobku priemernej mzdy na dvojnásobok.
Takáto zmena v praxi napríklad znamená, že ak by sa chcel ústav odvolať v nejakom súdnom spore, ako to urobil v prípade sporu o to, či bol Andrej Babiš agentom komunistickej Štátnej bezpečnosti (ŠtB), bude o podaní odvolania rozhodovať správna rada, nie predseda.
V súvislosti so súdom s Babišom si terajšieho predsedu správnej rady v minulosti zavolal aj premiér Robert Fico, ...
https://dennikn.sk/776972/koalicia-sa-chysta-zbavit-sefa-upn-pripravili-zakon-ktorym-v-oktobri-skonci/?ref=top-cl


http://www.upn.gov.sk/sk/organizacna-struktura/
Správnu radu Ústavu pamäti národa tvoria:

  • PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, PhD. - predseda Správnej rady ÚPN, zvolený v Národnej rade SR dňa 13.2.2013,
  • PhDr. Igor Baka, PhD. - člen, zvolený v Národnej rade SR dňa 18.9.2012,
  • Doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. - člen, zvolený v Národnej rade SR dňa 18.9.2012,
  • Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, LL.M. - menovaná vládou SR dňa 14.6.2012, podpredsedníčka,
  • PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. - člen, menovaný prezidentom SR dňa 17.8.2015,
  • Ing. arch. Mgr. Ján Pálffy, PhD. - člen, zvolený Národnou radou SR uznesením zo 16.6.2016,
  • Doc. PaedDr.Martin Pekár, PhD. – člen, zvolený v Národnej rade SR dňa 18.3.2015,
  • Ivan A. Petranský, PhD. – člen, menovaný prezidentom SR dňa 3.4.2013,
  • PhDr. Peter Zelenák, CSc. - člen, menovaný vládou SR od 29.9.2016.

http://www.upn.gov.sk/sk/novym-clenom-spravnej-rady-ustavu-pamati-naroda-sa-stal-anton-malacky/
http://www.upn.gov.sk/sk/novym-clenom-spravnej-rady-upn-sa-stal-arpad-tarnoczy/
http://www.necenzurovane.net/17/madej.html


http://www.topky.sk/cl/100535/1632121/Byvali-politicki-vazni-protestuju-proti-zmene-zakona-o-Ustave-pamati-naroda
Bývalí politickí väzni protestujú proti zmene zákona o Ústave pamäti národa
https://domov.sme.sk/c/20544437/koalicia-sa-chce-nahle-zbavit-sefa-ustavu-pamati-naroda.html#axzz4iPCJCMOF
Koalícia sa chce náhle zbaviť šéfa Ústavu pamäti národa

Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/20544437/koalicia-sa-chce-nahle-zbavit-sefa-ustavu-pamati-naroda.html#ixzz4iRhaQHap

https://www.news.sk/rss/clanok/2017/05/1067844/byvali-politicki-vazni-protestuju-proti-zmene-zakona-o-ustave-pamati-naroda/
https://domov.sme.sk/c/20545060/kdh-odvolanim-sefa-upn-chce-smer-ovplyvnit-volby-v-cesku.html?ref=w_neprehl#axzz4iT5dYk2K


hlavna stranka