hlavna stranka

67. výročie Barbarskej noci

67. výročie likvidácie rehoľných rádov si 12. apríla 2017 pripomenuli kladením vencov na cintoríne v Poprade pri Pamätníku obetiam komunizmu, za účasti predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa a 1. viceprimátora mesta Poprad, členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska, Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov a Politickí väzni - Zväzu protikomunistického odboja.


Zdieľať  | 

PIETNA SPOMIENKA PRI PAMÄTNÍKU MUČENÝCH A UMUČENÝCH V POPRADEPri príležitosti 67 výročia „Barbarskej noci“ -likvidácie reholí 13 apríla 1950,  a pamätného  dňa nespravodlivo  stíhaných sa v Poprade na cintoríne vo Veľkej  uskutočnila pietna spomienka pri Pamätníku mučených a umučených v rokoch totality. Na pietnej spomienke sa zúčastnili členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska,  Svetového združenia bývalých politických väzňov a Zväzu protikomunistického odboja.  Na pietnej spomienke sa ako hostia zúčastnili,  predseda Správnej rady Ústavu Pamäti národa, Ondrej Krajňák a 1. viceprimátor mesta Poprad Igor Wzoš. Báseň predniesla Elena Bačkorová. V príhovoroch vystúpili Anna Greňová, 1. viceprimátor Igor Wzoš a predseda Správnej rady  ÚPN Ondrej Krajňák, ktorý pripomenul, že  vinníci  neboli potrestaní a dodnes za  spáchané krivdy svojim obetiam neospravedlnili. Aj to je príčinou, prečo následky nesieme aj dnes a výpovede bývalých príslušníkov Štátnej bezpečnosti majú väčšiu váhu ako svedectvá a dôkazy o spáchaných zločinoch.  Žiaľ na pietnej spomienke sa nezúčastnil nikto z pozvaných miestnych predstaviteľov cirkvi  a rehole.

hlavna stranka