hlavna stranka

Právný chaos-v identicky rovnakej veci slovenské súdy postupujú a rozhodujú diametrálne odlišne
Krajský súd v Prešove a Košiciach zrušil rozhodnutia Sociálnej poisťovne!
Iné senáty tých istých súdov vyzývajú navrhovateľov aby stiahli odvolanie proti rozhodnutiu sociálnej poisťovne

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov na podnet našich členov, ktorí sa odvolali proti rozhodnutiu sociálnej poisťovne a krajské súdy odvolanie zamietli alebo ich vyzývajú aby v stanovenej lehote oznámili súdu či trvajú na prejednaní odvolania, resp. aby predložili rozsudok na základe ktorého bol ich príbuzný násilne odvlečený, uverejňuje právoplatný rozsudok krajského súdu v Prešove, ktorým boli zrušené doposiaľ vydané rozhodnutia sociálnej poisťovne.
Organizácia bude situáciu naďalej sledovať a v prípade vydania rozdielnych rozsudkov v rovnakej veci doporučuje podanie sťažnosti pre porušenie zákona. SZČPV sa obráti aj na sociálnu poisťovňu so žiadosťou o podanie vysvetlenia na základe čoho dospela k záveru, že násilne odvlečenie nebolo výkonom väzby alebo trestu. V prípade potreby sa Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov obráti na Ústavný súd SR resp. neskôr na Európsky súd pre ľudské práva.

Rozsudok krajského súdu v Prešove

hlavna stranka