hlavna stranka

Defektná novela zákona  alebo svojvoľný výklad Sociálnej poisťovne?
Krajský súd v Prešove a Košiciach už zrušil rozhodnutia Sociálnej poisťovne!
Ponuka bezplatnej právnej pomoci
Advokátskou kanceláriou
Onufer & Torišková

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov oznamuje členom Sekcie násilne odvlečených ako aj ostatným členom, ktorí sú dotknutí nezákonnými rozhodnutiami príslušných orgánov, možnosť a ponuku Advokátskej kancelárie Onufer & Torišková, ktorá je ochotná ich bezplatne zastupovať aj pred sudmi, v prípadoch kedy došlo k porušeniu ich práva.

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov touto cestou vyslovuje AK Onufer & Torišková v mene našich členov úprimné poďakovanie.

Adresa a kontakt: Onufer & Torišková
Advokátska kancelária Rechtsanwälte Lawyers Member of BRANADO CONSULTING, Monaco
Františkánska 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
mobil: (+421) 903 600 503, (+421) 903 381 222
office:(+421 2) 544 35 335, (+421 2) 5292 0561
www.otak.eu: onufer@otak.eu, toriskova@otak.eu

Ponuka bezplatnej právnej pomoci
Advokátskou kanceláriou Onufer & Torišková

 

hlavna stranka