hlavna stranka

Rok 2009 - expanzia bezohľadnosti a arogancie moci

 

Porovnajte Nemecko roku 1940 a Izrael roku 2009

Tento rok sa začal inak ako mnohé predošlé. Nejde len o finančnú krízu, ku ktorej priviedli svet  lodivodi Západu, ale aj o jej vedľajšie a sprievodné účinky v podobe expanzie bezohľadnosti a arogancie moci. Sotva doznelo  posolstvo Pápeža Benedikta XVI., „Urbi et orbi „ počas najväčšieho kresťanského sviatku, začal 27. decembra Izrael vojenské operácie v najväčšom väzení sveta, v pásme Gazy. (Podľa použitia zakázaného fosfóru a počtu civilných obetí - žien a detí sa skôr jedná o vyhladzovaciu trestnú výpravu, akú prevádzali Waffen SS.)  Začiatkom nového roka mráz ovládol Európu a po prvýkrát v histórii ostala časť európskych štátov bez dodávok ruského plynu. Obe tieto udalosti sa v "main-stream" médiách prezentujú pod rôznym uhlom pohľadu a skôr sa informovanie o nich podobá Goebbelsovskej propagande, kedy sa stokrát opakovaná lož mala stať pravdou. Nikde sa však nedozvieme, že tieto udalosti majú spoločného menovateľa.

Ak sa nechceme stať obeťou týchto manipulácii a vymývania mozgov, je potrebné otvorene pomenovať veci pravými menami, aj keď je to bolestivé a nepríjemné.

V prvom rade treba priznať, že súčasná finančná a hospodárska kríza je v skutočnosti krízou samotného západného sveta. Pre jednoduchú elementárnu analýzu je potrebné vrátiť sa niekoľko desiatok rokov späť.

V roku 1945  sa   ukončilo vojnové  šialenstvo, kedy skupina nacistických fanatikov presvedčila Nemcov, že sú „vyvoleným národom „ Bohom predurčeným na ovládnutie sveta. Napriek nápisu na opaskoch nemeckých vojakov „Got mit uns“, „vyvolený národ“ a jeho ríša skončili na smetisku dejín. Spojenecký pakt Západu so Stalinom bol v skutočnosti zmluvou s diablom, ktorá priniesla celosvetovú expanziu komunizmu, studenú vojnu a nástup šialenstva, zbraňami hromadného ničenia totálne vykynožiť život na tejto planéte.

Až nástupom prezidenta Ronalda Reagana v USA, bol tento diabolský  pakt označený ako trestuhodné a neodpustiteľno-ľahkomyseľné zlyhanie Západu. Reaganova politika historicky potvrdila, že žiadnu vojnu v súčasnom stave, nemôžu USA vyhrať vojensky, ale jedine silnou ekonomikou. Jasne to potvrdil Vietnam, kde zbytočne zomierali tisíce amerických vojakov, v nekonečnom boji Viet-kongom a Severovietnamskou armádou masívne vyzbrojovanou celým vtedajším komunistickým blokom a Čínou. To čo pochopil Reagan, ktorý dokázal bez jediného výstrelu ekonomicky uzbrojiť Ríšu zla - bývalý ZSSR, nepochopili prezidenti USA, ktorí nastúpili po ňom.

Za zhanobenie všetkých obetí vojny v Kórei a Vietname Arlingtonského cintorína, možno označiť zradu USA  a Západu, ktorého trestuhodná chamtivosť po ziskoch z lacnej pracovnej sily urobili z komunistickej  Číny svetovú  ekonomickú a vojenskú veľmoc. Touto kardinálnou a osudovou chybou, Západ  spáchal postupnú a pomalú ekonomickú samovraždu, tým že z najľudnatejšieho komunistického štátu urobil najväčšiu továreň Ameriky a neskôr celého Západu.

Z Ameriky, ktorá bola kedysi veriteľom a svetovým exportérom sa dnes stala zadlžená krajina, ktorej ekonomika je založená už len na spotrebe, hypotékach a finančných špekuláciách. Podobne je to aj vo Veľkej Británii a viacerých štátoch EÚ.   Osem rokov vlády G. Busha ml. v plnej nahote ukázalo, že ekonomika USA stojí podobne ako ekonomika býv. ZSSR na hlinených nohách a v budúcnosti budú USA čeliť rovnakým hrozbám rozpadu ako bývalý ZSSR.

Výsledkom globalizácie je fakt, že čím viac bude západný svet dovážať tovar z Číny tým viac bude táto prosperovať a čím viac  bude obyvateľstvo Západu chudobnejšie, tým viac bude nútené kupovať lacný tovar z Číny. Väčšina európskych továrni zanikne a prepustení zamestnanci si nebudú môcť kúpiť drahé európske výrobky. A tak to pôjde ďalej až do úplného skrachovania európskeho hospodárstva. V súčasnom systéme globalizácie nieje možné uniknúť tejto budúcej katastrofe. (Víťazom dneška sa nestane štát so silnou menou, ako dnes často počúvajú občania SR po prijatí Eura, ale ten kto bude konkurencie schopný aj za cenu zníženia hodnoty vlastnej meny a kto dokáže predať svoje výrobky a udržať export.)

Zatiaľ ešte žiadny vedúci politik neodvážil poradiť ako sa  dostať von z tohto začarovaného kruhu. Neodvážil sa, pretože sa bojí vysvetliť, kto za to nesie vinu. A boja sa oprávnene, pretože vedia, že keby prezradili tuto pravdu, boli by stíhaní  zákonom. Takže aj oni sa nepriamo stavajú  spolupáchateľmi  vykorisťovateľov  ktorí sa obohacujú organizovaním medzinárodného obchodu.

Šesťdesiatročná história štátu Izrael  Bohužiaľ potvrdzuje, že čím silnejší bude vplyv sionistickej  lobby,  na politiku USA a Európy, tým menej bude pokoja a ekonomickej stability vo svete. V dôsledku hospodárskej krízy Západu je   pravidelná každoročná niekoľkomiliardová finančná podpora pre Izrael zo strany USA ohrozená a táto nervozita spolu s odchodom ľahko manipulovateľného G. W. Buscha  je aj jednou z príčin  vianočnej operácie „Liate olovo“ v Gaze.

Krach Gruzínskej avantúry, ktorá mala byť lakmusovým papierom a skúškou reakcie Ruskej Federácie na útok proti Iránu, však tieto plány zmaril.  Okrem iných aspektov aj tu treba hľadať korene  plynovej krízy.

Politika Ruskej Federácie bola pre Západ akceptovaná len potiaľ, pokiaľ alkoholik Jelcin ľahko umožňoval nástup finančných oligarchov, ktorí sa dostávali k nerastnému bohatstvu, ktoré malo prinášať prosperitu občanom Ruskej Federácie. Po nástupe Putina, ktorý ukončil toto bohapusté okrádanie vlastných občanov, boli nútení oligarchovia ako Berezovský,  požiadať o azyl v Izraeli a Chodorkovský skončil vo vezení. Týmto prestala byť Ruská Federácia pre Západ demokratickým štátom podľa ich predstáv.

Ak do Európy patrí s nacizmom vysporiadané  Nemecko, malo by tam patriť aj s boľševickým stalinizmom vysporiadané Rusko. Konfrontačná politika novej studenej vojny Západu proti dnešnému Rusku je preto kontraproduktívna.
Akcia vždy vyvoláva reakciu a pre skutočnú objektivitu treba povedať, že USA a EÚ podporované rozbitie Srbska, vznik Kosova s najväčšou vojenskou základňou NATO- Bondstel, export oranžových revolúcia na Ukrajinu a Gruzínska, Izraelom a USA podporovaného Saakašviliho vojenský útok na separátne oblasti s ruským obyvateľstvom, či rozmiestnenie radaru a protiraketového štítu v Českej republike a Poľsku, sú otvorenými útokmi proti samotnému Rusku.

Ruská Federácia, ak chce prežiť, nemá inú alternatívu len na tvrdosť a bezohľadnosť odpovedať rovnako. Navyše, po vojenskom fiasku Gruzínska, v čase olympijských hier, ako pomstu proti Rusku, USA pod zámienkou ekonomickej recesie prudko znížili ceny ropy a iných komodít. Týmto krokom má byť Rusko ako exportér ropy finančné oslabené a prinútené padnúť na kolená.

Arogantná a chytrácka politika Ukrajiny, ktorá by chcela byť členom NATO, EÚ, podporovať Gruzínsko a súčasne chcieť aj lacný plyn z Ruska, by nebola akceptovaná v žiadnom štáte s kapitalistickými trhovými princípmi. Historicky bezprecedentné odstavenie plynu do Európy cez Ukrajinský tranzitný plynovod, ku ktorému nedošlo ani v čase studenej vojny, je preto len logickým vyústením princípu akcie a reakcie.  Čo bude nasledovať ďalej možno len ťažko predvídať a bude to záležať do akej miery bude pokračovať tlak Západu proti Rusku a do akej miery budú sionisti vplývať na politiku nového prezidenta Obamu v otázke prístupu k jadrovému programu Iránu.

Čo z uvedeného vyplýva? Ak chceme žiť naďalej v blaženej nevedomosti a nechať sa manipulovať tými, ktorí spoza opony ťahajú za šnúrky svetovej politiky, nedivme sa, že pokiaľ sa svet nespamätá a tieto sily temna a zla nepomenuje pravým menom a neeliminuje, súčasný západný svet skonči v ruinách rovnako ako Rímska ríša. Bohužiaľ staré proroctvo indiánov kmeňa Hopi sa už začína napĺňať.

Jozef Paluch

Chicago, January 11. 09


Iné príspevky autora:
Impérium v úpadku -alebo posledné varovanie?
Osudová voľba
Samostatné Kosovo -začiatok rozpadu „starej Európy?“

Nemecko 1940, Izrael 2009

Porovnajte Nemecko roku 1940 a Izrael roku 2009.


porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...
porovnejte...

 

hlavna stranka