hlavna stranka

Kritizování islámu bude v EU již brzy trestným činem

Jan Werner

http://werner.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=108765&bk=16250

Späť na stranku - "Impérium v úpadku"

Schizofrenický tanec Európy nad vlastným hrobom

Po šokujúcom rozhodnutí ECHR a  príkaze odstrániť v Taliansku zo škôl kresťanské kríže, z ktorého je Vatikán zhrozený,  prichádza z dielne EÚ ďalšia iniciatíva, ktorá sa bude týkať už všetkých členských štátov EÚ. Kritizovanie islamu bude trestným činom. Na Slovensku  sa  zatiaľ ešte stále hlási ku kresťanskej viere väčšina obyvateľov. Otázka znie dokedy? Zdá sa, že prechod k materializmu, ktorý sa súdruhom nepodarilo zrealizovať po roku 1948, úspešne dokončí Brusel a Štrasburg. Naši starí otcovia a matere, vedení k rodinnému životu, založenému na kresťanských hodnotách, by sa zrejme obracali v hrobe. Zatiaľ čo oni v ťažkých časoch a  vojnových rokoch, dokázali neraz vychovať aj viac ako päť detí, demografický vývoj a štatistika počtu narodených detí na jednu ženu, Európu neodvratne predurčuje k zániku. Podrobnosti o dobrovoľnej samovražde a smrti západu rozoberá americký konzervatívny politik Patrick Buchanan vo svojej knihe s výstižným názvom -Smrť Západu. Bývalí odporcovia a obete komunizmu, a  čoraz viac aj súdne uvažujúca mladá generácia. postupne prestávajú rozumieť politickému smerovaniu Európskej únie a všeobecne Západu na čele s USA.

Na jednej strane sa vedie nekonečná a vlečúca vojna v Iraku a Afganistane proti tzv. islamským radikálom a fundamentalistom, v Európe NATO humanitárne zbombardovalo Srbsko a umožnilo vznik samostatného islamského  Kosova s najväčšou vojenskou základňou Bondstel  a na druhej strane Islámizácia pomaly nahlodáva Európu a západný svet. (Pozri príspevok nebohého novinára M. Dudinského-VZNIKOL 52 ŠTÁT USA – V EURÓPE! ).V európskych mestách pribúda čoraz viac mešít a požiadavky vyznávačov islamu, vôbec sa netajacich nenávisťou a intoleranciou ku kresťanstvu, sú čoraz bezočivejšie. Dokonca im prekážal aj pamätník obetiam a veteránom II. Svetovej vojny v tvare kríža, ktorý musí byť odstránený pretože moslimom pripomína križiacke výpravy. Táto schizofrénia Západu je trestuhodným hazardom s osudom budúcich generácii.

Aký význam má vojna v Afganistane, ktorá stojí miliardy dolárov, prinesie len hromady mŕtvol a po 15 rokoch sa bez akéhokoľvek zmysluplného výsledku ukončí podobne ako vojna vo Vietname. Vojna vo Vietname nebola vojnou len proti expanzii komunizmu, ale bol to konflikt s hlavnými šíriteľmi svetového komunizmu, bývalým ZSSR a Čínou, ktoré vojenský a materiálne podporovali Vietnamskú armádu.  Tisíce Američanov, zbytočne stratili svoje mladé životy v konflikte v ktorom neboli odstránené príčiny, ale riešili sa už len dôsledky. Západ totiž doplatil na ľahkomyseľný a diabolský pakt zo Stalinom na Jalte a v Postupimy.  
Tárať dnes o konci svetového komunizmu je iluzórne, pretože z Čínskeho komunistického modelu je dnes vďaka neskutočnej hlúposti a chamtivosti Západu po lacnej pracovnej sile svetová ekonomická veľmoc, zatiaľ čo sa západný svet zmieta v ekonomickej a finančnej kríze, ktorú si sám spôsobil, tým že export a výrobu vymenil za finančné špekulácie s permanentnými bublinami, hypotekárnymi, akciovým, komoditnými či dlhopisovými, ktoré nie sú ničím iným len priestorom pre ďalšie hlúpe rozhodnutia a ďalšie tlačenie nekrytých peňazí. Z agrárnej komunistickej Číny Západ vytvoril priemyselné monštrum s čoraz vyššou spotrebou fosílnych palív  a najväčšieho znečisťovateľa ovzdušia. Žiaľ súčasní politici nie sú schopní pochopiť, že tak ako podcenili príčiny vzniku vojnových konfliktoch v Kórei či Vietname, rovnako podcenili príčiny vzniku konfliktu v Afganistane, ktorý od čias Džingischána ešte trvalo nikto nedobyl. Súčasné pokračujúce ústupky európskej legislatívy radikálnemu islamu, nie sú preto ničím iným, len cestou k postupnému morálnemu a v konečnom dôsledku aj demografickému zániku a cestou do pekla.
Historickou tragédiou Slovenska je, že nikdy nemalo šťastie na spojencov. Ešte bývalé Československo zradili spojenci v Mnichove. Tí istí spojenci ho ponechali Stalinovi a invázia okupačných vojsk v auguste 1968 bola už len zavŕšením zrady domácich lokajov a kolaborantov. Ekonomický kolaps býv. ZSSR priniesol rozpad jeho satelitov, tak ako to predvídal Zbigniev Brzezinsky. Po novembri 1989 mnohí veľmi rýchle prezliekli kabát a stali sa pseudodemokratmi. Namiesto neutrality a skutočnej nezávislosti o akej sníval Alexander Dubček, naším spojencom sa stali opäť tí, ktorí nás v minulosti viackrát obetovali a zradili. Rozkradli sme si všetko čo sa rozkradnúť dalo a čo sa nedalo rozkradnúť sme predali zahraničným investorom, čím sme urobili z vlastného národa lokajov a paholkov.

Z našich vojakov sa stali platení žoldnieri, v nezmyselných a zbytočných vojnových ťaženiach zakrývaných bojom za slobodu a demokraciu.
Pokiaľ sa dobrovoľne vzdáme našich kresťanských, rodinných a národných hodnôt, a z hŕstky mladých ľudí, ktorí si ešte ctia tieto hodnoty urobíme extrémistov, v tom prípade nám už nepomôže ani Pán Boh a naši potomkovia nás budú preklínať za to čo sme im tu znechali a mladí ľudia budú opäť zbytočne  zomierať pri hasení dôsledkov neriešených príčin.

Rozsah a rýchlosť nastávajúcich demografických a kultúrnych zmien možno bez zveličovania prirovnať k rýchlosti topenia svetových ľadovcov, v dôsledku klimatických zmien, spôsobených činnosťou človeka. Ich dôsledky budú najviditeľnejšími  zmenami na zemi od počiatku civilizácie. Zem bez ľadu prežije, avšak je otázne ako to zasiahne ľudskú  populáciu najmä v oblastiach otvorených svetovým moriam a oceánom.

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov


Reakcia čitateľa:
Zdaleka nejen Evropa je tezce nemocna.
 
Mozna si vzpomenete, jak kdyz se pred lety Americani cpali do Ciny, meli plna usta toho, ze tam zavedou kapitalismus a s kapitalismem tam vznikne demokracie. Jen tak, sama od sebe. Vime jak to dopadlo - v Cine vznikl novy spolecensky system, vtipne spojujici NEvyhody obou systemu, komunistiske totality a kapitalismu. A dnes se tento system prostrednictvim globalizace siri jak nakazliva choroba. Ale to jeste neni vse: Americani (a ostatni) umiraji v Afghanistanu pro komunistickou Cinu! To by ani Lenin nevymyslel...
  Paul Zverina

http://blogs.telegraph.co.uk/news/timcollard/100016000/does-china-care-what-happens-in-afghanistan/
 
http://www.newser.com/article/d9bmgfu80/chinese-companys-contract-to-mine-afghanistans-rich-copper-deposits-criticized-as-a-bad-deal.html 
 
http://chinadigitaltimes.net/2009/11/chinese-companys-contract-to-mine-afghanistans-rich-copper-deposits-criticized-as-a-bad-deal/
 
http://thisfuckingwar.blogspot.com/2009/10/china-taps-huge-copper-reserves-in.html
 
http://www.newser.com/article/d9bmdlk82/as-us-looks-for-exit-in-afghanistan-china-digs-in.html
 
 

http://werner.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=108765&bk=16250

Kritizování islámu bude v EU již brzy trestným činem

Kritizování islámu a homosexuálního způsobu života se již brzy stane trestným činem v rámci Evropské unie. Ač se nám to nyní může zdát nepředstavitelné, bude tomu skutečně tak. Aktuálně už totiž chybí pouze formální krok švédského předsednictví. To bude o tomto anti-diskriminačním zákonu jednat v listopadu a dle všeho je už vše připraveno k tomu, aby byl návrh odsouhlasen. Počátky tohoto zákona sahají do Evropského parlamentu, kde byl 2. dubna tohoto roku odsouhlasen poměrem 363 ku 226 hlasů. Celé toto usnesení Evropské Unie, jež zcela zásadním zúůsobem zablokuje svobodu slova, se navíc těší i zcela mimořádnému nezájmu všech hlavních médií, což způsobuje, že se o něm většina občanů vůbec nedozví. Minimálně do té doby, než vstoupí v platnost...

Jediné organizace, jež se proti zákonu snaží bojovat, jsou evropské křesťanské církve, je však zřejmé, že jejich boj je předem prohraný. Občané všech zemí Evropské Unie se tak mohou těšit na drastické omezení svobody slova. Jakékoliv kritizování islámu, pouhé negativní vyjádření se o něm se stane protiprávním a libovolný muslim Vás za to bude moci zažalovat. Základní stavební kámen evropské civilizace, racionální kritická diskuse, se tak velmi pravděpodobně stane minulostí.

Zákon jde však ještě mnohem dál. Nejen že se o islámu nebudete moci negativně vyjadřovat písemně či ústně, zákon počítá i s jakýmsi vytvářením negativního prostředí. To v praxi znamená, že pokud bude mít nějaký muslim pocit, že vůči němu (respektive vůči islámu) vytváříte negativní atmosféru (ať už kdekoliv), má právo Vás zažalovat. Stejně tak v případě, že se někomu bude Vaše chování zdát urážlivé vůči islámu. Gól celé věci spočívá v tom, že onen muslim nebude nic z toho muset dokazovat. Naopak, budete to Vy, kdo bude muset dokázat, že jste nic takového neprovedli!

Záměrem tohoto článku není upozornit, do jak absurdních dimenzí se může tento zákon dostat například co se týče kritizování práva Šária apod., nýbrž upozornit na jeho souvislost s Lisabonskou smlouvou. Tento legislativní paskvil, schválený v Evropském parlamentu, začne platit napříč celou Evropskou unií v momentě, kdy začne platit Lisabonská smlouva. Respektive ještě jinak řečeno, v momentě, kdy Lisabon vstoupí v platnost, bude nám tento zákon prostě a jednoduše Bruselem vnucen a my jakožto Česká republika s tím nebudeme moci vůbec nic dělat.
20 let po pádu komunismu tak zcela aktuálně hrozí, že bude svoboda slova osekána o některé své části. Ostatně, nepřipadá Vám to povědomé? Nevidíte v tom něco společného? Kritizovat v nacistickém Německu vládnoucí ideologii se trestalo smrtí. Kritizovat před rokem 1989 komunismus se u nás trestalo různě, od trestu smrti, po zamezení studovat na školách, vyloučení ze společnosti atd. A jen někdo, kdo vůbec nesleduje dění v západní Evropě a nenosí brýle barvy multikulturně-naivní, může nevidět, jakým způsobem postupuje islamizace Evropy. Legislativa na ruku islamismu je vytvářena už dnes. Stejně jako u nacismu a komunismu, kritizování islámské ideologie bude postaveno mimo zákon taktéž, hned na úvod. A až bude za pár desítek let Evropa islámská, budou mít muslimové o něco méně práce s vytvářením nových zákonů.

Na závěr tohoto článku tu pak mám něco pro každého, kdo mě bude chtít obvinit ze všech možných "nehezkých vlastností". Podívejme se, co o islámu pravil velký demokrat a bojovník za svobodu, Sir Winston Churchill:
„Jak hrozné jsou kletby, které mohamedánství ukládá svým přívržencům! Kromě fanatické posedlosti, která je u člověka stejně nebezpečná jako vzteklina u psa, je zde strašná fatalistická pasivita. Účinky jsou zjevné v mnoha zemích. Neuvážené zvyky, zastaralé zemědělské systémy, liknavé způsoby obchodování a nejistota majetku existují všude tam, kde vládnou či žijí následovníci Proroka. Zkažený senzualizmus zbavuje tento život jeho slušnosti a kultivovanosti, vedle jeho důstojnosti a posvátnosti. Skutečnost, že podle Mohammedova zákona musí každá žena patřit nějakému muži jako jeho absolutní vlastnictví – jako dítě, žena nebo konkubína – brání konečnému zrušení otroctví, dokud islámská víra nepřestane mít takovou moc mezi lidmi.

Jednotliví muslimové mohou mít úžasné vlastnosti – ale vliv jejich náboženství ochromuje společenský rozvoj těch, kteří jej následují. Na světě neexistuje větší zpátečnická síla vedoucí k úpadku. Mohamedánství ani v nejmenším neskomírá, je militantní a obrací na svou víru další stoupence. Již se rozšířilo ve střední Africe, na každém kroku povstávají nebojácní bojovníci; a nebýt toho, že křesťanství je chráněno silnými pažemi vědy, vědy, proti níž marně bojovalo, civilizace moderní Evropy by mohla padnout, jako padla civilizace starověkého Říma."
Sir Winston Churchill. (The River War, first edition, Vol. II, str. 248-50, London: Longmans, Green & Co., 1899)
 
Pro pochybovače všech ražení přidávám zdroj přímo na znění zákona a několik dalších odkazů k tématu:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:CS:PDF
http://www.jihadwatch.org/2009/10/european-union-set-to-outlaw-objections-to-islamic-practices.html
http://www.hudsonny.org/2009/10/if-all-goes-as-planned.php
Jan Werner|pondělí 2. listopad 200
werner.blog.iDNES.cz
mezinárodní i česká politika, islamismus, společnost

O autorovi:

Student filosofie na FF a politologie na FSS Masarykovy Univerzity a člen Strany svobodných občanů. Zajímám se vyjma mých studijních oborů aktivně o politiku a především pak o tu mezinárodní. Nemám rád politickou korektnost a lidi, kteří o politice zasvěceně mluví, přesto že se o ni hlouběji nezajímají. Přispívám již na blog na Eurabii a také mám svůj původní blog: http://pavek.bloguje.cz/

Kontakt:

ICQ: 174513827
Email: QWanderer@gmail.com

hlavna stranka