Späť na stránku Bože, už opäť nás kádrujú!

Prežil peklo...  <IMG SRC=Odovzdali ocenenia
Predseda Správnej rady ÚPN cynicky traumatizuje obeť stalinistického Gulag-u.                           

Ján Korpáš

Ján Korpáš, ktorý patrí medzi posledných žijúcich pamätníkov stalinistickej zlovôle, to nemal nikdy v živote ľahké

Ján Korpáš, ktorý patrí medzi posledných žijúcich pamätníkov stalinistickej zlovôle, to nemal nikdy v živote ľahké. Tento skromný a pracovitý človek musel prežiť najkrajšie roky svojho života v  GULAG-u. Ako keby toho nebolo dosť ŠtB mu znepríjemňovala život aj po návrate z vyše osemročného  pekla sovietskych trestaneckých táborov. Dokonca sa ho ŠtB neúspešne pokúšala nahovoriť na spoluprácu. Následky odmietnutia sa dlhodobo prenášali do jeho života. Ako sprievodca 27 rokov nemohol napriek 3x absolvovanému kurzu postúpiť na vlakvedúceho.
Denník Korzár: Prežil peklo gulagov, ale zlomiť sa nedal
Podtatranské noviny: V Tatrách odovzdali ocenenia
             Žiaľ komunistická hydra a jej ŠtB zanechali vo svojich  registroch svoj nepríjemný pach, ktorý aj po rokoch vyvoláva tiene minulosti. ÚPN  a  jeho predseda žiadosť Jána Korpáša o priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja, zamietol z dôvodu údajnej prekážky podľa § 9 písm c. podľa zákona č. 219/ 2006 Z.z, čo v preklade do zrozumiteľnej reči znamená, že žiadateľ mal byť príslušníkom ZNB, alebo spolupracovníkom ŠtB, príslušníkom Ľudových milícii a pod.

Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti  predsedom Spr. Rady ÚPN zo dňa 10.8.2006

Rozhodnutie Komisie ÚPN č. DR/2006/00450 zo dňa 13.8.2006

O povrchnosti a zlyhaniu ÚPN za ktorého chod nesie zodpovednosť jeho predseda svedčí fakt, že dôvodom zamietnutia sa zrejme stal záznam v registri zväzkov ŠtB kde sa uvádza mena Jan (s krátkym a)Korpáš bez uvedenia dátumu narodenia a uvedenia kategórie. Ak by sa jednalo skutočne o Jána Korpáša, tento záznam mohol s najväčšou pravdepodobnosťou vzniknúť v súvislosti s pokusmi ŠtB získať Jána Korpáša pre spoluprácu.

http://www.upn.gov.sk/regpro/vysledky-vyhladavania.php?kraj=&priezvisko=Korp%C3%A1%C5%A1&meno=jan

Pracovníci ÚPN pred nedávnom navštívili Jána Korpáša z dôvodu získania jeho svedectva o pobyte v GULAG-u. On napriek svojmu závažnému zdravotnému stavu im vyšiel maximálne v ústrety. Onedlho sa dočkal odmeny vo forme jeho zaradenia medzi osoby kolaborujúce s komunistickým režimom. Žiaľ stalo sa tak, bez náležitého preskúmania a zdôvodnenia. Opäť sa pod tento hyenizmu podpísala kádrovacia komisia ÚPN, ktorá ostáva na svojich rozhodnutiach v anonymite. Kuriózne komisia opäť vazalsky rozhodla až po vopred prejudikovanom rozhodnutí podpísaným samotným predsedom Správnej rady.

 Ján Korpáš toho od života už veľa neočakáva, je smutné, že ako ťažko chorý sa mohol dočkať aspoň chabej náhrady za prežité príkoria vo forme zdravotnej starostlivosti aká prislúcha držiteľom preukazu účastníka protikomunistického odboja a vojnového veterána. Nestalo sa tak a namiesto toho sa dočkal ďalšej traumy zo strany inštitúcie, ktorá sa nazýva pamäťou národa.  Jána Korpáš im nestál ani za podrobné preskúmanie okolností vzniku pochybného záznamu  bez uvedenia dátumu narodenia v registri. Je viac ako podozrivé, že v prípade skutočného konfidenta a spolupracovníka ŠtB expredsedu tzv. Zväzu protikomunistického odboja (blízkeho SNS) Jozefa Vicena  o ktorom je v cibulkových zoznamoch  6 záznamov sa do oficiálneých registrov uverejnených ÚPN dostal len záznam o nepriateľskej osobe.
Záznam z Cibulkových zoznamov a z Archívu Ministerstva vnútra SSR - Zoznam a charakteristiky prominentných osôb nachádzajúcich sa vo výkone trestu

            Toto ďalšie zlyhanie predsedu ÚPN by malo byť varovaním pre poslanecké kluby NR SR a minimálne dôvodom pre iniciovanie návrhu na odvolanie predseda Správnej rady ÚPN.

 

            Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov.


Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia Ústavu pamäti národa č. DR/2006/00450 zo dňa 13.8.07 v zmysle zákona NR SR 219/2006 podľa § 11 ods. 7.