Späť na stránku - Nezabúdame na okupáciu v roku 1968
Pietna spomienka pri príležitosti 39. výročia okupácie Československa v roku 1968 v Poprade

Foto: SZČPV

Už po šiesty krát sa v Poprade uskutočnila pietna spomienka na obete okupácie 21. augusta 1968. Dňa 17.8.2007 SZČPV vydalo vyhlásenie v ktorom vyzvalo vládu SR aby bol 21. august uznaný ako pamätný deň.


VYHLÁSENIE SVETOVÉHO ZDRUŽENIA ČS.POLITICKÝCH VAZŇOV K 39. VÝROČIU OKUPÁCIE ČSSR

       Spomienky na naše dejinné udalosti majú na Slovensku zvláštnu príchuť. Kým napr. v ČR sa 21. august 1968 pripomína na najvyššej štátnej úrovni s patričnými poctami, vrátane tých vojenských, u nás sa stále bránime dať tomuto dátumu celoštátny rozmer. Za naše historické míľniky sa viac považujú rôzne regionálne dejinné epizódy, ktoré komunistická propaganda doviedla v priebehu štyridsiatich rokov do absurdností. Svedčia o tom mnohé oficiálne, či polooficiálne oslavy aj tam, kde  oslavovať niet čo.  Prehliada sa skutočnosť, že  našu príslušnosť k EÚ i k NATO už nestačí len deklarovať, ale treba to aj verbálne potvrdiť.  Či vari 23 ročná  okupácia zvrchovaného štátu nie je viac, ako niekoľkomesačná okupácia počas vojny? A ako si vysvetliť fakt, že verejnoprávna STV len púhy deň po 21. auguste chce do vysielania zaradiť faktograficky bezcennú ideologickú zlátaninu, ktorá vznikla v roku 1984 na politickú objednávku? Áno, ide o "Povstaleckú históriu", ktorá nie je ani povstalecká ani historická. Či si azda väčšiu pozornosť nezaslúži naša novšia história, kde sa proti okupantom postavil takmer celý národ? Isteže, v tejto skrytej vojne sme nebojovali proti okupantom so zbraňou v ruke, lebo by to bola samovražda. Ale o to viac sme využívali ostré pero, politickú satiru a protestsongy. A tak ako v každej vojne, aj v tejto boli  aj obete aj hrdinovia, ba aj kolaboranti. Počas normalizácie vznikli mnohé umelecké artefakty, ktoré totalitná moc zavrela na sedem zámkov do trezorov a dnes ich stačí len oprášiť. Aj v emigrácii vznikli viaceré hodnotné diela, ktoré tým, či oným spôsobom zachytili dusnú atmosféru v okupovanej krajine. O nespočetných piesňach, z ktorých mnohé zľudoveli a neskôr burcovali národ i v roku 1989 ani nehovoriac. Nie sme teda odkázaní na pochybný ideologický brak, ktorý sa tvári ako umenie. 
        SZČPV vyzýva vládu SR, aby 21. august 1968 zaradila do svojich povinných každoročných pietnych aktivít a súčasne ako pamätný deň SR.