Hlavná stránka

Vyhlásenie Svetového združenia bývalých československých politických väzňov v SR

 

 

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov vyjadruje plnú podporu KDH, ktoré vystupuje z koalície pod vedením predsedu vlády Mikuláša Dzurindu.

 

Principiálna otázka výhrady svedomia má svoje opodstatnenie v čase, keď Slovensko bude konfrontované hrozbe morálneho a kultúrneho úpadku porovnateľného s úpadkom v čase totalitného komunistického systému. Európa odmietajúca zmienku o bohu v jej ústave a uprednostňujúca liberalizmus a konzum, tancuje nad vlastným hrobom a bude čeliť hrozbe vymierania obyvateľstva a zániku kultúr ako to jasne konštatoval P. Buchanan vo svojej knihe „Smrť Západu“.

 

Kresťansky zásadový postoj KDH je bolestný a toto rozhodnutie sa určite nerodilo ľahko, jasne však potvrdilo, že KDH je skutočne Kresťanskou a konzervatívnou stranou, kde otázka viery a svedomia nie je len akousi peknou liturgickou a národnou tradíciou ako si pomýlene vykladá väčšina občanov Slovenska, kde sa štatisticky hlási ku kresťanstvu vyše 80% obyvateľstva, ale otázkou zásadnou pre udržanie pravých kresťanských hodnôt a rodiny s jej životne dôležitým poslaním výchovy detí, samotného prežitia národa a jeho jedinečnej kultúry, ktorú smrteľne ohrozuje extrémny liberalizmus a tolerovania vražedných piluliek Západu:, - aborcie, antikoncepcie, eutanázie a úradne registrovaného spolužitia osôb rovnakého pohlavia.

 

Odchod Ministra vnútra a Ministra spravodlivosti bez pochýb spôsobí obrovskú škodu v rezortoch, ktoré za ich pôsobenia opäť postupne získavali svoj kredit a dôveru občanov. Nikdy doposiaľ sa skutočne a efektívne neviedol boj s korupciou a organizovaným zločinom tak ako za pôsobenia Vladimíra Palka a rovnako v justícii sa začali pozitívne zmeny na ceste k skutočne právnemu štátu. Je potrebné konštatovať, že títo ministri KDH by vo svojich rezortoch urobili oveľa viac keby nemali zviazané ruky a keby neboli pod politickým tlakom SDKÚ.

 

Odchodom z koalície je evidentné, že KDH už ďalej nenesie podiel zodpovednosti za ekonomicko-politické zločiny Dzurindovej koalície, kryjúcej ekonomicko-politické zločiny HZDS s ktorým sa spriahla v záujme svojho politického prežitia.

 

Pripomíname, že transformácia ekonomiky a trhový princíp umožnili bývalým komunistom a agentúre ŠtB využiť svoje kontakty a získať dominantný  vplyv v bývalých štátnych podnikoch a ich likvidácii za vopred určených podmienok, výhodných nie pre štát a občanov Slovenska, ale pre úzku skupiny špekulantov a ekonomických zločincov. Bezprecedentné poškodzovanie ekonomických záujmov občanov SR prinieslo rozkradnutie majetku v astronomických hodnotách. K zrade ideálov demokracie, určovania pravidiel hry bývalými prisluhovačmi KSČ, ŠtB  a mafiou, ktorá za ich súčinnosti získala nežiaduci vplyv a vymkla sa kontrole, došlo najmä za vlády V. Mečiara.

 Po páde Mečiarizmu ju nahradil extrém druhý, v podobe koalície M. Dzurindu. Tá prispela v nie menšej miere k diskreditácii princípov demokracie a ideálov  spravodlivej spoločnosti tým, že zaviedla protiústavne princíp kolektívnej viny voči vlastným občanom, ktorí museli pod plášťom tzv, reforiem zaplatiť za všetko čo sa od roku 1989 rozkradlo politickými dobrodruhmi a ekonomickými zločincami. Bez zveličovania možno obviniť túto vládu, že prakticky zaviedla pseudodemokraticky režim finančnej oligarchie.

 Hitlerova NSDAP zaviedla otvorenú eutanáziu voči ťažko duševne a telesne postihnutým. Tzv. “pravicová“ koalícia, tejto skupine ktorá zaťažuje finančný rozpočet, jednoducho znížila prídel financií, čím ju odsúdila k pomalej a postupnej likvidácii bez možnosti prístupu k adekvátnej zdravotnej starostlivosti a k liekom. Sotva možno hovoriť o ústavnom práve na dôstojný život a základnú zdravotnú starostlivosť za situácie, ak v rozpore aj s kresťanskými princípmi je na Slovensku pošliapavaná ľudská dôstojnosť tisícov občanov, žijúcich v chudobe a ocitajúcich sa bez práce a strechy nad hlavou. Nikdy doposiaľ na uliciach v mrazoch nezomierali ľudia ako v súčasnosti, kde sú počty bezdomovcov na Slovensku alarmujúce a rovnako neexistoval pojem „sociálna samovražda“. Len vďaka iniciatíve Ministra vnútra SR Vladimíra Palka, postaviť pre bezdomovcov stanový tábor v Bratislave, sa táto žalostná štatistika ešte viac nezvýšila. Viacerí  politici v tichosti priznávajú, že mnoho ľudí by nezomieralo keby v zdravotníctve nechýbali peniaze z rozkradnutých miliárd. 

Za absolútnu urážku obetí komunizmu možno označiť prepojenie tzv. „pravicovej“ koalície s finančnou skupinou  ktorá svoje prepojenie so špičkami ŠtB  potvrdila pôsobením bývalého generála ŠtB Lorenca v jej službách. Nikto z tzv. renomovaných ekonómov doposiaľ nezdôvodnil a nepožiadal o to aby občania Slovenska mali právo vedieť ako táto a iné finančné skupiny nadobúdali majetok po roku 1989, (podľa vzoru KGB v Rusku), a ako neskôr prichádzali k ziskom radovo vo výške percentuálneho úročenia aké nebolo ani v tzv. skrachovaných nebankových subjektoch. SDKÚ môžeme doporučiť nahradiť KDH v koalícii niektorou z finančných skupín a na post ministra vnútra vymenovať bývalého generála ŠtB JUDr. A. Lorenca, ktorý má dostatok  skúseností jednak z minulosti ako aj zo súčasnosti počas pôsobenia na ochrane istej finančnej skupiny.

 

Z uvedených dôvodov vysoko oceňujme krok KDH vystúpiť z tejto koalície a veríme, že aj keď toto rozhodnutie v súčasnosti znamená pre KDH veľkú stratu, v budúcnosti bude vyvážená podporou tých občanov Slovenska, ktorí si ctia dedičstvo našich matiek a otcov a ktorým naozaj záleží na ďalšom osude tohto národa a budúcich generácii.

 

Svetové združenie  bývalých československých politických väzňov

           

Hore