Návrat na stránku reagujeme


Vo Viedni, 11.01.2006.

Vážený pán

Peter Š K O R Ň A

šéfredaktor týždenníka L I V E !

Gogoľova 18

851 01 B r a t i s l a v a

Slovensko – Slowakei

Vážený pán šéfredaktor,

s veľkým záujmom som si prečítal exkluzívny rozhovor s prezidentom SR uverejnený v týždenníku LIVE ! z 2. januára 2006 // 01/06 //. Pán prezident hovorí o reformách a sníva o príchode veľkých investorov na Slovensko a o priblížení sa Slovenska k vyspelým európskym krajinám. Uisťujem pána prezidenta, že toto sú len jeho zbožné želania a nikdy sa neuskutočnia.

Pán prezident si nechce pripustiť, že hlavnou príčinou súčastného politického, ekonomického a spoločenského úpadku v Slovenskej republike je skutočnosť, že po novembri 1989 neboli potrestané komunistické zločiny! Keď nie je potrestaný zločin, nie je spravodlivosť, bez spravodlivosti nie je demokracia a bez demokracie nie je prosperita ! Demoralizovaný stav Slovenskej republiky pochádza z jedného koreňa. Od samotného počiatku nebol ustanovený právny štát, nebolo právu učinené zadosť. Nová demokratická spoločnosť sa začala budovať na stále živých komunistických zločinoch a zlodejčine. Zločiny a zlodejčiny vytvorili základy na ktorých stojí dnešná demokratická stavba nového Slovenska a preto táto stavba neobstojí! Nemá pevné základy a skôr, alebo neskôr sa musí celá tá demokratická stavba zákonite zrútiť.

Naviac túto demokratickú stavbu stavajú bývalí členovia KSČ to jest členovia “zločinnej nelegitímnej a zavrhnutia hodnej organizácie”. ako o tom jasne hovorí zákon 198/1993 Zb. Nič na tom nemení, že sú bez lustračných záznamov – viď prílohu z Národnej Obrody a tajný pokyn ministra vnútra – Sachra. Novú demokraciu budujú ruky postriekané krvou obetí režimu “zločinného, nelegitimného a zavrhnutia hodného”. Na Slovensku si vytvorili také podmienky, že za svoje predošlé zločiny nebudú nikdy stíhaní. Zločinným spôsobom previedli štátny majetok a štátne podniky do rúk ex komunistov, ktorí odhodili červené legitimácie KSČ/KSS a tým si zaistili ekonomickú moc vo štáte. Mnohí z nich dostali ešte väčšie posty ako za totality. To isté by sa stalo, keby sa znovu politická situácia zmenila. Okamžite by obrátili kabáty a tak ako sa z najväčších fašistov stali najväčší komunisti, tak by sa z týchto dnešných demokratov stali najpoprednejší bojovníci za nové ideály a novú vládnu moc. Sú bezcenní a ľahkí ako korok, ale stále navrchu, medzi najväčšou špinou, ktorá stojí na vode.

Ak by ste chceli vedieť aký trest pre komunistov a kolaborantov v bývalej ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR A SR by som navrhoval, rád Vám ho pošlem. Bol by drastický, ale spravodlivý.

V prílohách tohto dopisu Vám posielam pár veci – jednu tisícinu z problémov s ktorými dodnes zápasia mnohí Slováci žijúci v zahraničí, ktorí pred rokmi museli Slovensko dobrovoľne, alebo nedobrovoľne opustiť a mnohí z nich sa dodnes nesmú na Slovensko vrátiť.

Viem, že nič z toho nebudete môcť uverejniť. Stálo by Vás to miesto. Ale prosím, uložte tieto veci niekde do Vášho archívu aby, až sa raz vyplnia, ste mohli povedať : – už pred rokmi nám to Vaškovič z Viedne napísal. – a mal pravdu !

Naše problémy s ktorými sa obraciame na inštitúcie dnešného Slovenska sa riešia zavrhnutia hodným spôsobom.

Príklad:

Zberné suroviny n. p. ÚPN /Ústav pamäti národa/ a.s. - oddelenie predaj starého papiera získali niekoľko vagónov starého už nepoužiteľného papiera. Papier je popísaný “výplodmi” choromyseľných, rakovinou napadnutých mozgov bývalých príslušníkov ŠtB. Na základe týchto choromyseľných výplodov boli zničené tisíce ľudských životov celých rodín – a vybudované kariéry stoviek choromyseľných príslušníkov ŠtB. Dnes, keď sú už tieto ich výplody po “záručnej dobe” to jest premlčané, kšeftujú Zberné suroviny n. p. ÚPN s týmto papierom. Za jeden kus rozmeru A4 požadujú 2 SK. V poriadku. Každý sa musí niečím živiť. Horšie je, že títo odmietajú dopredu povedať, za koľko by predali jeden takýto zväzok t.j. koľko strán idiotských obvinení obsahuje jeden zväzok. Ak obsahuje 100.000 strán, musím za neho zaplatiť 200 000 SK. A to je značná suma. Čo potom s tým nepotrebným idiotským marasom, ktorý sa nebude dať použiť ani ako WC papier?

Môj život bol zničený práve na základe takýchto idiotín. Samozrejme, že rád by som si niečo prečítal z tých všetkých nezmyslov, ktoré o mne písal eštebák Demikát s jeho kumpánmi z košickej ŠtB. Ale nie je mi jasné, prečo mám za jeho idiotiny na základe ktorých zničil život mne i celej mojej rodine ešte platiť ?

Chcel som pracovať na ÚPN, ale len preto, aby som tieto spisy mohol dať obetiam boľševického prenasledovania - zadarmo a necenzurované, teda bez vyjadrenia novodobej pokračovateľky eštebákov – SIS a bez ich idiotských zdôvodnení o dôvodoch utajenia. Nech by sa obete a ich potomci postarali o spravodlivosť sami. Od súdov a prokuratúr spravodlivosť očakávať nemôžu. SIS, súdy a prokuratúry zakrývajú zločiny tak isto ako za totality. Pracujú tam stále tí istí ľudia.

 

Vaškovič Jozef