Pamätník usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989


Vo štvrtok 7. júla 2005 sa v Kežmarku na starom cintoríne, pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989, uskutočnilo pietne stretnutie pri príležitosti prvého výročia jeho odhalenia. Na stretnutí sa zúčastnili členovia Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov a matka Ondreja Brejku.Organizácia politických väzňov touto cestou vyslovuje poďakovanie a vysoko oceňuje účasť ČTK na stretnutí nakoľko zo slovenských zástupcov médií o nedávnu spoločnú minulosť Čechov a Slovákov neprejavil nikto záujem.

Odznelo pri pamätníku:

7. júla 1980 pred 25 rokmi presne v tento deň vyhasli dva mladé životy, vinou prisluhovačov režimu, ktorý sa nezastavil ani vraždením svojich vlastných občanov len za to, že chceli spoznať svet a ísť za novým životom.

Za ich smrť už žiaľ nikto nenesie zodpovednosť, pred rokom tu na tomto mieste predseda UPN Ján Langoš pred bohom sľuboval zverejnenie mien tých, ktorí nesú zodpovednosť za tieto zmarené životy.

 

Tak ako vždy po prevrate v novembri 1989, ostalo len pri sľuboch. Tak ako sa nevytvoril po páde komunistického režimu, lepší a spravodlivejší spoločenský systém, a ten ktorí tu teraz máme je v oblasti sociálnych práv v mnohom ešte horší ako ten predošlý, rovnako nikdy nebudú potrestaní tí ktorí nariadili zabíjať svojich vlastných občanov.

 

Uctime si preto ich pamiatku ako aj pamiatku mnohých iných obetí modlitbou s prosbou o večné odpočinutie ich duší.

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov