Návrat na stránku reagujeme


Zamyslenie k stému výročiu revolúcie v Rusku
(a k teroristickým útokom v Londýne zo 7.júla 2005)

V čom je 21. storočie naozaj NOVÉ

          Je síce trocha predčasné hodnotiť 21. storočie, viac-menej už teraz sa objavujú alebo výraznejšie prejavujú trendy, ktoré sme v 20tom storočí nepoznali alebo aspoň nepovažovali za dôležité. Každé storočie bolo niečím nové. Na začiatku dvadsiateho storočia asi nikoho nenapadlo, že ľudia prežijú dve zničujúce svetové vojny a dlhé obdobia totalitných režimov. Napriek tomu aj oni si mohli všimnúť trendy, ktoré k tomu smerovali. Všetko spelo k presadeniu proletárskeho myslenia a odklonu od tradičných hodnôt. V roku 1905 bola poučná revolúcia v Rusku. Krížnik Potemkin mohol svojimi výstrelmi prebudiť spiaci svet zahladený do svojho pokroku a blahobytu. Nestalo sa, preto museli prísť za dvanásť rokov nato výstrely z Aurory, aby oznámili svetu, že zmeškal šancu. Prelínanie starého myslenia, ktoré nechcelo pochopiť nové trendy a vyrovnať sa s nimi, a nových nepremyslených spontánnych postojov proletárov a ľavicovej inteligencie, vytváralo základ budúceho vývoja, tak zhubného a katastrofického. Mohli vtedajší vládcovia a demokraticky zvolené orgány, prevažujúcimi príslušníkmi strednej triedy, tomu zabrániť? Samozrejmé že mohli, avšak museli by analyzovať situáciu, zbaviť sa nevhodných predsudkov a nebáť sa osobných obetí, a to je vždy problém. Mohli dát lepšiu príležitosť proletariátu. Že sa to dalo, dokázalo Anglicko, severské krajiny a Amerika. Rusko so svojimi možnosťami sa mohlo stáť ďalšou Amerikou. Miesto toho sa stalo nešťastnou krajinou revolúcii, hromadných vrážd a nešťastí. Nie inak je tomu aj dnes.

      Komunistické režimy už v osemdesiatych rokoch vykazovali oslabenie a konečne padli koncom tohoto desaťročia. Deväťdesiate roky vyzerali ako nedeľná odpoludňajšia selanka v rozkvitnutom sade, kde Západ bol jedinečným vzorom pre bývalé komunistické krajiny a zdalo sa, že nekonečné šťastie ľudstva je na dohľad. Lenže i samotný Západ sa menil. Nastali trendy, spočiatku nepozorovateľné, via
c-menej pádom komunizmu naštartované. Komunistický vplyv v niektorých krajinách nahradili moslimovia, niekdajší spojenci Západu proti komunizmu. Vzniklo nové paradigma potvrdené zreteľne v bývalej Juhoslávii - boj medzi civilizáciou islamskou a liberálno-socialistickou spoločnosťou so zbytkami kresťanských tradícií. Vzorovo sa zachoval Západ v prípade Kosova na prahu nového tisícročia, akoby predznamenal budúci vývoj a dokázal nepochopenie nastupujúcich trendov. Pomohol islamskej civilizácii zaujať toto územie na úkor kresťanskej. Vyhnaní Srbovia a zničené kresťanské pamiatky doplňujú obraz paradigmatu nastupujúcej novej doby. Je takmer príznačné, že vo svojej dobe to nikto nechápal a dodnes často pochopiť nechce (ako sa situácia opakuje!!!). Akoby nás varovala sama prozreteľnosť.
           Mocní tohoto sveta však na varovné signály obvykle nereagujú. Možno sa trocha spamätali, keď sa symboly liberálneho úspechu, dvojice budov svetového obchodného centra v NY, ocitli v troskách. Ale stále to pochopenie akosi nie je
ucelené. Mnohí stále nechápu o čo ide, hovoria o zbrataní národov, o multikulturálnej spoločnosti, o svetovom obchode, o globalizácii. Pritom islamský svet vlastní väčšinu ropy, na ktorej je závislý blahobyt vyspelých zemí, a ktorá sa nezdražovala, aby sme si na jej využívanie čo najviac zvykli, až sa potom kohútik pritiahne, aby bola situácia naozaj katastrofálna. Fanatickí liberálni obhajcovia "spontánneho svetového poriadku" tomu svojimi pozitivistickými postojmi napomáhajú, majú hmlu pred očami a vidia len rozvíjajúci sa svetový trh, voľný pohyb zbožia, kapitálu a osôb (z ktorých mnohé sú fanatickí moslimovia), kde začínajú zaujímať popredné mocenské postavenia mamutích finančných korporácii s úplne nejasným pôvodom peňazí, nevyjasnenou morálkou a cieľmi, likvidujúcimi domácu strednú triedu, ktorá bola vždy v slobodných krajinách garantom demokracie. Tomu samozrejmé napomáha konzumné zameranie ľudí a neschopnosť liberálno-socialistických vlád zachytiť tento medzinárodný kapitál a nastaviť mu dane. Gin globalizácie bol vypustený. Nikto nevie ako sa zachová. Naozaj to nikto nevie??

          Paradigma Kosova je úplne ucelené. Albánskej islamskej agresii predchádzalo dlhé obdobie ustupovania srbskej menšiny v Kosove. Srbovia sa sťahovali za lepším životom do iných častí Juhoslávie a Európy. Pôrodnosť Srbov, už bola ovplyvnená liberálnymi a socialistickými myšlienkami o prednosti osobného šťastia a blahobytu pred akýmikoľvek inými hodnotami, zatiaľ čo Albánci žili v spoločnosti vyznávajúcej tradičné islamské hodnoty a preto mali minimálne dvojnásobný priemer pôrodnosti. Výsledkom bol výrazný percentuálny úbytok Srbov v Kosove už od šesťdesiatych rokov. Podobne to vyzerá vo Francúzsku a Nemecku, v krajinách, ktoré tak podporovali bombardovanie Juhoslávie a vstup medzinárodných jednotiek do Kosova, aby podporili islamskych Albáncov a dovolili im vyhnať liberálno-kresťanských Srbov. Ťažko povedať, či chápu, že sa nestanú raz cudzincami vo vlastnej krajine a nebudú nasledovať príklad Srbov. A tak sa na medzinárodných konferenciách vzácne zhodujú liberálni multikultúralisti vyznávajúci sex rovnakého pohlavia, úplnú rovnosť muža a ženy, potraty, individualistické sebectvo zahalené do hávu "usilovania o vlastné šťastie" a striedanie partnerov bez rodiny, s moslimskými fundamentalistami, ktorí majú doma početné rodiny, uznávajú nadradenosť tradičného poriadku a solidaritu nad osobnými ambíciami, nenávidia liberálny svet a tajne sa domnievajú, že práve liberálny prístup vyhladí európsku populáciu ďaleko dôkladnejšie ako akákoľvek vojna a uvoľní priestor ich expanzií. Preto tiež bojujú proti liberálnej civilizácii len vo svojej krajine.

          V Európe a Amerike ju podporujú. Preto tiež tvárou v tvár vymretiu a zániku sa stále nepochopiteľne prehlbuje zhubná liberálna civilizácia, nastoľujúca stále nové a nové zhubné trendy (napr. tzv. práva dieťaťa, ktoré zasahujú do rodinnej výchovy), stále väčší odklon od tradičných hodnôt, od vedomia národnej a kresťanskej spolunáležitosti, mýty o "otvorenej spoločnosti", teda spoločnosti otvorenej agresii silnejšieho etnika a fanatických ideí.
          V čom je teda nové storočie naozaj nové? Ako obstojíme v roku stého výročia ruskej revolúcie, ktorá bola taká poučná? V spôsobe myslenia v žiadnom prípade ľudstvo nepokročilo. Opakuje sa zahľadenosť do seba, slepota pred vyvstalými paradigmatmi. Trendy, ktoré sa nedajú prehliadnuť, sú ignorované a môžu vyrásť v rovnakú, alebo i väčšiu katastrofu, než boli katastrofy z prehliadania trendov na začiatku storočia minulého.

Vlastimil Podracký

(Preklad z češtiny : Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov)

Pôvodný článok bol uverejnený v Kanadsko-Českom magazíne Svédomi/Conscience č.4.2005

Rozpínavost islámu

To, že islám je nejvíce se rozrůstajícím náboženstvím, dnes ví asi každý. Ovšem informace, že Arabové tvoří jen zhruba pětinu všech muslimů, už by mohla někoho překvapit. Podle údajů Encyclopaedia Britannica z roku 1994 byl před 11 lety počet muslimů v některých nearabských zemích asi takový: Albánie - 65% z 3,4 milionu obyvatel, Ázerbajdžán rovných 100% ze 7,3 milionu, Kazachstán - většina ze 17,1 milionů, Kirgizstán - většina ze 4,5 milionů, Tádžikistán - 99,9% 5,7 milionů obyvatel atd. Ovšem muslimy najdeme pochopitelně i jinde, například v Bosně a Hercegovině 40% ze 4,4 milionů obyvatel, v Bulharsku to bylo z 8,4 milionů 12,7%, ve Francii 3% z 57,6 milionů a v Německu 2,7% z 81 milionů obyvatel státu. Vysoký počet muslimů žije rovněž ve Velké Británii, kde před jedenácti lety oficiálně tvořili 11% z 58 milionů občanů.

Jen ve Francii je více než 600.000 muslimů s hlasovacím právem, a proto mnohdy muslimské zájmy ovlivňují i francouzskou zahraniční politiku (tolik voličů). Ve Velké Británii je více muslimů než metodistů. V evropských zemích, jako je Německo, Švédsko, Belgie či Holandsko je islám druhým nejrozšířenějším náboženstvím. Kupříkladu v USA je pro tamějších 5 až 8 milionů vyznavačů islámu postaveno dva tisíce mešit. Z 25 nejrychleji rostoucích národů světa je jich 11 s muslimskou většinou a porodnost je v těchto zemích tři až čtyřikrát vyšší než v Evropě.

Jak se dnes věci mají, tak díky naší ztrátě jakékoliv víry (snad kromě té ve zlaté tele) a díky naší pohodlnosti bychom za čas mohli být vydáni na milost a nemilost islamistům. Kam kdysi v dobách, kdy jsem se ještě uměli bránit, nedošla jejich vojska, tam budou dnes vpuštěni jejich skrytí nájezdníci převlečeni v ubohý šat ekonomických přistěhovalců.

Uvědomme si, že každá slabost ve vztahu k nim pro nás může být smrtící, stejně jako je smrtící naivní přesvědčení, že pouze využijeme jejich práci a pak se s oboustrannou spokojeností rozloučíme. Oni se však domů nevrátí! Důkazy jsou vidět všude kolem nás, v Německu, Francii nebo třeba v donedávna za vzor multikulturního soužití vydávaném Nizozemí.

David Macháček