Návrat na stránku reagujeme


Výzva politických väzňov poslancom NR SR

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov vyzýva poslancov slovenského parlamentu, aby podporili návrh ústavného zákona poslancov KDH na  zrušenie Mečiarových amnestií, zakrývajúcich trestnú činnosť spojenú s únosom prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho. Poslanci NR SR tak majú poslednú možnosť dokázať, že zločiny štátneho terorizmu nielen nemožno tolerovať, spochybňovať či ututlávať, ale svojou podporou návrhu na zrušenie hanebných amnestií môžu dokázať, že majú nielen záujem na vyšetrení tohto ohavného zločinu, na potrestaní jeho vinníkov a organizátorov, ale najmä na obnovení stratenej dôvery občanov Slovenskej republiky v spravodlivosť a právny štát.

Pri tomto bezprecedentnom akte štátneho terorizmu, trvalo diskreditujúceho obraz Slovenska vo svete, došlo k plánovanému spojeniu organizovaného zločinu a politiky. Je preukázateľné, že organizovaný zločin tu asistoval ako mladší súrodenec, a rodičmi tu boli konkrétni politici. Poslancom, ktorí buď zo strachu, alebo lokajstva k Vladimírovi Mečiarovi pokrytecky tvrdia, že už raz udelenú amnestiu nie je možné zrušiť, pripomíname, že nie je možné ju zrušiť ďalšou amnestiou, ale ústavným zákonom. A toto je po právnej stránke zákonným a priechodným riešením. Pripomíname poslancom, že zločinec nie je len ten, kto zločin spácha. Zločinec je aj ten, ktorý sa so zločinom stotožní, zakrýva ho, alebo sa o ňom dozvie a nezabráni mu. To nech majú na pamäti, poslanci slovenského parlamentu, ktorí skladali sľub poslanca, v ktorom sa zaviazali, že budú dodržiavať a ctiť si zákon a spravodlivosť! Jedine podporou tohto návrhu zákona môžu ešte napraviť to, čo spáchali poslanci NR SR koncom októbra 1995.

Nemožno robiť rozdiel nad aktmi štátneho terorizmu či už boli spáchané za krutovlády Lenina, Stalina, Hitlera, Gottwalda a im podobných zločincov, v mene fašizmu alebo komunizmu. Ospravedlnením týchto zločinov mal byť boj proti nepriateľom ríše či triednym nepriateľom. Pred únosom prezidentovho syna to boli tiež útoky HZDS na jeho otca, vtedajšieho slovenského prezidenta, označovaného ako nepriateľa Slovenska.

Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, pokiaľ sa opätovne postavíte na stranu zločinu a štátneho terorizmu, potom bude treba verejne položiť otázku, či takýto parlament má právo sa nazývať demokratickým a či poslanci ako spolupáchatelia a napomáhatelia zločincov majú morálne právo byť zástupcami občanov Slovenska a či Slovensko ako štát, ktorý sa nedokáže vysporiadať so štátnym terorizmom môže byť členom EÚ. Rovnako bude potrebná verejná diskusia, prečo poslancom slovenského parlamentu neprekáža, že medzi nimi sedí zakladateľ ponovembrového štátneho terorizmu, zodpovedný za marenie jeho vyšetrovania, ktorý ako zastupujúci prezident amnestoval aj sám seba.

Medzinárodnou hanbou pre Slovensko je skutočnosť, za aký krátky čas po nástupe demokratického režimu na Ukrajine dokázali iniciovať vyšetrovanie vo veci obdobného prípadu štátneho terorizmu v prípade politickej vraždy novinára, ktorého články prekážali exprezidentovi Kučmovi – a ktorého nechali zavraždiť samotní politici.

Majte na pamäti, že pokiaľ bude Slovensko aj naďalej poznačené biľagom krajiny, kde neplatí právo, zákon a spravodlivosť a kde sa mocnými zakrývajú zločiny - takýto štát nebude mať nikdy dôveru svojich vlastných občanov, a nebude mať nikdy ani kredit v žiadnom civilizovanom a právnom štáte.

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov