Hlavná stránka
Späť na stránku Právo a zákony
SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV

so dídlom v Slovenskej Republike

IČO: 37796542 DIČ: 2021593816

Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad

Tel:++421 52 7722626, ++421 903 142771

email:
szcpv@pobox.sk


Národná rada

Slovenskej republiky

Námestie Alexandra Dubčeka 1

812 80 Bratislava Poprad 25.4.2005


Vec: Žiadosť o podanie návrhu zákona na odškodnenie obetí okupácie Československa

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov, zastupujúce občanov postihnutých komunistickým režimom, žiada poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o podanie návrhu zákona na odškodnenie obetí okupácie Československa vojskami Zväzu sovietskych socialistických republík, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky

a prijatie zákona v takej podobe, v akej bol schválený v Českej republike dňa 3.2.2005 vrátane výšky odškodnenia v prepočte na kurz mien SR a ČR.

Účelom zákona prijatého v Českej republike je odškodniť občanov, ktorí ako občania Československej socialistickej republiky alebo občania Československej federatívnej republiky alebo občania Českej a Slovenskej Federatívnej republiky- teda "československí občania" boli usmrtení, znásilnení, či zranení v súvislosti s pobytom okupačných armád Zväzu sovietskych socialistických republík, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky na území vtedajšieho Československa.

Niet akýchkoľvek pochýb o tom, že obete okupácie boli občanmi vtedajšieho Československa. Po rozpade Československa prechádzajú všetky záväzky na nástupnícke štáty Českú a Slovenskú republiku. Vzhľadom na spoločnú históriu je morálnou povinnosťou nástupníckych štátov vyrovnať sa dôstojne s otázkou odškodnenia obetí okupácie Československa v kontexte s vyrovnaním sa so zločinmi komunizmu.

Žiaľ je poľutovaniahodné a pre Slovensku republiku, hanebné že iniciatívu v tomto smere preberá vždy len Česká republika, či už je to sociálne a dôchodkové zabezpečenie politických väzňov alebo odškodnenie obetí komunistického systému.

V tejto súvislosti je potrebné poukázať na nedodržiavanie uznesenia NR SR z 9.7.2002 č. 597/2002, v ktorom NR SR žiadala vládu Slovenskej republiky, aby pripravila zákonný predpis o odškodnení všetkých kategórii obetí komunistického systému v zmysle zákona č. 125/1996 Z.z o protiprávnosti a nemorálnosti komunistického systému v termíne január 2003.

Týmto postupom dochádza k otvorenej a zjavnej diskriminácii slovenským občanov, čím sa bývalí občania Československa stávajú poškodenými následkom upierania a potláčania ich práv inštitúciami SR. Bolo by preto smutné a žalostné keby boli nútení domáhať sa svojich práv cestou podávania žalôb proti Slovenskej republike.

Prílohy:

1. zákon ze dne 23.2 2005,

o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky

  1. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 597/2002 zo dňa 9.7.2002

Na vedomie:

1. Všetky poslanecké kluby a poslanci NR SR

2. Úrad vlády SR

3. Prezident SR

4. Parlament a senát ČR

5. Konfederácia politických väzňov

6. Zväz protikomunistického odboja

Predseda SZČPV-SR Podpredseda SZČPV-SR Tajomník SZČPV-SR

František Bednár Emil Švec Štefan Pazdera


Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka