Späť

14.12.2004 19:47:49 – Svet

Európa chce súďiť zločiny komunizmu

 

“Z diskusie na túto tému”

Viac než desaťročie po skončení studenej vojny dospeli európski poslanci k názoru, že nadišiel čas, aby medzinárodné spoločenstvo oficiálne odsúdilo zločiny komunizmu. Historici, bývalí sovietski disidenti a další odborníci sa zúčastnili na parlamentnom zasadaní zvolanom Radou Európy - najvyšším európskym orgánom pre ľudské práva, aby zhodnotili potrebu globálneho odsúdenia mučenia, zatvárania a masakrov spáchaných režimami z čias studenej vojny.

"Nadišiel čas spraviť inventúru početných zločinov totalitného komunizmu z minulosti a slávnostne ho odsúdit," uviedla portugalská europoslankyna Manuela Aguiarová, ktorá predsedala zasadaniu v Paríži a ktorá stojí na čele misie poverenej vypracovaním správy o zločinoch komunizmu.

Viacerí rečníci sa zhodli v tom, že formálne odsúdenie by pomohlo obrátiť list za krvavou kapitolou dejín a vyhlásiť, že hrôzy komunizmu nebudú nikdy zabudnuté ani odpustené.

Bývalý sovietsky disident Vladimir Bukovskij, ktorý strávil 12 rokov v sovietskych väzniciach a psychiatrických klinikách za opakované demonštrovanie proti režimu, vyzval radu, aby nerobila rozdiely medzi dnešným terorizmom a terorizmom minulosti. Pripomenul, že to, čomu je svet svedkom dnes, bolo za sovietskeho režimu na dennom poriadku. Apeloval na radu, aby požadovala vyšetrenie a odsúdenie zločinov komunizmu a úplné odkrytie archívov každej ex-komunistickej krajiny.

"Stojíme jasne zoči-voči obrovskému monštru teroru, nespočetných zločinov proti ľudskosti a dokonca genocídy, ktoré nikdy neboli odsúdené, či už národnými tribunálmi alebo medzinárodným tribunálom. Aspoň z úcty k pamiatke obetí je potrebné oficiálne morálne odsúdenie," zdôraznil francúzsky historik Stephane Courtois.

Poslanec bulharského národného zhromaždenia Lacezar Tošev zopakoval výzvy, aby všetkých 46 clenských štátov Rady Európy jednohlasne odsúdilo zločiny komunizmu a stíhalo všetkých, ktorí za ne zodpovedajú a sú ešte nažive.

"Som rád, že o tejto téme hovoríme 15 rokov po páde komunizmu. Je to trochu neskoro. Ale lepšie neskoro než nikdy," povedal Tošev.

Na základne odtajnených archívnych materiálov historici postupne odkrývajú hrôzy totalitných režimov, ktoré spustili Sovieti a kopírovali komunistické vlády od čínskeho Mao Ce Tunga cez strednú a východnú Európu až po kambodžských Červených Kmérov.

Pod týmito krutovládami zomreli milióny nevinných ludí od hladu a Ďalšie milióny boli popravené, väznené, mučené, deportované či poslané do pracovných táborov, uzatvára Courtois, ktorý spísal zlociny komunizmu spáchané v 20. storocí na celom svete vo svojej oslavovanej "Čiernej knihe komunizmu".

TASR

“Z diskusie na túto tému”


Späť

Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka