Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť
Vyhlásenie Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov k listu slovenských biskupov ministrovi Kaníkovi.

          Politickí väzni sa plne stotožňujú s obsahom listu Konferencie Biskupov Slovenska zo dňa 10.7.2004 adresovaného vláde SR a Ministrovi práce sociálnych vecí a rodiny Ľudovítovi Kaníkovi, ktorý je apelom na bezohľadné realizovanie reforiem na úkor najslabších, zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných občanov čo v konečnom dôsledku existenčne ohrozuje mnohé slovenské rodiny.
         Postup súčasnej vlády možno prirovnať k takým ekonomicko-politickým zločinom akými boli komunistické znárodnenie, menová reforma či postkomunistická privatizácia umožňujúca úspešný prechod komunistov od reálneho socializmu ku komunistickému kapitalizmu.
         Slovenskú republiku nerozkradli nezamestnaní, dôchodcovia, telesne a zdravotne postihnutí ani sociálne odkázaní. Rozkradla sa s požehnaním ponovembrových vlád a parlamentov. Miesto toho, aby títo politickí zločinci a zlodeji boli za to potrestaní, preniesli zodpovednosť vo forme kolektívnej viny a zodpovednosti na bezbranné a najslabšie vrstvy obyvateľstva.
         Je poľutovaniahodné, že z úst ministra Kaníka nikdy neodznela požiadavka aby bol princíp kolektívnej viny uplatnený voči zlodejom, podvodníkom a špekulantom, ktorí od roku 1989 pripravili štát minimálne o biliardu Sk, ktorá dnes chýba v zdravotníctve a školstve.
         Konanie ponovembrových vlád je zhanobením ideálov novembra 1989, idey protikomunistického odpoja a zradou na vlastných občanoch. Jasným dôkazom "zamatového podvodu" je zákon, ktorý na 15 rokov, teda až do roku 2007 zakazuje zverejnenie mien príslušníkov I. Správy ŠtB a to z toho dôvodu aby bola dokonalé ukončená infiltrácia komunistických prisluhovačov z I. Správy ŠtB do najsilnejších a najvplyvnejších finančných a ekonomických skupín podľa vzoru KGB v Rusku.
         Židia by nikdy nepripustili hrubú čiaru za Holokaustom, veľmi dobre si uvedomujúc význam stíhania nacistických zločinov. My sme dokázali zhanobiť vlastnú minulosť a komunistických zločincov sme legalizovali ako politikov a obchodných partnerov Západu.
         Apelujeme na vládu a najmä na politikov aby prestali s diskreditáciou pojmu kresťanstva, ktorý majú v názve svojich strán. Aby prestali zavádzať likvidačné reformy s prvkami fašizmu, najmä v oblasti zdravotníctva kde hrozí, že lieky a kvalitná lekárska starostlivosť bude dostupná len pre majetných, pričom nemajetní sú touto zákernou formou majetkovej diskriminácie odsúdení k predčasnému umieraniu tak ako to bolo prevádzané nacistami otvorenou formou rasovej diskriminácie.
         V mene státisícov obetí komunizmu žiadame vládu aby zrušila zákon zakazujúci zverejnenie mien príslušníkov I. Správy ŠtB, predložila správu o ich ekonomických aktivitách vrátane majetkových pomerov ich rodinných príslušníkov a následne aby bol tento majetok vyvlastnený v prospech štátu.
         Jedine takýto postup je morálnou povinnosťou skutočných kresťanských politikov.

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov